Bibliotheek

Filter

599 resultaten

Kennisoverzicht. Schone evenementen

 • April 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 1 pagina

Rijkswaterstaat heeft in het kader van het toepassingstraject Schone Evenementen een overzicht gemaakt van de belangrijkste kennisdocumenten, inspirerende...

Achtergrondinformatie
Kennisoverzicht

Kennisoverzicht: Bijplaatsingen

 • April 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 1 pagina

Dit document geeft inspirerende voorbeelden van andere gemeenten en hulpmiddelen voor een effectieve aanpak van Bijplaatsingen.

Achtergrondinformatie
Kennisoverzicht

Doorlopende monitoring winkelgebieden bij zwerfafvalaanpak

 • Maart 2018
 • ABR
 • 1 pagina

Naar aanleiding van de gebiedsmetingen voor de Schoonste Winkelgebied Verkiezing wilde de gemeente Gemeente Groningen meer bruikbare data om meer grip te...

Inspiratie en tips

Aanpak schone markten

 • Maart 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 9 pagina's

In het document Aanpak schone markten wordt het zwerfafvalprobleem rond dag- en weekmarkten geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar de actoren, ingezoomd op...

Inspiratie en tips

Resultaten Inventarisatie Zwerfafvalaanpak Gemeenten 2017-2018

 • Maart 2018
 • Nederland Schoon
 • 21 pagina's

Dit rapport van NederlandSchoon bevat een samenvatting van de resultaten van de Inventarisatie Zwerfafvalaanpak Gemeenten 2017-2018. Dit is een onderzoek onder...

Onderzoek

Inspiratielijst maatregelen zwerfafval gedrag, participatie en beleving

 • Maart 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 21 pagina's

Dit overzicht opgesteld door Rijkswaterstaat geeft inspiratie voor alle zwerfafvalmaatregelen die genomen kunnen worden op het gebied van gedrag, participatie...

Inspiratie en tips

Schoon gedrag stimuleren met social media

 • Februari 2018
 • Tabula Rasa
 • 64 pagina's

Deze presentatie van Tabula Rasa geeft inzicht in hoe gedrag beïnvloed kan worden via social media, met name Facebook. Het geef tips voor het opstellen van...

Inspiratie en tips

Literatuurstudie Effect van logo op verpakkingen

 • Februari 2018
 • Kees Keizer
 • 22 pagina's

In opdracht van NederlandSchoon heeft Kees Keizer van MotivatieLab bestaande literatuur over het gebruik van logo's opverpakkingen bestudeerd. Deze...

Onderzoek

De invloed van verpakkingen en het Supporter van Schoon logo op consumentenbeleving

 • Februari 2018
 • Kees Keizer | Motivatielab
 • 31 pagina's

Dit onderzoek gaat over de invloed van de verpakkingen van op de consumentenbeleving en het consumentengedrag. Het geeft inzicht in de factoren die van belang...

Onderzoek

Handreiking schone centrum- en winkelgebieden

 • Februari 2018
 • Nederland Schoon
 • 27 pagina's

Deze handreiking is tot stand gekomen door gebruik te maken van eerder opgedane (praktijk)ervaringen en uitgevoerde pilots in winkelgebieden. Alle actuele...

Inspiratie en tips

Toolkit schone openbaar vervoer gebieden. Overzicht proces en interventies

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 12 pagina's

In dit Toolkit document staan de processtappen en alle interventies benoemd die in de afgelopen jaren door NederlandSchoon in verschillende OV-gebieden zijn...

Inspiratie en tips

Digitaal schouwformulier snoeproutes

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 4 pagina's

Met dit handige digitale schouwformulier kun je heel eenvoudig aan de slag met het meten van je snoeproutes. Het schouwformulier kun je inzetten om...

Plan van aanpak

Schone wegen aanpak pilot Hoogeveen

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 150 pagina's

Dit pilotrapport geeft de interventies en resultaten weer van de integrale gebiedsaanpak schone wegen bij Hoogeveen. Bij deze pilot zijn naast Rijkswaterstaat...

Praktijkvoorbeeld

Digitaal schouwformulier winkelgebieden

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 4 pagina's

Met dit handige digitale schouwformulier kun je zelf heel eenvoudig aan de slag voor een schoon winkelgebied. Nodig betrokken partijen zoals ondernemers,...

Plan van aanpak

Stappenplan optimalisatie afvalbakken met gedragskennis

 • Januari 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 5 pagina's

Dit kennisdocument is een overzicht van de verschillende mogelijkheden om gedrag van mensen te beïnvloeden via aanpassingen aan de afvalvoorziening. Voor een...

Inspiratie en tips

Maatwerkaanpak station De Vink

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 9 pagina's

Bij station De Vink (tussen Leiden en Voorschoten) heeft NederlandSchoon met diverse interventies de beleving en het zwerfafval aangepakt. Dit document is een...

Praktijkvoorbeeld

Schone wegen aanpak. Handreiking voor uitrol in de praktijk

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 32 pagina's

Dit document behandelt eerst de aanpak van wegen, opgedeeld in vijf verschillende onderdelen. Daarna volgt praktische informatie, over materialen en andere...

Inspiratie en tips

Tips voor effectieve afvalbakken

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

Deze infographic bevat 9 belangrijke tips om de effectiviteit van een afvalbak te vergroten. Meer hulp nodig bij de aanpak van afvalbakken? Bekijk dan ook de...

Inspiratie en tips

Infographic Schoon, Heel en Veilig

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 1 pagina

Deze infographic van NederlandSchoon laat in 1 pagina zien wat de effecten van Schoon, Heel en Veilig voor een gebied kunnen zijn.

Inspiratie en tips

Infographic checklist schone evenementen

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

De infographic laat de voordelen van een schoon evenement zien, bevat concrete tips en een checklist met maatregelen voor het schoonhouden van een evenement...

Infographic