Bibliotheek

Filter

599 resultaten

Juridische toelichting 25-meter regel

 • December 2015
 • Gemeente Schoon en NederlandSchoon
 • 4 pagina's

Document met de juridische toelichting op de 25 meter regel (Artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer). Dit stuk behandelt de inhoud, welke type...

Achtergrondinformatie

Educatieproject TROEP - Dansvoorstelling zwerfafval Oosterhout

 • December 2015
 • Nederland Schoon
 • 5 pagina's

Artikel over het educatieproject TROEP van de gemeente Oosterhout. In dit project werd een dansvoorstelling gebruikt om leerlingen van de scholen in de stad...

Praktijkvoorbeeld

Watching eyes on potential litter can reduce littering

 • December 2015
 • Bateson et al.
 • 15 pagina's

Dit onderzoek, uitgevoerd door 6 onderzoekers van de Newcastle University, bekijkt of ogen op een verpakking de kans verkleinen dat die verpakking op de grond...

Onderzoek

G-snake afvalbak pilot fastfood uitrij routes

 • November 2015
 • Antea Group
 • 30 pagina's

Dit rapport beschrijft de resultaten van de G-snake onderzoekspilot (2015). De G-snake is een langwerpige afvalbak, waar vanuit de auto afval in gegooid kan...

Onderzoek

Smart Cities PostNL. Postbode helpt in monitoren openbare ruimte

 • November 2015
 • PostNL

Dit filmpje van PostNL geeft een eerste indruk van de pilot in de gemeente Schiedam. PostNL heeft bedacht dat wanneer een postbezorger dagelijks een gebied...

Productoverzicht

Werkafspraken voor de adoptie van een prullenbak

 • November 2015
 • Gemeente Purmerend
 • 1 pagina

Voorbeeldbrief met informatie voor afvalbakadoptanten over afspraken en verantwoordelijkheden.

Praktijkvoorbeeld

Quickscan zwerfafvalaanpak

 • November 2015
 • Gemeente Schoon
 • 20 pagina's

Deze quickscan helpt gemeenten bij het structureren en optimaliseren van hun zwerfafvalaanpak op de lange termijn. Met de scan krijgt u helder wat wel en wat...

Plan van aanpak
Inspiratie en tips

Five weird and wacky ways councils are cracking down on litter

 • November 2015
 • The Guardian
 • 2 pagina's

In dit artikel van The Guardian staan 5 unieke en innovatieve methoden waarop in Engeland zwerfafval wordt aangepakt. Dit varieert van boetes uitdelen, tot een...

Praktijkvoorbeeld

Beleving openbaar vervoer

 • November 2015
 • Nederland Schoon
 • 11 pagina's

Dit document geeft een uitleg over de 10 belangrijkste elementen om de beleving van reizigers in het openbaar vervoer te verbeteren. Het is het resultaat van...

Inspiratie en tips

Programmaboekje 'Hou 't Schoon'

 • November 2015
 • Hou 't Schoon
 • 8 pagina's

Dit is een programmaboekje voor deelnemers aan tv-programma Hou ’t Schoon. In dit programma gaan vier kinderen uit twee buurten binnen dezelfde gemeente de...

Inspiratie en tips

Een schone boel en een veilig gevoel

 • November 2015
 • Dijksterhuis & van Baaren, Radboud Universiteit Nijmegen, gemeente Rotterdam
 • 54 pagina's

Rapport van Dijksterhuis & van Baaren met de resultaten van het onderzoek naar het effect van gedragsinterventie op vermindering van vervuilgedrag en en...

Onderzoek

Peukenpilot winkelgebied Lijnbaan Rotterdam

 • November 2015
 • NederlandSchoon

Dit filmpje van Nederland Schoon geeft inzicht in de pilot ter vermindering van het aantal peuken op straat, die in 2015 is uitgevoerd op de Lijnbaan in...

Praktijkvoorbeeld

Samenvatting peuken pilot Lijnbaan Rotterdam 2015

 • November 2015
 • NederlandSchoon
 • 5 pagina's

Deze samenvatting van Nederland Schoon beschrijft het onderzoek naar een peukenaanpak in winkelgebieden in 2015. In samenwerking met British American Tobacco (...

Onderzoek

Grondstofjutters - Evaluatie rapport pilot project Katwijk

 • November 2015
 • Grondstofjutters
 • 22 pagina's

Evaluatierapport met een overzicht van geleerde lessen uit de Grondstofjutters pilot in Katwijk. Toont ook de mogelijkheden tot het opschalen van het...

Onderzoek

Handreiking schone evenementen

 • November 2015
 • Gemeente Schoon
 • 23 pagina's

Deze handreiking biedt gemeenten een overzicht van maatregelen die ze zelf kunnen nemen of kunnen meenemen als ze met een organisator in gesprek gaat over een...

Inspiratie en tips

Grondstofjutters - Van strandafval naar grondstof

 • November 2015
 • Grondstofjutters
 • 9 pagina's

Deze presentatie laat zien wat grondstofjutten inhoudt en wat het oplevert. Wanneer mensen eenmaal mee gedaan hebben met grondstofjutten (het verzamelen van...

Productoverzicht

Zwerfafvalvergoeding houdt gemeenten schoon

 • November 2015
 • VNG
 • 2 pagina's

In dit artikel in het VNG magazine geeft NederlandSchoon enkele voorbeelden voor het besteden van de zwerfafvalvergoeding door gemeenten. De...

Inspiratie en tips

G-snake afvalbak fastfood pilot 2015

 • November 2015
 • G-snake

Dit filmpje over de G-snake afvalbak gaat in op het gebruik van de bak. De langwerpige afvalbak kan langs de weg worden geplaatst zodat automobilisten vanuit...

Productoverzicht

Annual Report OSPAR Beach Litter In The Netherlands 2014

 • November 2015
 • C. Blokhuis, M. Hougee, M. de Ruiter
 • 19 pagina's

Dit derde jaarverslag geeft een overzicht van de Nederlandse strandmonitoring en analyseresultaten over 2014.

Onderzoek

Plan van aanpak Drijf- en zwerfvuil stortsteenoevers Noordzeekanaal en IJ

 • November 2015
 • Landwerk i.o.v. Rijkswaterstaat
 • 35 pagina's

Dit is een plan van aanpak voor het project 'Aanpak drijf- en zwervuil stortsteenoevers Noordzeekanaal en IJ. De kades van de wateren in Amsterdam worden...

Plan van aanpak