Bibliotheek

Filter

Reset filter

100 resultaten

Keuzewijzer Onderwijsaanbod (zwerf)afval

 • Januari 2018
 • SME in opdracht van Rijkswaterstaat
 • 38 pagina's

Deze keuzewijzer bevat een scala aan educatief materiaal, projecten, gastlessen, excursies enz voor basis-en voortgezet onderwijs. Deze Keuzewijzer...

Productoverzicht

Afvaleducatie hoger op de agenda in het onderwijs

 • December 2017
 • Kantar Public
 • 55 pagina's

Dit document is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs en geeft inzicht in de behoeften van...

Onderzoek

Afvalbakken voor afvalscheiding op scholen

 • December 2017
 • Rijkswaterstaat
 • 7 pagina's

Dit productoverzicht laat diverse afvalbakken zien die geschikt zijn voor afvalscheiding op scholen. Het biedt ook inzicht in de plus- en minpunten van de...

Productoverzicht

Infographic aanpak korte snoeproutes

 • November 2017
 • Nederland Schoon
 • 1 pagina

Deze infographic biedt inzicht in hoe zwerfafval op een korte snoeproute aangepakt kan worden.

Inspiratie en tips

Plastic soep op de stoep; Hoe kan lesmateriaal over zwerfafval bijdragen aan waardenontwikkeling en gedragsverandering

 • Maart 2017
 • Wageningen University & Research
 • 47 pagina's

Deze publicatie geeft meer inzicht in de effectiviteit van lesmateriaal over zwerfafval voor het basisonderwijs. Een checklist in deze publicatie kan gebruikt...

Onderzoek

Checklist voor gedragsverandering rond (zwerf)afval voor educatie

 • Februari 2017
 • Lichte Bries
 • 26 pagina's

In dit document tref je een checklist met aandachtspunten om een duurzame gedragsverandering bij jongeren rond (zwerf)afval te bereiken. Waar moet je op letten...

Inspiratie en tips

Snoeproute aanpak Hengelo, Jumbo en ROC

 • Oktober 2016
 • Nederland Schoon

Dit filmpje gaat in op de aanpak van een snoeproute tussen de Jumbo en het ROC in de gemeente Hengelo. In het kader van de pilot Schoon Belonen zijn hier...

Praktijkvoorbeeld

Snoeproute-aanpak. Toolkit voor uitrol in de praktijk

 • Juni 2016
 • Nederland Schoon
 • 9 pagina's

Deze toolkit geeft een stapsgewijs overzicht voor de uitrol van een snoeproute-aanpak. Met praktische tips voor het betrekken van relevante partijen, zoals...

Plan van aanpak

Snoeproute aanpak Veghel

 • April 2016
 • Nederland Schoon

Dit filmpje van de gemeente Veghel laat verschillende partijen aan het woord over het effect van de snoeproute pilot die in Veghel (en 2 andere gemeenten) is...

Praktijkvoorbeeld

Rapport pilot snoeproutes 2015

 • Maart 2016
 • Novi Mores
 • 20 pagina's

Dit rapport van Novi Mores geeft de resultaten weer van een snoeproute pilot in 3 gemeenten (Nieuwegein, Tilburg en Veghel) in opdracht van NederlandSchoon en...

Onderzoek

Voorbeeld Schoolconvenant zwerfafval

 • Maart 2016
 • Nederland Schoon & Gemeente Schoon
 • 6 pagina's

Document met 3 voorbeelden van schoolconvenanten: eenvoudig, uitgebreid en verlenging. In elk convenant worden de afspraken tussen gemeente en...

Praktijkvoorbeeld

Handreiking Samenwerken met scholen rondom zwerfafval en afvalscheiding

 • Februari 2016
 • Public Result B.V.
 • 33 pagina's

Deze handreiking helpt gemeenten op weg om samen met scholen aan de slag te gaan met afvalscheiden en de aanpak van zwerfafval. Verschillende mogelijkheden...

Inspiratie en tips

Lesmodule Aan de slag met afval

 • Januari 2016
 • Supporter van Schoon & Plastic Heroes

Aan de slag met Afval is een interactieve lesmodule voor het basisonderwijs. Deze module is bekroond met de Comenius Award voor multimediaproducten met een...

Productoverzicht

Educatieproject TROEP - Dansvoorstelling zwerfafval Oosterhout

 • December 2015
 • Nederland Schoon
 • 5 pagina's

Artikel over het educatieproject TROEP van de gemeente Oosterhout. In dit project werd een dansvoorstelling gebruikt om leerlingen van de scholen in de stad...

Praktijkvoorbeeld

Online spel Zwerfafval battle

 • November 2015
 • Supporter van Schoon

De Zwerfafval Battle is een online spel voor het basisonderwijs waarin kinderen de strijd aan kunnen gaan tegen zwerfafval.

Productoverzicht

BeestenBende zet bij kinderen de knop om

 • Oktober 2015
 • GRAM
 • 3 pagina's

Deze 2 artikelen uit het magazine van GRAM bespreken ieder een methode om zwerfafval onder de aandacht te brengen bij jongeren: BeestenBende en het lespakket...

Praktijkvoorbeeld

Snoeproute aanpak Amsterdam Keep It Clean Day 2015

 • September 2015
 • Gemeente Amsterdam

Dit filmpje van de gemeente Amsterdam laat zien hoe de gemeente gebruik maakt van de Keep It Clean Day 2015 om een snoeproute aan te pakken. Samen met 5...

Praktijkvoorbeeld

Deal met middelbare scholen houdt Purmerend schoner

 • Augustus 2015
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

In dit artikel in Gemeente Schoon vertelt beheerder afval Willem van Kranenburg hoe hij in gemeente Purmerend de afgelopen jaren werkte aan convenanten met...

Praktijkvoorbeeld

Plan van Aanpak Schijndel en Veghel

 • Maart 2015
 • Aico Visschers,onsburo
 • 17 pagina's

Dit Plan van aanpak van Schijndel en Veghel beschrijft projecten om nieuw zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan en die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding...

Plan van aanpak

Evaluatie aanpak snoeproutes Het Bildt

 • Maart 2015
 • Antea Group
 • 26 pagina's

Deze evaluatie van gemeente Het Bildt geeft inzicht in de voortgang rond de zwerfafvalaanpak rond een aantal snoeproutes langs fietspaden in het buitengebied...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek