Bibliotheek

Filter

Reset filter

137 resultaten

Een schone boel en een veilig gevoel

 • November 2015
 • Dijksterhuis & van Baaren, Radboud Universiteit Nijmegen, gemeente Rotterdam
 • 54 pagina's

Rapport van Dijksterhuis & van Baaren met de resultaten van het onderzoek naar het effect van gedragsinterventie op vermindering van vervuilgedrag en en...

Onderzoek

Programmaboekje 'Hou 't Schoon'

 • November 2015
 • Hou 't Schoon
 • 8 pagina's

Dit is een programmaboekje voor deelnemers aan tv-programma Hou ’t Schoon. In dit programma gaan vier kinderen uit twee buurten binnen dezelfde gemeente de...

Inspiratie en tips

Peukenpilot winkelgebied Lijnbaan Rotterdam

 • November 2015
 • NederlandSchoon

Dit filmpje van Nederland Schoon geeft inzicht in de pilot ter vermindering van het aantal peuken op straat, die in 2015 is uitgevoerd op de Lijnbaan in...

Praktijkvoorbeeld

Negen handvatten voor beïnvloeding mobiliteitsgedrag

 • September 2015
 • Verkeerskunde
 • 3 pagina's

Dit artikel van Verkeerskunde beschrijft een communicatie campgane uit Nieuw-Zeeland. Om het gedrag van reizigers in het openbaar vervoer in Nieuw-Zeeland te...

Onderzoek

Tips over hangjongeren voor buurtbewoners en voorbijgangers

 • September 2015
 • ACTA Kaldenbach
 • 2 pagina's

Deze tips van gedragsdeskundige Hans Kaldenbach helpen mensen in het onderwijs, bij de politie, gemeente en woningbouwverenigingen om jongeren in de...

Inspiratie en tips

Social Marketing Strategie peukenaanpak

 • Juli 2015
 • Nederland Schoon
 • 27 pagina's

In dit rapport wordt de peukenaanpak tot 2014 uiteengezet in een social marketing strategie. In deze strategie wordt allereerst het gewenste gedrag...

Inspiratie en tips

Grand Départ Utrecht 2015. Hoe maakte Utrecht een schone start

 • Juli 2015
 • Nederland Schoon

Dit filmpje toont de zwerfafvalaanpak tijdens de start van de Tour de France in Utrecht (2015). Nederland Schoon ondersteunde de gemeente Utrecht bij het...

Praktijkvoorbeeld

Schoon Belonen - bijlage 1. Belonen en het verhelpen van zwerfafvalproblematiek

 • Juni 2015
 • Dijksterhuis & van Baaren
 • 29 pagina's

Dit rapport is onderdeel van de Handreiking Schoon Belonen . In dit rapport wordt uiteengezet hoe kennis over de werking van het belonen van gedrag, gebruikt...

Inspiratie en tips

Schoon Belonen - bijlage 2. Praktijkvoorbeelden

 • Juni 2015
 • RWS Leefomgeving
 • 71 pagina's

Dit rapport is onderdeel van de Handreiking Schoon Belonen . In dit rapport worden praktijkvoorbeelden gegeven van vier beloningssystemen: financiële...

Praktijkvoorbeeld

Plan van Aanpak Schijndel en Veghel

 • Maart 2015
 • Aico Visschers,onsburo
 • 17 pagina's

Dit Plan van aanpak van Schijndel en Veghel beschrijft projecten om nieuw zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan en die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding...

Plan van aanpak

Evaluatie aanpak snoeproutes Het Bildt

 • Maart 2015
 • Antea Group
 • 26 pagina's

Deze evaluatie van gemeente Het Bildt geeft inzicht in de voortgang rond de zwerfafvalaanpak rond een aantal snoeproutes langs fietspaden in het buitengebied...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek

Effective Interventions on littering behaviour of youngsters: What are the ingredients?

 • Januari 2015
 • WUR Studenten, MSc-programma
 • 58 pagina's

Dit document bevat een checklist, richtlijnen en een monitoringtool voor een effectiever ontwerp en een betere evaluatie van interventies gericht op de aanpak...

Inspiratie en tips

Inspiratielijst voorkomen zwerfafval in de openbare ruimte

 • Januari 2015
 • Dijksterhuis & van Baaren
 • 57 pagina's

Dit onderzoek gaat over de belangrijkste prikkels voor automatische gedragsbeïnvloeding om zwerfafval te voorkomen, toegespitst op verschillende soorten...

Inspiratie en tips

Aanpak zwerfafval ROC, Film 'Samen schoon, heel gewoon!'

 • Januari 2015
 • De Jonge Milieu Advies
 • 11 pagina's

Dit rapport van De Jonge Milieu Advies beschrijft een deel van een snoeproute traject in Deventer. Sinds 2010 zetten de gemeente Deventer en ROC Aventus (...

Praktijkvoorbeeld

Gedragsbeïnvloeding op snoeproutes

 • December 2014
 • Novi Mores
 • 29 pagina's

Dit document van Novi Mores is een handreiking om snoeproutes aan te pakkenen voor gemeenten, voortgezet onderwijs en winkeliers in de nabijheid van scholen...

Inspiratie en tips

Convenant Purmerend en Jan van Egmond lyceum

 • November 2014
 • Gemeente Purmerend
 • 3 pagina's

Dit convenant geeft de afspraken weer tussen gemeente Purmerend en het Jan van Egmond lyceum om bewstwording van de scholieren te vergroten op het gebied van...

Praktijkvoorbeeld

Ideeën van studenten voor Clean Parkies Breda

 • November 2014
 • Avans Hogeschool & Gemeente Breda
 • 18 pagina's

Dit boekje bevat een samenvatting van de ideeën die de studenten van de Avans Hogeschool hebben bedacht voor de gemeente Breda om het evenement Palm Parkies...

Inspiratie en tips

Disgust leads people to lie and cheat; cleanliness promotes ethical behavior

 • November 2014
 • Organizational Behavior and Human Decision Processes
 • 46 pagina's

Dit onderzoek toont aan dat wanneer iemand wordt geconfronteerd met iets vies, en dus gevoelens van walging (disgust) krijgt, deze persoon ook minder ethisch...

Onderzoek

Majority of Americans More Likely to Support Sustainability After Engaging on Social Media

 • November 2014
 • Cone Communications
 • 15 pagina's

Voor dit artikel heeft Cone Communications onderzoek gedaan in Amerika naar naar het effect van het gebruik van social media. Hieruit blijkt dat social media...

Onderzoek

Peuken pilots Nederland Schoon 2014

 • November 2014
 • Nederland Schoon

Samenvatting van peukenpilots in Utrecht, Rotterdam, Groningen en op stranden. Diverse onderzoeksmethoden en -technieken.

Inspiratie en tips