Bibliotheek

Filter

626 resultaten

Communicatie en actie voor minder bijplaatsingen

 • 1 september 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon geven Hoorn en Uden inzicht in hoe ze de strijd aanbinden tegen bijplaatsingen in hun gemeente. Hoorn koos voor een...

Praktijkvoorbeeld

MilieuStewards en eigen afdeling voor een schoon Groningen

 • 1 september 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit artikel in Gemeente Schoon beschrijft de brede participatieaanpak van Groningen (in totaal zo’n 10.000 deelnemers). Sinds 2011 heeft de milieudienst van...

Praktijkvoorbeeld

Eindrapport 'Op weg naar een schoon en heel Waterlandplein'

 • 1 september 2012
 • Public Result
 • 28 pagina's
 • PDF

Dit eindrapport van een Zwerfafvaltraject dat stadsdeel Amsterdam-Noord volgde bij Gemeente Schoon, biedt mogelijke oplossingen voor een schone omgeving van...

Praktijkvoorbeeld

Presentatie Schone Stranden

 • 31 augustus 2012
 • Tabula Rasa
 • 37 pagina's
 • PPTX

Tabula Rasa onderzocht hoe het gedrag van mensen kan worden beïnvloed door middel van slimme communicatie. Bijvoorbeeld bij het aanbieden van keuzen van de...

Onderzoek

Evaluatie campagnes Focusprogramma zwerfafval 2010-2012

 • 29 augustus 2012
 • TNS NIPO
 • 27 pagina's
 • PDF

In deze presentatie evalueert TNS NIPO de effecten van de campagnes uitgevoerd door NederlandSchoon onder het Focusprogramma zwerfafval 2010-2012. Uit deze...

Onderzoek

Handleiding 'Een beloningssysteem tegen zwerfafval'

 • 27 augustus 2012
 • Oranjewoud
 • 56 pagina's
 • PDF

Deze handleiding biedt gemeenten en andere partijen kennis en tools om aan de slag te gaan met een beloningssysteem voor het inleveren van afval. Uit onderzoek...

Inspiratie en tips

Handleiding Social Media bij het bestrijden van zwerfafval

 • 2 juli 2012
 • Gemeente Schoon
 • 22 pagina's
 • PDF

Met een factsheet dat bestaat uit de zender, de boodschap, het middel en de ontvanger wordt u geholpen bij het maken van de juiste keuzes en bereidt u(w...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Maatwerkplan zwerfafval 2012 gemeente Smallingerland

 • 1 juli 2012
 • De Jonge Milieu Advies
 • 26 pagina's
 • PDF

Maatwerkplan beschrijft een structurelere en actieve manier waarop zwerfafval in het onderwijsprogramma van het voortgezetde kan worden opgenomen met als doel...

Plan van aanpak

Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde (Alphen aan den Rijn)

 • 1 juli 2012
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • 22 pagina's
 • PDF

Dit plaatsingsplan voor afvalbakken ondersteunt gemeente Alphen aan de Rijn bij een keuze voor de meest efficiënte inrichting van nieuw te plaatsen bakken in...

Plan van aanpak

'Veilige Buurten Teams' vergroten leefbaarheid

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon wordt het succes verklaard van de aanpak met drie Veilige Buurten Teams (VBT’s) in Maastricht. In drie wijken...

Praktijkvoorbeeld

Rol gemeente verschuift van beheerder naar regisseur

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe Rotterdam burgers, bedrijven en anderen volop bertrekt bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte...

Praktijkvoorbeeld

Regie openbare ruimte: vrijheid en verantwoordelijkheid

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit artikel in Gemeente Schoon geeft inzicht in de maatschappelijke trend dat gemeenten ook bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte steeds meer...

Achtergrondinformatie

Zelfbeheer inwoners bevordert leefbaarheid

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • PDF

Dit artikel in Gemeente Schoon toont hoe plattelandsgemeente Bronckhorst op lange termijn goede leefbaarheid wil waarborgen, ondanks de bevolkingskrimp,...

Praktijkvoorbeeld

Paul Schnabel: 'Participatie kun je niet forceren'

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • PDF

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon een interview met Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Onderhoud en beheer in de wijk aan...

Achtergrondinformatie

Spelregels zorgen voor schoner (winkel)centrum

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft het succes van de campagne ‘Beverwijk Schoon!’ Onder die noemer pakken gemeente, winkeliers, afvalophaler...

Praktijkvoorbeeld

Ruim twintig partijen werken samen aan Schone Maas

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • PDF

Dit artikel in Gemeente Schoon laat de opzet zien van het project Schone Maas Limburg. Opruimacties langs de oevers, preventie en educatie zijn belangrijke...

Praktijkvoorbeeld

Schone scholen belonen met Gulden Klinker

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • PDF

In dit artikel in Gemeente Schoon vertelt directeur Stadsbeheer Petra Dellsing van Den Haag hoe de gemeente eigen initiatieven maximaal wil ondersteunen, onder...

Praktijkvoorbeeld

Samenwerken met corporaties voor betrokken huurders

 • 1 juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit artikel in het magazine van Gemeente Schoon laat zien hoe Vlissingen samenwerkt met twee woningbouwverenigingen om meer huurders bij hun omgeving te...

Praktijkvoorbeeld

Baten van de openbare ruimte

 • 1 mei 2012
 • CROW
 • 21 pagina's
 • PDF

Deze presentatie van het CROW gaat in op de baten van een schone en verzorgde openbare ruimte. Via de MKBA methode kunnen baten en kosten van interventies in...

Achtergrondinformatie

Nederlanders en zwerfafval; jonge en oude Nederlanders over afval

 • 1 mei 2012
 • NCDO
 • 32 pagina's
 • PDF

Uit dit onderzoek van NCDO en TNS/NIPO blijkt dat jongeren zich minder ongerust maken over afval dan ouderen. Driekwart van de Nederlanders vindt dat producent...

Onderzoek