Bibliotheek

Filter

Reset filter

100 resultaten

Aanpak zwerfafval ROC, Film 'Samen schoon, heel gewoon!'

 • Januari 2015
 • De Jonge Milieu Advies
 • 11 pagina's

Dit rapport van De Jonge Milieu Advies beschrijft een deel van een snoeproute traject in Deventer. Sinds 2010 zetten de gemeente Deventer en ROC Aventus (...

Praktijkvoorbeeld

Gedragsbeïnvloeding op snoeproutes

 • December 2014
 • Novi Mores
 • 29 pagina's

Dit document van Novi Mores is een handreiking om snoeproutes aan te pakkenen voor gemeenten, voortgezet onderwijs en winkeliers in de nabijheid van scholen...

Inspiratie en tips

Convenant Purmerend en Jan van Egmond lyceum

 • November 2014
 • Gemeente Purmerend
 • 3 pagina's

Dit convenant geeft de afspraken weer tussen gemeente Purmerend en het Jan van Egmond lyceum om bewstwording van de scholieren te vergroten op het gebied van...

Praktijkvoorbeeld

Convenant SBO De Schakel en gemeente Amstelveen

 • November 2014
 • Gemeente Amstelveen
 • 1 pagina

Dit convenant van OBS De Schakel en gemeente Amstelveen bevestigt de samenwerking met het doel om kinderen bewust en medeverantwoordelijk te maken voor het...

Praktijkvoorbeeld

Snoeproutes aanpakken, leerlingen betrekken

 • Mei 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon hoe Dronten en Lelystad op hun eigen manier de snoeproutes in hun gemeente succesvol aanpakken. Dronten zet in op...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafvalonderwijs: van speels tot onderzoeksgericht

 • Mei 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon maakt u wegwijs in de onderwijslespakketten die scholen kunnen inztten om leerlingen bewust van zwerfafval en...

Achtergrondinformatie

ROC pilot Zeeland - Verminderen van zwerfvuil op het schoolplein

 • Maart 2014
 • Novi Mores
 • 26 pagina's

Dit onderzoek verhaalt over de pilot op het ROC Scalda in Middelburg en Terneuzen (Zeeland). Hier is gekeken naar het verminderen van zwerfafval op het...

Onderzoek

ROC pilot Friesland - Verminderen van zwerfvuil op het schoolplein

 • December 2013
 • Novi Mores
 • 19 pagina's

Deze rapportage, opgesteld door Novi Mores, beschrijft het pilot onderzoek van Stichting Nederland Schoon naar het verminderen van zwerfafval op het...

Onderzoek

Notitie 'Overzicht educatieve programma’s voortgezet onderwijs' Amsterdam-Zuid

 • Oktober 2013
 • Public Result
 • 23 pagina's

Deze notitie geeft een overzicht van de verschillende programma’s en activiteiten voor leerlingen van middelbare scholen in Amsterdam-Zuid rond het thema...

Praktijkvoorbeeld

Eindnotitie 'Scholen aan de slag met zwerfafval' in Purmerend

 • Oktober 2013
 • Public Result
 • 8 pagina's

Deze eindnotitie geeft de resultaten weer van het thematraject MAS dat gemeente Purmerend volgde om het zwerfafval rond scholen in de gemeente tegen te gaan en...

Praktijkvoorbeeld

Handreiking 'Scholen betrekken bij de aanpak van zwerfafval'

 • Oktober 2013
 • Public Result
 • 41 pagina's

Deze handreiking geeft Heerhugowaard een overzicht van mogelijke activiteiten om de participatie van scholieren bij de aanpak van zwerfafval te vergroten. De...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Werkboek 'Gezamenlijke aanpak zwerfafval scholen en gemeente Vlaardingen'

 • September 2013
 • Public Result
 • 36 pagina's

Dit werkboek is een praktisch plan van aanpak voor gemeente Vlaardingen om scholen structureel te betrekken bij de aanpak van zwerfafval (als onderdeel van...

Praktijkvoorbeeld

MAS, convenant en afvalbakkenanalyse maken gemeenten schoner

 • September 2013
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in Gemeente Schoon laat zien hoe verschillende gemeenten bezig zijn met de aanpak van zwerfafval. Het Bildt zet een maatschappelijke stage (MAS) in...

Praktijkvoorbeeld

Eindrapport Zoeterwoude participatie en zwerfafval

 • September 2013
 • Public Result
 • 35 pagina's

Dit eindrapport beschrijft hoe Zoeterwoude inwoners meer kan betrekken bij de zwerfafvalaanpak van de gemeente. Een greep uit de voorgestelde acties van de...

Praktijkvoorbeeld

Eindrapport 'Een schone Van Gelderwijk'

 • September 2013
 • Public Result
 • 24 pagina's

Dit eindrapport beschrijft de analyse en adviezen voor de bevordering van participatie en bestrijding van zwerfafafval in de Van Gelderwijk in Wormerland. Uit...

Praktijkvoorbeeld

Handreiking aanpak snoeproutes in Zwartewaterland

 • September 2013
 • Public Result
 • 52 pagina's

Deze handreiking ondersteunt gemeente Zwartewaterland om jongeren via maatschappelijke stages bij de aanpak van snoeproutes te betrekken. Na een analyse van...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Eindrapport 'Aanpak snoeproutes in Wijk bij Duurstede'

 • Augustus 2013
 • Public Result
 • 30 pagina's

Dit eindrapport van het Traject 'Scholen en zwerfafval' geeft gemeente Wijk bij Duurstede vier projectvoorstellen en een advies om de zwerfafvalaanpak te...

Praktijkvoorbeeld

Draaiboek zwerfafvalaanpak rond middelbare scholen Oldenzaal - de praktijk op papier

 • Juni 2013
 • PLAN terra en Gemeente Schoon
 • 15 pagina's

Draaiboek met de belangrijkste uitgangspunten en achtergronden bij de zwerfafvalaanpak rond middelbare scholen in Oldenzaal.

Plan van aanpak

Participatie jongeren: meedenken is meedoen

 • April 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat gemeente Ooststellingerwerf zien hoe ze jongeren écht betrekt bij de oplossing voor een snoeprouteprobleem...

Praktijkvoorbeeld

Plan van Aanpak Thematraject Afvalbakken (concept) gemeente Oldenzaal

 • Maart 2013
 • Mariëlle Hoff, Jorien Spanjaard, Martin van der Zwan
 • 6 pagina's

Plan voor zwerfafvalaanpak in de gemeente Oldenzaal beschrijft hoe betrokken partijen aankijken tegen de situatie, soorten instrumenten die kunnen worden...

Plan van aanpak