Bibliotheek

Filter

610 resultaten

Pilot vangsysteem voor plastic afval bij stuw Borgharen

 • April 2020
 • Noria i.o.v. Rijkswaterstaat
 • 28 pagina's

Deze pilot is gericht op het testen van een vangsysteem voor plastic afval in de sluis van Borgharen. De uitkomsten van deze pilot dragen bij aan inzicht in de...

Onderzoek

Handleiding voor gemeenten: schone lange snoeproutes

 • April 2020
 • Rijkswaterstaat i.s.m. D&B en ROVA
 • 23 pagina's

Dit is een handleiding voor gemeenten voor de aanpak van zwerfafval op lange snoeproutes (7,5-10 km) die niet alleen door de bebouwde kom, maar ook door het...

Plan van aanpak

Overzicht vangsystemen afval in water: kenmerken en mogelijke inzet voor monitoring

 • Januari 2020
 • Rijkswaterstaat
 • 4 pagina's

In dit document zijn diverse vangsystemen voor (plastic) afval in water gebundeld en samengevat. Per systeem zijn kenmerken beschreven, zoals waar het systeem...

Onderzoek

Gedragskansen zwerfafval - management samenvatting

 • Januari 2020
 • Dijksterhuis en van Baaren i.o. I&W
 • 15 pagina's

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil via gedragsbeïnvloeding de hoeveelheid zwerfafval verminderen. Hiervoor is in drie omgevingen -...

Onderzoek

Managementsamenvatting Kansrijke gedragsrichtingen voor de zwerfafvalaanpak op treinstations, snoeproutes en in winkelgebieden

 • Januari 2020
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 16 pagina's

Specifieke kennis over het probleem(gedrag) op treinstations, langs snoeproutes en in winkelgebieden aan de hand van zes vragen: Wie vervuilt er? Waarom...

Kennisoverzicht

Rapportage Kansrijke gedragsrichtingen voor de zwerfafvalaanpak op treinstations, snoeproutes en in winkelgebieden

 • Januari 2020
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 66 pagina's

Specifieke kennis over het probleem(gedrag) op treinstations, langs snoeproutes en in winkelgebieden aan de hand van zes vragen: Wie vervuilt er? Waarom...

Kennisoverzicht

Evaluatierapport Invoering statiegeldbekers Leidens Ontzet 2019

 • Januari 2020
 • Werkgroep LeidsGlas
 • 67 pagina's

In dit evaluatierapport is te lezen hoe Leiden goede resultaten boekte met de invoering van een statiegeldbekersysteem voor het Leidens En het biedt inzicht in...

Onderzoek

Infographic: Resultaat invoering statiegeldbekersysteem Leidens Ontzet

 • Januari 2020
 • Werkgroep LeidsGlas
 • 1 pagina

In deze infographic over het statiegeldbekersysteem van het Leidens Ontzet (2019) geeft een snel overzicht van alle feiten en cijfers met betrekking tot de...

Kennisoverzicht

Projectplan 2020 Verduurzaming stadsbrede evenementen met behulp van één statiegeldbekersysteem - borgen

 • Januari 2020
 • Centrum Management Leiden
 • 9 pagina's

In dit beleidsplan staan de doelstellingen en uitgangspunten voor de aanpak van wegwerpgedrag op evenementen in Leiden. Daarnaast vind je een beschrijving van...

Beleidsplan

Overzicht vangsystemen afval in water: kenmerken en mogelijke inzet voor monitoring

 • Januari 2020
 • Antea Group i.o.v. Rijkswaterstaat
 • 4 pagina's

In dit document zijn diverse vangsystemen voor (plastic) afval in water gebundeld en samengevat. Per systeem zijn kenmerken beschreven, zoals waar het systeem...

Productoverzicht

An evaluation of the River-OSPAR method for quantifying macrolitter on Dutch riverbanks

 • Januari 2020
 • Tim van Emmerik, Paul Vriend en Jasper Roebroek (WUR)
 • 86 pagina's

Dit rapport geeft de resultaten weer van een evaluatie van het OSPAR-zwerfafvalmeetprotocol voor rivieroevers. De Rivier-OSPAR-methode werd ontwikkeld door...

Achtergrondinformatie

Gedragskansen zwerfafval

 • Januari 2020
 • Dijksterhuis en van Baaren i.o. I&W
 • 66 pagina's

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil via gedragsbeïnvloeding de hoeveelheid zwerfafval verminderen. Hiervoor is in drie omgevingen -...

Onderzoek

Afvalvrije school worden? Met deze documenten maak je een goede start

 • December 2019
 • Van Buitenshuis / Rijkswaterstaat

De website Slim met schoolafval is speciaal gemaakt voor inkopers van afvalcontracten in het onderwijs. Hij helpt onder andere scholen met het verminderen van...

Kennisdossier Gedrag rondom afval op school

 • November 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 6 pagina's

In dit kennisdossier wordt er regelmatig verwezen naar de Aanpak gedragsverandering en worden de gedragsinzichten en -maatregelen aangevuld met extra...

Kennisoverzicht

Kennisoverzicht Beleving van Schoon

 • November 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 1 pagina

Na sturen op frequentie en sturen op beeldkwaliteit is er in de laatste jaren in het beheer van de openbare ruimte steeds meer aandacht voor sturen op beleving...

Kennisoverzicht

Afval op straat te lijf met de schone buurt coach

 • Oktober 2019
 • GRAM - Gemeente Alphen aan de Rijn
 • 1 pagina

In de strijd tegen zwerfafval en bijplaatsingen bij containers kunnen gemeenten tegenwoordig putten uit een arsenaal aan innovatieve oplossingen. Maar de...

Onderzoek
Praktijkvoorbeeld

Kennisoverzicht Citizens Science Zwerfafval

 • Oktober 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 1 pagina

Citizen science, of burgerwetenschap, is onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Binnen natuurbeheer is er al veel ervaring...

Achtergrondinformatie

Belevingsonderzoek Zaandam

 • Oktober 2019
 • Kees Keizer & Peter van Welsum in opdracht van Gemeente Zaandam
 • 44 pagina's

De gemeente Zaanstad is geïnteresseerd in de tevredenheid van haar bewoners en vraagt zich af of deze niet de regie over het beheer kan voeren. Hoe wijkt een...

Onderzoek

Routeplanner Samenwerken tegen zwerfafval

 • September 2019
 • Experts in Media en Maatschappij
 • 24 pagina's

Een goed onderbouwd zwerfafvalbeleid bestaat uit een effectieve mix van preventie en handhaving. Deze routeplanner wijst je de kortste werd naar de beste...

Plan van aanpak

De Zwerfafvalvergoeding Handleiding 2021

 • September 2019
 • Nederland Schoon / NedVang
 • 17 pagina's

De Zwerfafvalvergoeding Handleiding 2021 beschrijft onder andere de verdeelsleutel, de rolverdeling, de uitkering van de Zwerfafvalvergoeding en het aanvraag-...

Achtergrondinformatie