Bibliotheek

Filter

599 resultaten

Schoonaanpak Solar weekend 2016

 • September 2016
 • Nederland Schoon

Filmpje over de schoonaanpak op Solar 2016. Dankzij de inzet van speciale afvalbakken, schoonmaakteams en rondvarende grondstofjutters bleef het festival...

Praktijkvoorbeeld

Het tij doen keren. Gedragsinterventie op Nijmeegs recreatie strand

 • September 2016
 • Dijksterhuis & van Baaren
 • 88 pagina's

Dit rapport is een afstudeerscriptie bij Dijksterhuis & van Baaren waarin via gedragsinterventies zwerfafval op het Waalstrand (binnenwater recreatiestrand...

Praktijkvoorbeeld

Routeplanner handhaving op zwerfafval

 • September 2016
 • Gemeente Schoon
 • 24 pagina's

Deze routeplanner wijst beleidsmedewerkers en handhavers de kortste weg naar de beste handhavingsaanpak. De routeplanner bewandelt twee sporen: voorbereiden en...

Inspiratie en tips

Monitoringsboekje zwerfafval (2013/2014/2015): Samen voor een schone omgeving

 • Augustus 2016
 • Rijkswaterstaat en NederlandSchoon
 • 21 pagina's

Wordt Nederland schoner? Beleeft men dit ook zo? En hoe zegt men zich te gedragen? Dit wordt jaarlijks landelijk gemeten door Rijkswaterstaat (Gemeente Schoon...

Achtergrondinformatie

Monitoring rapport. Wat spoelt er aan op het strand?

 • Augustus 2016
 • Stichting De Noordzee
 • 7 pagina's

Dit rapport van Stichting De Noordzee geeft de resultaten weer van 12 jaar (2004-2015) onderzoek naar zwerfafval op het strand. Er is onderzoek gedaan naar de...

Onderzoek

Rapportage groene afvalbakken - gemeente Rotterdam

 • Augustus 2016
 • D&B in opdracht van gemeente Rotterdam
 • 21 pagina's

Dit rapport beschrijft de psychologische theorie die verklaart waarom een groene afvalbak werkt, het effect van de verschilende typen groene afvalbakken, de...

Onderzoek

Rotterdam Schone Stad - Beleidsnota 2016

 • Juli 2016
 • Gemeente Rotterdam
 • 44 pagina's

Deze beleidsnota van de gemeente Rotterdam beschrijft de zwerfafval ambities en aanpak voor de komende jaren. Hierin wordt ingegaan op het beleid, de reiniging...

Praktijkvoorbeeld

Inrichtingswijzer Zwerfafval en de inrichting van de openbare ruimte

 • Juli 2016
 • Royal Haskoning DHV
 • 74 pagina's

Deze inrichtingswijzer laat u met andere ogen naar de buitenruimte kijken. Het motto van deze inrichtingswijzer is; ‘kleine ingrepen, groot effect’. De...

Inspiratie en tips

Uitgerookt & opgeschoond

 • Juli 2016
 • Yvette Kruse / Radboud Universiteit Nijmegen
 • 71 pagina's

Het doel van dit onderzoeksproject is het verlagen van peukenafval op de strandafgang van Bloemendaal aan Zee. Peuken blijken een belangrijke vorm van...

Onderzoek

Factsheet Communicatie: Verbetering kwaliteit inzameling kunststof verpakkingsafval/PMD door gemeenten

 • Juli 2016
 • Learning Cen+er Kunstof Verpakkingsafval
 • 12 pagina's

Deze factsheet gaat in op de inzameling van kunststof verpakkingen. De factsheet behandelt de kwaliteit hiervan, de communicatie met burgers en bevat...

Kennisoverzicht

Ballonnen in het milieu. Infographic en factsheet

 • Juli 2016
 • Rijkswaterstaat
 • 3 pagina's

Infographic en factsheet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat over de gevolgen van ballonnen die worden opgelaten. Deze...

Achtergrondinformatie

Standaardprotocol monitoring gedragsmaatregelen

 • Juni 2016
 • Gemeente Schoon
 • 15 pagina's

Dit standaardprotocol monitoring gedragsmaatregelen is ontwikkeld door Dijksterhuis en Van Baaren in opdracht van Gemeente Schoon. In dit document wordt...

Onderzoek

Snoeproute-aanpak. Toolkit voor uitrol in de praktijk

 • Juni 2016
 • Nederland Schoon
 • 9 pagina's

Deze toolkit geeft een stapsgewijs overzicht voor de uitrol van een snoeproute-aanpak. Met praktische tips voor het betrekken van relevante partijen, zoals...

Plan van aanpak

Onderzoeksrapport Verkenning wisselwijken

 • Mei 2016
 • Gemeente Schoon
 • 28 pagina's

Verkenningsrapport naar de problematiek van de wisselwijken. Wat speelt er precies? Welke aanpakken ontwikkelen gemeenten om ook de bewoners die relatief kort...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafval en beleving

 • Mei 2016
 • P. van Welsum & K. Keizer
 • 22 pagina's

Dit onderzoek, in opdracht van NederlandSchoon, Gemeente Schoon en NVRD, gaat in op de relatie tussen zwerfafval en beleving. Er wordt onderzocht op welke...

Onderzoek

Verdiepend onderzoek ballonnen in het mariene milieu

 • Mei 2016
 • TNO
 • 58 pagina's

Dit rapport beschrijft de resultaten van een verdiepend onderzoek naar de impact op het mariene milieu van latex ballonnen gevuld met helium die worden...

Onderzoek

Eindrapport Illegaal afval - helpt cameratoezicht?

 • April 2016
 • Lokaal Centraal
 • 17 pagina's

Dit eindrapport 'Illegaal afval - helpt cameratoezicht?' gaat in op het toepassen van cameratoezicht ter bestrijding van het bijplaatsen en illegaal dumpen van...

Onderzoek

Snoeproute aanpak Veghel

 • April 2016
 • Nederland Schoon

Dit filmpje van de gemeente Veghel laat verschillende partijen aan het woord over het effect van de snoeproute pilot die in Veghel (en 2 andere gemeenten) is...

Praktijkvoorbeeld

Toolkit evenementen. Maatregelen en tips voor in de praktijk

 • April 2016
 • Nederland Schoon
 • 13 pagina's

In deze toolkit vind je tips en adviezen voor het organiseren van een schoon evenement. Hij is vooral interessant voor organisatoren, gemeenten en stakeholders...

Inspiratie en tips

Tips voor schone winkelgebieden

 • Maart 2016
 • Nederland Schoon
 • 7 pagina's

Reeks tips en adviezen voor gemeenten, beheerders en ondernemers over samenwerking, reiniging en inrichting voor schonere winkelgebieden.

Inspiratie en tips