Bibliotheek

Filter

602 resultaten

Focus op hotspots bij aanpak drijfvuil

 • Januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in Gemeente Schoon laat de structurele aanpak zien die Kampen heeft ontwikkeld om zelf het zwerfafval in de IJssel, jachthaven en de stadsgrachten...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafvalplan Wijchen visie voor 2014-2022

 • Januari 2014
 • Wijchen
 • 31 pagina's

Dit meerjarenplan heeft gemeente Wijchen ontwikkeld om extra geld voor de aanpak van zwerfafval zo zinvol mogelijk in te zetten. Het plan biedt visie,...

Praktijkvoorbeeld
Plan van aanpak

De kloof dichten tussen feiten en beleving

 • Januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon verklaart hoe je als gemeente soms kunt reinigen wat je wilt, maar mensen het niet als schoon ervaren. Adviseur...

Achtergrondinformatie

ROC pilot Friesland - Verminderen van zwerfvuil op het schoolplein

 • December 2013
 • Novi Mores
 • 19 pagina's

Deze rapportage, opgesteld door Novi Mores, beschrijft het pilot onderzoek van Stichting Nederland Schoon naar het verminderen van zwerfafval op het...

Onderzoek

Eindrapport 'Burgers actief, een schoner Stadbroek-Oost'

 • December 2013
 • Public Result
 • 38 pagina's

Dit eindrapport biedt een handzaam processchema voor de monitoring van een 'schoon en leefbaar Stadbroek-Oost’ in de gemeente Sittard-Geleen. Dit is het...

Praktijkvoorbeeld

FAQ Hoe reageren op initiatieven van bewoners?

 • November 2013
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit document geeft antwoord op de vraag: Hoe goed te reageren op initiatieven van bewoners? Veel gemeenten zijn vaak blij met het eigen initiatief van bewoners...

Inspiratie en tips

FAQ Hoe participatie stimuleren in aandachtswijken?

 • November 2013
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit document geeft antwoord op de vraag: Hoe kun je participatie stimuleren in aandachtswijken? Er zijn wijken waar veel rommel op straat ligt en waar het...

Inspiratie en tips

Inspiratiegids schooncampagnes

 • November 2013
 • Gemeente Schoon
 • 32 pagina's

Deze gids van Gemeente Schoon geeft een verschillende schooncampagnes als inspiratie voor andere gemeenten. Campagnes zijn een belangrijke onderdeel van een...

Inspiratie en tips

FAQ Wat doet de gemeente nog, en wat de burger?

 • November 2013
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit document geeft antwoord op de vraag: Wat doet de gemeente nog, en wat de burger? Gemeenten hebben het beheer van de openbare ruimte ooit naar zich...

Inspiratie en tips

Microplastics in river suspended particulate matter and sewage treatment plants

 • November 2013
 • IVM Institute for Environmental Studies
 • 20 pagina's

Dit pilotonderzoek van het IVM meet de hoeveelheid microplastic-deeltjes in het rivier water op verschillende locaties in de Rijn en de Maas in Nederland...

Onderzoek

Rapportage zwerfafval in en rondom water

 • November 2013
 • Oranjewoud
 • 25 pagina's

Dit onderzoek van Oranjewoud geeft een eerste beeld van de omvang van zwerfafval in regionale watersystemen. 83 locaties in 8 waterschappen zijn beoordeeld op...

Onderzoek

Monitoringsboekje zwerfafval (2010/2011/2012): Schone omgeving gedeelde verantwoordelijkheid

 • November 2013
 • Gemeente Schoon
 • 17 pagina's

Dit boekje van Gemeente Schoon geeft een overzicht van de zwerfafval situatie in 2010, 2011 en 2012. Het bevat de resultaten van onderzoek naar beleving en hoe...

Achtergrondinformatie

Aanpak plastic soep en drijfvuil in Kampen

 • Oktober 2013
 • Gemeente Kampen
 • 42 pagina's

Dit rapport van gemeente Kampen geeft concrete handreikingen voor het terugdringen van drijf- en zinkvuil in de gemeente. Het bevat onder meer aanbevelingen...

Plan van aanpak

Inventarisatie aanpak zwerfafval door gemeenten

 • Oktober 2013
 • TNS Nipo
 • 25 pagina's

Dit enquêteonderzoek van NederlandSchoon (2013) maakt inzichtelijk hoe de Nederlandse gemeenten staan tegenover zwerfafval en welke aanpak ze hierbij hanteren...

Achtergrondinformatie

Eindnotitie 'Scholen aan de slag met zwerfafval' in Purmerend

 • Oktober 2013
 • Public Result
 • 8 pagina's

Deze eindnotitie geeft de resultaten weer van het thematraject MAS dat gemeente Purmerend volgde om het zwerfafval rond scholen in de gemeente tegen te gaan en...

Praktijkvoorbeeld

Aanpak plastic soep en drijfvuil in Teylingen

 • Oktober 2013
 • Alphen aan den Rijn
 • 19 pagina's

Dit rapport beschrijft hoe de waterrijke gemeente Teylingen water wil betrekken bij haar zwerfafvalaanpak. Na een beschrijving van de stappen die zijn gezet om...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek

Handreiking 'Scholen betrekken bij de aanpak van zwerfafval'

 • Oktober 2013
 • Public Result
 • 41 pagina's

Deze handreiking geeft Heerhugowaard een overzicht van mogelijke activiteiten om de participatie van scholieren bij de aanpak van zwerfafval te vergroten. De...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

35 procent minder afvalbakken in Landgraaf

 • Oktober 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

In dit praktijkvoorbeeld kijkt Landgraaf kritisch naar haar eigen afvalbakkenbestand. Met bijna 200 afvalbakken minder, één type bak en een andere manier van...

Praktijkvoorbeeld

Participatie in schoonprojecten. Lessen van de werkvloer

 • Oktober 2013
 • PlanTerra
 • 16 pagina's

Dit document, opgesteld door PlanTerra, is een overzicht van de geleerde lessen vanuit Gemeente Schoon over participatie in schoon projecten. Het gaat in op...

Kennisoverzicht

Aanpak schone havenbekkens en glooiingen in Rotterdam

 • Oktober 2013
 • Gemeente Rotterdam
 • 44 pagina's

Deze rapportage van Rotterdam beschrijft de doelstellingen, werkwijze, en aanbevelingen voor een structureel beheer van 37 havenbekkens en glooiingen in de...

Plan van aanpak