Bibliotheek

Filter

Reset filter

38 resultaten

Gescheiden afvalinzameling voor duurzame evenementen

 • 1 september 2014
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit artikel in Gemeente Schoon laat zien hoe Twente Milieu bij duurzame evenementen zwerfafvalbestrijding en gescheiden inzameling op zich neemt. De...

Praktijkvoorbeeld

Kunststoffen: afbreekbaarheid en hernieuwbare grondstoffen

 • 1 mei 2014
 • NederlandSchoon | WUR | NRK Verpakkingen
 • 2 pagina's
 • PDF

Dit document biedt een overzicht van verschillende soorten plastics en de afbraaktijden. Voor de meeste plastics geldt dat ze in de natuur heel langzaam...

Productoverzicht

Walking Bins: afval scheiden met entertainment

 • 1 mei 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe Ridderkerk afvalscheiding met Walking Bins stimuleert bij evenementen. Verschillende personen met...

Praktijkvoorbeeld

Klokhuis aflevering plastic (Het Kantoor 133)

 • 1 maart 2014
 • NTR, Het KLokhuis
 • 0 pagina's

Een aflevering van Het Klokhuis over plastic zwerfafval. Timo droomt over een wereld waarin hij zich geen enkele zorgen hoeft te maken over het afval dat hij...

Achtergrondinformatie

Afval scheiden bij de bron: triobakken en priksystemen

 • 1 januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina
 • PDF

In dit artikel in Gemeente Schoon vertellen de vooruitrevende zwerfafvalaanpakkers Bronckhorst en Deventer hoe zij experimenteren met afval scheiden in de...

Praktijkvoorbeeld

(Zwerf)afval is grondstof - rapport

 • 30 oktober 2013
 • PLAN terra
 • 36 pagina's
 • PDF

In het pilottraject zwerfafval = grondstof van PLAN Terra zijn drie proeven uitgevoerd. Doelstelling van de proeven is om te onderzoeken of uit het afval in de...

Onderzoek

Mysteryland (evaluatie)

 • 10 oktober 2013
 • ID&T & Sustainability
 • 14 pagina's
 • PDF

Dit rapport toont de resultaten van Mysteryland 2013, waarbij is ingezet op minder zwerfafval, minder afval en meer recycling. Om deze doelen te verwezenlijken...

Onderzoek

Sorteeranalyse; prullenbakken openbare ruimte

 • 1 oktober 2013
 • Eureco
 • 9 pagina's
 • PDF

Dit rapport geeft de conclusies weer van de sorteeranalyse die Eureco heeft uitgevoerd voor de gemeente Bronckhorst, om de mogelijkheden voor afvalscheiding in...

Onderzoek

Bureaustudie 'Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte'

 • 20 september 2013
 • Bureau Milieu & Werk
 • 24 pagina's
 • PDF

In mei 2012 heeft Gemeente Schoon in het kader van de voorbereiding van een proef met gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte in de gemeenten Huizen...

Onderzoek

Zwerfafval = grondstof en gescheiden inzameling

 • 1 september 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon gaat in op de thema's 'Zwerfafval is grondstof’ en de circulaire economie. Aanleiding: met GAD Gooi- en Vechtstreek...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek

Nascheiding afval openbare ruimte Alphen aan de Rijn

 • 1 augustus 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina
 • PDF

In dit praktijkvoorbeeld vergeleek Alphen aan de Rijn op welke manier ze afval uit de openbare ruimte het beste kunnen recyclen. Ze kozen voor het nascheiden...

Praktijkvoorbeeld

Gescheiden afvalbakken Huizen en Weesp

 • 1 augustus 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina
 • PDF

In dit praktijkvoorbeeld experimenteren de gemeenten Huizen en Weesp met gescheiden afvalbakken voor papier, kunststof en restafval in openbare ruimten. Het...

Praktijkvoorbeeld

Gescheiden afvalbakken in Huizen en Weesp

 • 14 mei 2013
 • GAD Gooi en Vechtstreek
 • 7 pagina's
 • PDF

Deze presentatie van Inger van Gelderen van de GAD Gooi en Vechtstreek tijdens de bijeenkomst Zwerfafval = Grondstof van Gemeente Schoon toont de resultaten...

Praktijkvoorbeeld

Presentatie 'De stad van morgen, begint vandaag' (zwerfafvalvisie Alphen aan den Rijn

 • 11 april 2013
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • 7 pagina's
 • PDF

Deze presentatie toont de visie op zwerfafval van de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente heeft gekozen voor gemengd inzamelen en nascheiden op basis van...

Achtergrondinformatie

Zwerfafval op straat: ook recyclen

 • 1 april 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft de verkenningen van het kenniscentrum naar recyclen van afval uit de openbare ruimte.

Achtergrondinformatie

Project ‘Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte’ (evaluatie)

 • 4 maart 2013
 • Bureau Milieu & Werk
 • 33 pagina's
 • PDF

Dit rapport geeft de conclusies weer van de proef die Rijkswaterstaat en de GAD met gemeenten Huizen en Weesp hebben uitgevoerd met gescheiden afvalinzameling...

Onderzoek

Mysteryland Footprint 2013

 • 1 januari 2013
 • Mysteryland
 • 15 pagina's
 • PDF

In dit document wordt de ecologische footprint (voetafdruk) van Mysteryland 2013 toegelicht. Mysterlyland werkt er hard aan om ieder jaar milieuvervuiling te...

Productoverzicht

Rapport Gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte Alphen aan den Rijn

 • 21 december 2012
 • PLAN terra
 • 19 pagina's
 • PDF

Deze rapportage toont het advies aan de gemeente hoe het beste om te gaan met het afval uit de afvalbakken in de openbare ruimte. Centraal in dit advies van...

Onderzoek