Bibliotheek

Filter

Reset filter

52 resultaten

Online spel Zwerfafval battle

 • November 2015
 • Supporter van Schoon

De Zwerfafval Battle is een online spel voor het basisonderwijs waarin kinderen de strijd aan kunnen gaan tegen zwerfafval.

Productoverzicht

BeestenBende zet bij kinderen de knop om

 • Oktober 2015
 • GRAM
 • 3 pagina's

Deze 2 artikelen uit het magazine van GRAM bespreken ieder een methode om zwerfafval onder de aandacht te brengen bij jongeren: BeestenBende en het lespakket...

Praktijkvoorbeeld

Snoeproute aanpak Amsterdam Keep It Clean Day 2015

 • September 2015
 • Gemeente Amsterdam

Dit filmpje van de gemeente Amsterdam laat zien hoe de gemeente gebruik maakt van de Keep It Clean Day 2015 om een snoeproute aan te pakken. Samen met 5...

Praktijkvoorbeeld

Convenant SBO De Schakel en gemeente Amstelveen

 • November 2014
 • Gemeente Amstelveen
 • 1 pagina

Dit convenant van OBS De Schakel en gemeente Amstelveen bevestigt de samenwerking met het doel om kinderen bewust en medeverantwoordelijk te maken voor het...

Praktijkvoorbeeld

Snoeproutes aanpakken, leerlingen betrekken

 • Mei 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon hoe Dronten en Lelystad op hun eigen manier de snoeproutes in hun gemeente succesvol aanpakken. Dronten zet in op...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafvalonderwijs: van speels tot onderzoeksgericht

 • Mei 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon maakt u wegwijs in de onderwijslespakketten die scholen kunnen inztten om leerlingen bewust van zwerfafval en...

Achtergrondinformatie

Overzicht initiatieven schoon strand en schone zee

 • Mei 2014
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

In dit overzicht van Gemeente Schoon zijn alle initiatieven met betrekking tot een schoon strand en een schone zee uiteengezet. Achtereenvolgens zijn relevante...

Inspiratie en tips

Eindrapport 'Maatschappelijke stage zwerfafval' Bloemendaal

 • Oktober 2013
 • Public Result
 • 45 pagina's

Dit eindrapport beschrijft de maatschappelijke stage die voor gemeente Bloemendaal is ontwikkeld. De stage voor middelbare scholen is gericht op het opruimen...

Praktijkvoorbeeld

Handreiking 'Scholen betrekken bij de aanpak van zwerfafval'

 • Oktober 2013
 • Public Result
 • 41 pagina's

Deze handreiking geeft Heerhugowaard een overzicht van mogelijke activiteiten om de participatie van scholieren bij de aanpak van zwerfafval te vergroten. De...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Notitie 'Overzicht educatieve programma’s voortgezet onderwijs' Amsterdam-Zuid

 • Oktober 2013
 • Public Result
 • 23 pagina's

Deze notitie geeft een overzicht van de verschillende programma’s en activiteiten voor leerlingen van middelbare scholen in Amsterdam-Zuid rond het thema...

Praktijkvoorbeeld

Werkboek 'Gezamenlijke aanpak zwerfafval scholen en gemeente Vlaardingen'

 • September 2013
 • Public Result
 • 36 pagina's

Dit werkboek is een praktisch plan van aanpak voor gemeente Vlaardingen om scholen structureel te betrekken bij de aanpak van zwerfafval (als onderdeel van...

Praktijkvoorbeeld

Eindrapport Zoeterwoude participatie en zwerfafval

 • September 2013
 • Public Result
 • 35 pagina's

Dit eindrapport beschrijft hoe Zoeterwoude inwoners meer kan betrekken bij de zwerfafvalaanpak van de gemeente. Een greep uit de voorgestelde acties van de...

Praktijkvoorbeeld

MAS, convenant en afvalbakkenanalyse maken gemeenten schoner

 • September 2013
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in Gemeente Schoon laat zien hoe verschillende gemeenten bezig zijn met de aanpak van zwerfafval. Het Bildt zet een maatschappelijke stage (MAS) in...

Praktijkvoorbeeld

Handreiking aanpak snoeproutes in Zwartewaterland

 • September 2013
 • Public Result
 • 52 pagina's

Deze handreiking ondersteunt gemeente Zwartewaterland om jongeren via maatschappelijke stages bij de aanpak van snoeproutes te betrekken. Na een analyse van...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Zicht op zwerfafval Maatschappelijke Stage gemeente Helmond

 • Maart 2013
 • PLAN Terra
 • 20 pagina's

Rapport beschrijft maatschappelijke stage Zwerfafval voor leerlingen van middelbare scholen in de gemeente Helmond met als doel de leerlingen inzicht te geven...

Plan van aanpak

Opleidingen voor de professionele straatreiniger

 • Februari 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon geeft informatie over nieuwe opleidingen die aansluiten bij de nieuwe vaardigheden die van straatreinigers worden...

Achtergrondinformatie

Zwerfafval projectwaaier gemeente Kollumerland

 • Februari 2013
 • Oranjewoud
 • 14 pagina's

Projectwaaier geeft overzicht van projecten voor leerlingen in het kader van het thema zwerfafval met als doel om de bewustwording van de jeugd op het effect...

Inspiratie en tips

Educatie over zwerfvuil

 • Januari 2013
 • Gemeente Schoon
 • 27 pagina's

Dit overzicht biedt inzicht in welke lesmaterialen er beschikbaar zijn over (zwerf)afval. Erin staan 130 producten die worden aangeboden door natuur- en milieu...

Productoverzicht

Stage Opdrachten zwerfafval voortgezet onderwijs Drachten - Smallingerland

 • December 2012
 • PLAN Terra
 • 44 pagina's

Overzicht van (stage)opdrachten waarbij het onderwerp zwerfafval centraal staat met als doel leerlingen op een positieve manier bewust te maken van het...

Plan van aanpak

Samen zorgen voor een schonere de Venen

 • December 2012
 • Public Result
 • 18 pagina's

In dit projectverslag staan de uitkomsten van het Thematraject zwerfafval beschreven dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp bij Gemeente Schoon volgde voor de...

Praktijkvoorbeeld