Bibliotheek

Filter

Reset filter

72 resultaten

Schonere parken & recreatiegebieden - Hoe pak je dat aan?

 • Mei 2021
 • Nederland Schoon
 • 12 pagina's

In dit kennisdocument gaan we in op hoe je met gedragsbeïnvloeding zwerfafval in parken en recreatiegebieden kunt aanpakken. Bezoekers en beheerders storen...

Kennisoverzicht

Kennisdossier Afvalbakken op scholen

 • November 2020
 • Rijkswaterstaat
 • 7 pagina's

In dit kennisdossier vind je informatie over verschillende afvalbakken voor scholen. Voor welk afval kan je welke afvalbak inzetten? En aan welke soorten,...

Kennisoverzicht

Pilot vangsysteem voor plastic afval bij stuw Borgharen

 • April 2020
 • Noria i.o.v. Rijkswaterstaat
 • 28 pagina's

Deze pilot is gericht op het testen van een vangsysteem voor plastic afval in de sluis van Borgharen. De uitkomsten van deze pilot dragen bij aan inzicht in de...

Onderzoek

Overzicht vangsystemen afval in water: kenmerken en mogelijke inzet voor monitoring

 • Januari 2020
 • Antea Group i.o.v. Rijkswaterstaat
 • 4 pagina's

In dit document zijn diverse vangsystemen voor (plastic) afval in water gebundeld en samengevat. Per systeem zijn kenmerken beschreven, zoals waar het systeem...

Productoverzicht

Stappenplan Aan de slag met afval op jouw school

 • Mei 2019
 • Acardis en SME
 • 21 pagina's

Het stappenplan 'Aan de slag met afval op jouw school' biedt een praktische invulling voor scholen van het primair en voortgezet onderwijs bij het opzetten en...

Plan van aanpak

Checklist schone stranden gemeenten

 • April 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 3 pagina's

Veel gemeenten hebben de taak om hun stranden schoon te maken en houden. Zwerfafval op stranden voorkomen bespaart tijd en geld. Daarnaast leidt het tot meer...

Checklist schone stranden paviljoenhouders

 • April 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 3 pagina's

Met deze checklist kunnen paviljoenhouders zien wat ze kunnen doen voor een schoon strand.In de checklist zijn adviezen opgenomen met betrekking tot: Goede...

Wageningen Peukvrij

 • Januari 2019
 • Gemeente Wageningen
 • 17 pagina's

Het doel van dit project is om te onderzoeken óf en in hoeverre sigarettenvervuiling zich laat terugdringen door het monteren van asbakken aan bestaande...

Onderzoek

In de bak: Plan aanpak naastplaatsingen 2019-2022

 • Januari 2019
 • Bert Wijbenga - van Nieuwenhuizen, Gemeente Rotterdam
 • 13 pagina's

Met dit plan worden bijplaatsingen bij de bron aangepakt. Een belangrijke sleutel tot het voorkomen van bijplaatsingen is gedragsbeïnvloeding...

Plan van aanpak

Resultaten proef met opgefleurde containers in de Tarwewijk

 • December 2018
 • D&B en Gemeente Rotterdam
 • 2 pagina's

Dit document gaat over de proefneming met opgefleurde ondergrondse containers in de Rotterdamse Tarwewijk. De proef is gedaan om bijpaatsing tegen te gaan, een...

Praktijkvoorbeeld

Kennisoverzicht Afvalbakken

 • September 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 1 pagina

Dit document bevat een overzicht van alle relevante kennis, tips en ervaringen op het gebied van afvalbakken.

Kennisoverzicht

Factsheet Afvalbakken in de openbare ruimte

 • September 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 3 pagina's

Deze factsheet geeft een overzicht van zes zaken die een gemeente moet regelen om een optimaal afvalbakken beleid te hebben. Het document verwijst door naar...

Kennisoverzicht

Stappenplan Optimalisatie afvalbakken in de openbare ruimte

 • Augustus 2018
 • Rijkswaterstaat Leefomgeving
 • 1 pagina

In dit stappenplan van Rijkswaterstaat wordt in 5 eenvoudige stappen toegelicht hoe je als gemeente je afvalbakken portfolio kunt optimaliseren.

Plan van aanpak

Voorbeeld beslismodel plaatsing afvalbakken

 • Augustus 2018
 • Rijkswaterstaat Leefomgeving
 • 1 pagina

Dit document van Rijkswaterstaat geeft een voorbeeld van een model dat gebruikt kan worden om te beslissen over de plaatsing van afvalbakken. Met dit...

Plan van aanpak

Tarwewijk opgefleurd. Pilot aanpak bijplaatsingen

 • Juni 2018
 • Dijksterhuis & van Baaren
 • 17 pagina's

Dit onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam behandelt de effecten van verschillende gedragsinterventies tegen bijplaatsingen van afval rondom...

Onderzoek

Stappenplan optimalisatie afvalbakken met gedragskennis

 • Januari 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 5 pagina's

Dit kennisdocument is een overzicht van de verschillende mogelijkheden om gedrag van mensen te beïnvloeden via aanpassingen aan de afvalvoorziening. Voor een...

Inspiratie en tips

Tips voor effectieve afvalbakken

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

Deze infographic bevat 9 belangrijke tips om de effectiviteit van een afvalbak te vergroten. Meer hulp nodig bij de aanpak van afvalbakken? Bekijk dan ook de...

Inspiratie en tips

Infographic checklist schone evenementen

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

De infographic laat de voordelen van een schoon evenement zien, bevat concrete tips en een checklist met maatregelen voor het schoonhouden van een evenement...

Infographic

Quickscan bezems en inzamelingszakken, gebruikt bij straatreiniging

 • December 2017
 • CE Delft
 • 33 pagina's

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft CE Delft milieukundige informatie verzameld over duurzame bezems en afvalzakken, die de gemeente helpt om een goede...

Onderzoek

Afvalbakken voor afvalscheiding op scholen

 • December 2017
 • Rijkswaterstaat
 • 7 pagina's

Dit productoverzicht laat diverse afvalbakken zien die geschikt zijn voor afvalscheiding op scholen. Het biedt ook inzicht in de plus- en minpunten van de...

Productoverzicht