Bibliotheek

Filter

Reset filter

141 resultaten

Peuken pilot 't Wed Utrecht

 • November 2014
 • Nederland Schoon

Filmpje over de peukenpilot op 't Wed in Utrecht (2014). Er is een interventie gedaan waarbij asbakken en peukenpalen zijn ingezet om voorbijgangers te...

Onderzoek

Disgust leads people to lie and cheat; cleanliness promotes ethical behavior

 • November 2014
 • Organizational Behavior and Human Decision Processes
 • 46 pagina's

Dit onderzoek toont aan dat wanneer iemand wordt geconfronteerd met iets vies, en dus gevoelens van walging (disgust) krijgt, deze persoon ook minder ethisch...

Onderzoek

Majority of Americans More Likely to Support Sustainability After Engaging on Social Media

 • November 2014
 • Cone Communications
 • 15 pagina's

Voor dit artikel heeft Cone Communications onderzoek gedaan in Amerika naar naar het effect van het gebruik van social media. Hieruit blijkt dat social media...

Onderzoek

Peuken pilots Nederland Schoon 2014

 • November 2014
 • Nederland Schoon

Samenvatting van peukenpilots in Utrecht, Rotterdam, Groningen en op stranden. Diverse onderzoeksmethoden en -technieken.

Inspiratie en tips

Evaluatieonderzoek: Laat je peuk niet alleen! Verzamel ze in de asbak!

 • September 2014
 • Narrato
 • 36 pagina's

In deze rapportage worden de effecten beschreven van de 'Laat je peuk niet alleen! Verzamel ze in de asbak!' campagne. Deze campagne is een initiatief van JTI...

Onderzoek

The Power of a Bad Example: A Field Experiment in Household Garbage Disposal

 • Juli 2014
 • Robert Dur & Ben Vollaard
 • 31 pagina's

Dit onderzoek door de universiteit van Tilburg gaat in op het effect van 'schoon houdt schoon'. In eerder onderzoek werd het effect 'schoon houdt schoon' en '...

Onderzoek

Tobacco Product Waste: An Environmental Approach to Reduce Tobacco Consumption

 • Mei 2014
 • Thomas Novotny en Elli Slaughter
 • 9 pagina's

Dit artikel bevat een uiteenzetting van verschillende onderzoeken over de schadelijke effecten van peuken in het milieu. Het filter van de sigaret bevat veel...

Onderzoek

Snoeproutes aanpakken, leerlingen betrekken

 • Mei 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon hoe Dronten en Lelystad op hun eigen manier de snoeproutes in hun gemeente succesvol aanpakken. Dronten zet in op...

Praktijkvoorbeeld

Gedragsbeïnvloeding

 • April 2014
 • Dijksterhuis & van Baaren
 • 42 pagina's

In deze presentatie, gebruikt tijdens de strandbeheerdersdagen (april 2014), spreekt Jorn Horstman van Dijksterhuis & van Baaren over verschillende...

Achtergrondinformatie

Laat je peuk niet alleen!

 • April 2014
 • JTI
 • 20 pagina's

Deze presentatie werd tijdens de strandbeheerdersdagen (april 2014) gebruikt door JTI om te vertellen over de peukencampagne 'Laat je peuk niet alleen!'. Let...

Achtergrondinformatie

ROC pilot Zeeland - Verminderen van zwerfvuil op het schoolplein

 • Maart 2014
 • Novi Mores
 • 26 pagina's

Dit onderzoek verhaalt over de pilot op het ROC Scalda in Middelburg en Terneuzen (Zeeland). Hier is gekeken naar het verminderen van zwerfafval op het...

Onderzoek

De verleiding weerstaan. Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid

 • Maart 2014
 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • 156 pagina's

Deze publicatie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling gaat in op de vraag in hoeverre de overheid (en overheidsinstanties) nudging kunnen gebruiken in...

Inspiratie en tips

Gedragstransitie: via agendasetting, verleiden naar regulering?

 • Maart 2014
 • TNS Nipo
 • 22 pagina's

In dit document geeft TNS Nipo een aanbeveling hoe gedragsbeïnvloeding aangepakt moet worden. Door de omgeving te veranderen, stimuleer je dat goed gedrag...

Inspiratie en tips

Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen

 • Januari 2014
 • Jose Kerstholt
 • 3 pagina's

In dit artikel van Jose Kerstholt, onderzoeker bij TNO en hoogleraar aan de Universiteit Twente, wordt het beslisgedrag van burgers nader toegelicht...

Praktijkvoorbeeld

Infographic 'CleanPicnic aanpak Westerpark'

 • Januari 2014
 • CleanPicnic
 • 1 pagina

Deze infographic laat kort en bondig zien hoe CleanPicnic werkt aan een oplossing voor zwerfafval in parken. Het idee? Enthousiasmeer parkbezoekers om hun...

Praktijkvoorbeeld

Evaluatievideo CleanPicnic Westerpark Amsterdam

 • Januari 2014
 • CleanPicnic

Deze evaluatievideo laat kort en bondig zien hoe de CleanPicnic-aanpak werkt aan een oplossing voor zwerfafval in het Westerpark in Amsterdam. Het idee?...

Praktijkvoorbeeld

Evaluatievideo CleanPicnic Sarphatipark Amsterdam

 • Januari 2014
 • CleanPicnic

Deze evaluatievideo laat kort en bondig zien hoe de CleanPicnic-aanpak werkt aan een oplossing voor zwerfafval in het Sarphatipark in Amsterdam. Het idee?...

Praktijkvoorbeeld

Stappenplan voor gedragsverandering

 • Januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 10 pagina's

Met dit stappenplan kunnen gemeenten een doelmatige aanpak voor gedragsverandering ontwikkelen. Het plan bestaat uit een omschrijving van het gewenste- en...

Plan van aanpak

Handleiding toezichthouder voor gesprek met publiek

 • Januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Deze checklist biedt inzicht in hoe de gemeente de burger op een positieve manier kennis kan laten maken met de regels over zwerfafval. De gemeente signaleert...

Inspiratie en tips

ROC pilot Friesland - Verminderen van zwerfvuil op het schoolplein

 • December 2013
 • Novi Mores
 • 19 pagina's

Deze rapportage, opgesteld door Novi Mores, beschrijft het pilot onderzoek van Stichting Nederland Schoon naar het verminderen van zwerfafval op het...

Onderzoek