Bibliotheek

Filter

Reset filter

140 resultaten

Literatuuronderzoek 'Gedragsverandering via campagnes'

 • Mei 2011
 • Dienst Publiek en Communicatie
 • 71 pagina's

Met deze literatuurstudie is onderzocht hoe de effectiviteit van (overheids)campagnes omhoog kan door meer gericht te sturen op gedrag. Uit het onderzoek van...

Onderzoek

Evaluatierapport Bijplaatsingen

 • April 2011
 • WoonFriesland, Omrin, Gemeente Leeuwarden & Elkien
 • 12 pagina's

Dit is een verslag van het interventieonderzoek naar bijplaatsingen in gemeente Leeuwarden (2010). Adviesbureau IP Normag heeft hierbij via verschillende...

Onderzoek

Zwerfafval, jongeren en social media in Enschede

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft de resultaten van de online jongerencampagne #indeton die Enschede voerde in haar brede zwerfafvalaanpak...

Praktijkvoorbeeld

Participeren doe je zo

 • Februari 2011
 • Gemeente Vlissingen & Oranjewoud
 • 92 pagina's

In dit document, opgesteld door Oranjewoud, zijn twintig praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie gebundeld. Hieruit kan men inspiratie en ideeën opdoen om...

Productoverzicht

The effectiveness of enforcement on behaviour change

 • Januari 2011
 • Keep Britain Tidy
 • 16 pagina's

Deze studie onderzoekt de effectiviteit van het inzetten van handhaving voor preventie van milieuvervuiling. Zorgen waarschuwingen voor geldboetes voor de...

Onderzoek

Whose reality is it anyway? Understanding the impact of deprivation on perceptions of place

 • Januari 2011
 • Keep Britain Tidy
 • 86 pagina's

In dit rapport doet Keep Britain Tidy onderzoek naar het effect van achterstandsniveau op de perceptie van de omgeving. Op basis van de resultaten zijn twee...

Onderzoek

Article 'The reversal effect of prohibition signs'

 • December 2010
 • Kees Keizer, Siegwart Lindenberg and Linda Steg
 • 8 pagina's

Het artikel 'The reversal effect of prohibition' beschrijft de resultaten van twee veldexperimenten over het negatieve normsupport mechanisme, en het...

Onderzoek

Voorbij Bijplaatsingen

 • September 2010
 • Dijksterhuis & van Baaren, Tabula Rasa en IPR Normag
 • 44 pagina's

In 8 grotere steden zijn interventies toegepast om afval bijplaatsingen bij verzamelcontainers te voorkomen. De resultaten waren zeer positief. Anders dan...

Onderzoek

Werkdocument Samenwerkingscreator Leefbaarheid

 • Augustus 2010
 • StadNetwerk
 • 40 pagina's

De Samenwerkingscreator Leefbaarheid is een instrument voor de aanpak van zwerfafval en andere leefbaarheidsthema’s. Uitgangspunten zijn focus op specifieke...

Plan van aanpak

Promoting sustainable behavior. A guide to successful communication

 • Augustus 2010
 • Berkeley Bright Green
 • 19 pagina's

Dit handboek van Berkeley Bright Green beschrijft methoden en stappen om duurzaam gedrag bij mensen te promoten, door succesvol te communiceren. Deze...

Plan van aanpak

Interventierapport Bijplaatsingsgedrag

 • Mei 2010
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • 39 pagina's

In dit rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van Tabula Rasa, wordt een onderzoek beschreven wat betrekking heeft op het terugdringen van...

Onderzoek

Smakelijke recepten voor een schone wijk

 • April 2010
 • Gemeente Schoon
 • 42 pagina's

Aan de hand van recepten worden projecten geïntroduceerd om zwerfafval te reduceren. Daarbij is gekozen voor projecten die zich richten op preventie en...

Inspiratie en tips

Zwerfafval: Met automatisch gemak gooi je het in de afvalbak

 • April 2010
 • TU Eindhoven
 • 81 pagina's

Dit rapport van de TU Eindhoven biedt een overzicht van mogelijkheden om automatisch gedrag te doorbreken en te beïnvloeden. De technieken gaan over geur,...

Onderzoek

Handleiding interviews WijkCreator Zwerfafval Wassenaar

 • Juni 2009
 • Public Result
 • 4 pagina's

Deze handleiding is een hulpmiddel voor gemeente Wassenaar om bij hun aanpak van zwerfafval op het strand gestructureerd gesprekken te gaan voeren met '...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Studie van de sociologische, psychologische en andere motivatoren van zwerfvuilgedrag

 • April 2009
 • OVAM
 • 81 pagina's

Dit onderzoek van OVAM geeft een diagnose van de psychologische, sociologische en andere factoren die zwerfvuilgedrag sturen en verklaren in Vlaanderen...

Onderzoek

Samen met bedrijven, instellingen en burgers zwerfafval aanpakken

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 46 pagina's

Deze handreiking is bedoeld voor gemeentes die willen samenwerken met bedrijven, instellingen en burgers in de aanpak van zwerfafval. Het rapport is opgebouwd...

Inspiratie en tips

Kennisgids jongeren en zwerfafval. Jongerenkennis net zo dynamisch als jongeren zelf

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 42 pagina's

Deze gids is een hulpmiddel bij het realiseren van een respectvolle omgang tussen overheid, buurtbewoners en jongeren met als gevolg dat de hoeveelheid (zwerf)...

Inspiratie en tips

Zwerfafval? Niet in mijn gebied! Tips voor schone natuur en recreatie

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 41 pagina's

Dit boekje biedt eigenaren en beheerders van bos, natuur- en recreatieterreinen tips hoe zij samen met bezoekers en belanghebbenden hun gebied schoon kunnen...

Inspiratie en tips

Gum droppers segmentation study

 • Januari 2004
 • The Marketing Works
 • 162 pagina's

Dit engelse onderzoek maakt onderscheid in verschillende type kauwgomdumpers (mensen die zwerfafval veroorzaken door kauwgom op de grond te gooien). In 3 delen...

Onderzoek

Understanding littering behaviour

 • Juni 1997
 • Beverage Industry Environment Council
 • 89 pagina's

In dit onderzoek uit Australië is op grote schaal onderzoek gedaan naar waarom mensen zwerfafval veroorzaken. Er is namelijk een groot verschil tussen wat...

Onderzoek