Bibliotheek

Filter

651 resultaten

The spreading of disorder

 • 12 december 2008
 • Kees Keizer
 • 6 pagina's
 • PDF

Het artikel 'The Spreading of Disorder' beschrijft hoe verkregen hypotheses over de verspreiding van wanorde in zes veldexperimenten worden getest. (...

Onderzoek

Onderzoek preventie kauwgom op straat

 • 1 juli 2008
 • Reclaim Systems
 • 58 pagina's
 • PDF

Dit onderzoek biedt inzicht in wat Nederlandse gemeenten aan kauwgomvervuiling kunnen doen. Het beslaat: - het product, de product- en marktontwikkelingen...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek

In de wereld van jongeren en zwerfafval

 • 22 april 2008
 • Beautiful Lives
 • 46 pagina's
 • PDF

Dit onderzoek geeft inzicht in de achterliggende redenen voor het veroorzaken van zwerfafval door jongeren en biedt handvatten voor het ontwikkelen van...

Onderzoek

Handreiking resultaatgericht reinigen

 • 1 januari 2008
 • NederlandSchoon
 • 34 pagina's
 • PDF

In deze handreiking van NederlandSchoon is stap voor stap uiteengezet hoe gemeenten kunnen overstappen naar resultaatgericht reinigen. Deze stappen bieden een...

Plan van aanpak

Handreiking uniforme monitoring zwerfafval voor gemeenten

 • 1 januari 2008
 • SenterNovem
 • 50 pagina's
 • PDF

Deze handreiking, opgesteld door NederlandSchoon, wijst gemeenten de weg naar een goed bruikbare uniforme monitoringsmethodiek. Door de zwerfafvalsituatie...

Plan van aanpak

Handreiking communicatie zwerfafval

 • 1 januari 2008
 • SenterNovem
 • 52 pagina's
 • PDF

Deze handreiking geeft via zeven stappen verschillende handvatten aan gemeenten om via communicatie begrip, draagvlak en medewerking van burgers met betrekking...

Inspiratie en tips

Voorkom rokengerelateerd afval

 • 1 januari 2008
 • SenterNovem
 • 2 pagina's
 • PDF

Deze folder biedt gemeenten handvatten om rokengerelateerd zwerfafval aan te pakken. In twee simpele stappen kan een aanpak worden opgesteld. Eerst dient de...

Inspiratie en tips

Werkwijze meten in het veld

 • 1 januari 2008
 • SenterNovem
 • 6 pagina's
 • PDF

Met behulp van vijf stappen wordt de werkwijze voor meten in het veld toegelicht. Deze werkwijze bestaat uit het zoeken van een meetlocatie, het bepalen van...

Plan van aanpak

Effects of deposits on beverage packaging in Germany

 • 1 november 2007
 • Prognos
 • 92 pagina's
 • PDF

Dit rapport brengt de resultaten van de invoer van verplicht statiegeld/verpakkingsbelasting op niet navulbare drinkverpakkingen in Duitsland in kaart...

Onderzoek

De Wenswijk: duurzaam scholenproject 6-12 jaar

 • 1 juli 2007
 • Stichting de Wenswijk
 • 2 pagina's
 • PDF

Deze factsheet van landelijke initiatief De Wenswijk geeft aan hoe kinderen van zes tot twaalf jaar met dit project duurzame verbeteringen kunnen aanbrengen...

Praktijkvoorbeeld

Europees Verpakkingsbeleid; de gevolgen van een statiegeldsysteem voor eenmalige verpakkingen naar Duits voorbeeld

 • 1 juni 2007
 • AGVU & Roland Berger
 • 40 pagina's
 • PDF

Met Duitsland als voorbeeld illustreert dit onderzoek wat de invloed is van het invoeren van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen. Het model van verplicht...

Onderzoek

Litter prevention kit: Cigarette butts

 • 1 februari 2007
 • Victorian Litter Action Alliance
 • 129 pagina's
 • PDF

De Victorian Litter Action Alliance is een samenwerkingsverband in Australië, dat zich inzet tegen zwerfafval. Deze handreiking biedt tips, methoden en...

Inspiratie en tips

Groene kwaliteit voor Haagse evenementen

 • 1 januari 2007
 • DHV B.V.
 • 33 pagina's
 • PDF

De Haagse Hogeschool heeft onderzocht hoe op een efficiënte en evenementvriendelijke manier een ‘vergroening’ van de Haagse evenementen kan worden doorgevoerd...

Inspiratie en tips

Blikjes en flesjes in het zwerfafval 2006

 • 1 oktober 2006
 • Trendbox
 • 17 pagina's
 • PDF

In deze rapportage van Trendbox is het gepercipieerde gedrag van Nederlanders ten aanzien van eenmalige drankverpakkingen (flesjes en blikjes) onderzocht. De...

Onderzoek

Reinigen openbare ruimte op basis van beeldbestek, een stapsgewijze invoering op basis van ervaring in Nederlandse gemeenten

 • 5 juli 2006
 • Tauw
 • 49 pagina's
 • PDF

Dit stappenplan van Tauw geeft aan hoe gemeenten en reinigingsdiensten in vier stappen kunnen overstappen van frequentie gestuurd reinigen naar beeldgestuurd...

Plan van aanpak

Effecten van Ecotax op blikjes en flesjes

 • 1 januari 2006
 • CE
 • 80 pagina's
 • PDF

In dit onderzoek van CE worden de effecten van een ecotax op blikjes en flesjes in kaart gebracht. In een dergelijk systeem betalen producenten of de...

Onderzoek

Monitoring zwerfafval 2005

 • 2 november 2005
 • Oranjewoud
 • 34 pagina's
 • PDF

Dit onderzoek van Oranjewoud geeft de resultaten van een monitoring van zwerfafval die op 350 plaatsen door heel Nederland is gedaan. De resultaten geven aan...

Onderzoek

Onderzoek naar de oorzaken van zwerfafval

 • 15 april 2005
 • Tauw
 • 85 pagina's
 • PDF

Deze studie van Tauw probeert de factoren die zwerfafval veroorzaken in kaart te brengen. Op basis van verschillende type afval en verschillende type locaties...

Onderzoek

Leidraad Afvalbakken in de openbare ruimte

 • 1 maart 2005
 • CROW
 • 64 pagina's

Deze leidraad van het CROW helpt per situatie om de optimale hoeveelheid, soort en positionering van afvalbakken te vinden. De strategieën vindbaarheid,...

Inspiratie en tips

Een schoonmaakactie langs rijkswegen

 • 7 februari 2005
 • Tauw
 • 16 pagina's
 • PDF

Door Tauw is een opschoon actie langs de Nederlandse Rijkswegen georganiseerd om het zwerfafval op deze locaties in kaart te brengen. Dit verslag geeft inzicht...

Onderzoek