Bibliotheek

Filter

Reset filter

65 resultaten

Effectmetingen. Wat kun je leren over je lokale zwerfafvalaanpak?

 • Juni 2021
 • Nederland Schoon
 • 19 pagina's

In dit kennisdocument laten we zien wat het nut is van effectmetingen bij een integrale, lokale zwerfafvalaanpak. De gemeenten Emmen en Delft zijn in 2019-2020...

Kennisoverzicht

Productoverzicht zwerfafval-apps

 • Mei 2021
 • Nederland Schoon
 • 11 pagina's

Wegwijs in het aanbod van zwerfafval-apps. In dit document vind je een overzicht van verschillende apps waarmee vrijwilligers zwerfafval kunnen registreren of...

Productoverzicht

Handreiking Plastic Pact in actie

 • Juli 2020
 • Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
 • 23 pagina's

Twintig gevalideerde gedragsmaatregelen om correct wegwerpgedrag van consumenten te stimuleren en zo zwerfafval tegen te gaan. Deze handreiking bevat ook een...

Plan van aanpak

Overzicht vangsystemen afval in water: kenmerken en mogelijke inzet voor monitoring

 • Januari 2020
 • Rijkswaterstaat
 • 4 pagina's

In dit document zijn diverse vangsystemen voor (plastic) afval in water gebundeld en samengevat. Per systeem zijn kenmerken beschreven, zoals waar het systeem...

Onderzoek

An evaluation of the River-OSPAR method for quantifying macrolitter on Dutch riverbanks

 • Januari 2020
 • Tim van Emmerik, Paul Vriend en Jasper Roebroek (WUR)
 • 86 pagina's

Dit rapport geeft de resultaten weer van een evaluatie van het OSPAR-zwerfafvalmeetprotocol voor rivieroevers. De Rivier-OSPAR-methode werd ontwikkeld door...

Achtergrondinformatie

Kennisoverzicht Citizens Science Zwerfafval

 • Oktober 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 1 pagina

Citizen science, of burgerwetenschap, is onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Binnen natuurbeheer is er al veel ervaring...

Achtergrondinformatie

Tips effectmeting in de praktijk

 • Augustus 2019
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

In dit document vind je 9 tips om invloedsfactoren te beperken, als je het effect wil meten van je zwerfafval-interventie. Bekijk ook het Kennisdocument:...

Inspiratie en tips

Handreiking effectmeting fastfoodaanpak

 • Augustus 2019
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

Aan de hand van dit stappenplan kun je het effect meten van je fastfoodaanpak. Wat is het nut van een effectmeting? Met het uitvoeren van een effectmeting kun...

Plan van aanpak

Digitaal schouwformulier afvalbakken

 • Februari 2019
 • Nederland Schoon
 • 3 pagina's

Met dit handige digitale schouwformulier kun je zelf heel eenvoudig aan de slag met je afvalbakken. Nodig betrokken partijen zoals ondernemers, ambtenaren en...

Plan van aanpak

Handboek Monitoring Zwerfafval

 • Februari 2019
 • Nederland Schoon
 • 44 pagina's

In het Handboek Monitoring Zwerfafval is alle beschikbare kennis over het monitoren van Zwerfafval gebundeld. Hiermee kan elke gemeente gestructureerd...

Inspiratie en tips
Kennisoverzicht
Plan van aanpak

Beter zwerfafvalbeleid door extra metingen Osse winkelcentra

 • April 2018
 • Eco-Consult
 • 1 pagina

Naar aanleiding van de gebiedsmetingen voor de Schoonste Winkelgebied Verkiezing wilde de gemeente Oss meer bruikbare data om tot een goede aanpak voor schone...

Inspiratie en tips

Doorlopende monitoring winkelgebieden bij zwerfafvalaanpak

 • Maart 2018
 • ABR
 • 1 pagina

Naar aanleiding van de gebiedsmetingen voor de Schoonste Winkelgebied Verkiezing wilde de gemeente Gemeente Groningen meer bruikbare data om meer grip te...

Inspiratie en tips

Digitaal schouwformulier snoeproutes

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 4 pagina's

Met dit handige digitale schouwformulier kun je heel eenvoudig aan de slag met het meten van je snoeproutes. Het schouwformulier kun je inzetten om...

Plan van aanpak

Digitaal schouwformulier winkelgebieden

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 4 pagina's

Met dit handige digitale schouwformulier kun je zelf heel eenvoudig aan de slag voor een schoon winkelgebied. Nodig betrokken partijen zoals ondernemers,...

Plan van aanpak

Infographic samenstelling zwerfafval 2018

 • November 2017
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

Deze infographic opgemaakt door NederlandSchoon op basis van de cijfers uit de Zwerfafval Monitor van Rijkswaterstaat , toont de samenstelling van zwerfafval...

Achtergrondinformatie

Scorebord Schone Winkelgebieden

 • November 2017
 • Nederland Schoon

De resultaten van de Verkiezing Schoonste Winkelgebied van NederlandSchoon worden in dit online dashboard weergegeven. Zo kan iedereen inzien en vergelijken...

Achtergrondinformatie

Keurmerk Beeldschoon voor beeldgericht werken

 • Augustus 2017
 • NVRD

Deze website van het NVRD geeft meer informatie over het Keurmerk Beeldschoon. Werken met kwaliteitsbeelden of ambitieniveaus zijn voor gemeenten effectieve...

Productoverzicht

Monitoring rivier zwerfafval. Opties en aanbevelingen vanuit de Europese Commissie

 • Januari 2017
 • European Commission
 • 52 pagina's

In dit rapport, opgesteld door de Europese Commissie, worden methoden uiteengezet om zwerfafval in rivieren te meten en hoe deze gegevens vervolgens beoordeeld...

Inspiratie en tips

Swedisch report on cleanliness 2017

 • Januari 2017
 • Hall Sverige Rent
 • 49 pagina's

Dit rapport is het jaarlijks zwerfafval monitoring rapport van het Zweedse Hall Sverige Rent (Houd Zweden Schoon) voor de monitoring resultaten 2016. Het...

Onderzoek

Benchmark Schoon

 • Januari 2017
 • NVRD

De Benchmark Schoon, een initiatief van de NVRD, is een benchmark waarmee gemeenten onderling de inrichting en kosten van hun zwerfafval en afval beleid kunnen...

Onderzoek