Bibliotheek

Filter

602 resultaten

Stappenplan optimalisatie afvalbakken met gedragskennis

 • Januari 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 5 pagina's

Dit kennisdocument is een overzicht van de verschillende mogelijkheden om gedrag van mensen te beïnvloeden via aanpassingen aan de afvalvoorziening. Voor een...

Inspiratie en tips

Maatwerkaanpak station De Vink

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 9 pagina's

Bij station De Vink (tussen Leiden en Voorschoten) heeft NederlandSchoon met diverse interventies de beleving en het zwerfafval aangepakt. Dit document is een...

Praktijkvoorbeeld

Schone wegen aanpak. Handreiking voor uitrol in de praktijk

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 32 pagina's

Dit document behandelt eerst de aanpak van wegen, opgedeeld in vijf verschillende onderdelen. Daarna volgt praktische informatie, over materialen en andere...

Inspiratie en tips

Tips voor effectieve afvalbakken

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

Deze infographic bevat 9 belangrijke tips om de effectiviteit van een afvalbak te vergroten. Meer hulp nodig bij de aanpak van afvalbakken? Bekijk dan ook de...

Inspiratie en tips

Infographic Schoon, Heel en Veilig

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 1 pagina

Deze infographic van NederlandSchoon laat in 1 pagina zien wat de effecten van Schoon, Heel en Veilig voor een gebied kunnen zijn.

Inspiratie en tips

Infographic checklist schone evenementen

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

De infographic laat de voordelen van een schoon evenement zien, bevat concrete tips en een checklist met maatregelen voor het schoonhouden van een evenement...

Infographic

Toolkit stadionaanpak. Maatregelen en tips voor in de praktijk

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 7 pagina's

Net als andere grootschalige evenementen, vormen ook sportwedstrijden een uitdaging op het gebied van zwerfafval. Door de grote aanloop van mensen en de mate...

Inspiratie en tips

Keuzewijzer Onderwijsaanbod (zwerf)afval

 • Januari 2018
 • SME in opdracht van Rijkswaterstaat
 • 38 pagina's

Deze keuzewijzer bevat een scala aan educatief materiaal, projecten, gastlessen, excursies enz voor basis-en voortgezet onderwijs. Deze Keuzewijzer...

Productoverzicht

Postercampagne Shit uit de Maaspoort

 • Januari 2018
 • Gemeente Den Bosch
 • 6 pagina's

De gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangt regelmatig meldingen en klachten over hondenpoep in de wijk Maaspoort. Om de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk te...

Praktijkvoorbeeld

Onderwijsaanbod afval en zwerfafval

 • Januari 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 37 pagina's

In dit document is een scala aan educatief materiaal, projecten, gastlessen, excursies enz. voor basis-en voortgezet onderwijs opgenomen. Er zijn in totaal 13...

Productoverzicht

Afvaleducatie hoger op de agenda in het onderwijs

 • December 2017
 • Kantar Public
 • 55 pagina's

Dit document is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs en geeft inzicht in de behoeften van...

Onderzoek

Aspect schoon in openbaar vervoer aanbestedingen

 • December 2017
 • Tauw
 • 21 pagina's

Goed beheer van de openbare (OV)ruimte kan niet zonder een goed contract en een zorgvuldig aanbestedingsproces. Dit adviesrapport biedt handvatten om tot een...

Plan van aanpak

Quickscan bezems en inzamelingszakken, gebruikt bij straatreiniging

 • December 2017
 • CE Delft
 • 33 pagina's

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft CE Delft milieukundige informatie verzameld over duurzame bezems en afvalzakken, die de gemeente helpt om een goede...

Onderzoek

Afvalbakken voor afvalscheiding op scholen

 • December 2017
 • Rijkswaterstaat
 • 7 pagina's

Dit productoverzicht laat diverse afvalbakken zien die geschikt zijn voor afvalscheiding op scholen. Het biedt ook inzicht in de plus- en minpunten van de...

Productoverzicht

Scorebord Schone Winkelgebieden

 • November 2017
 • Nederland Schoon

De resultaten van de Verkiezing Schoonste Winkelgebied van NederlandSchoon worden in dit online dashboard weergegeven. Zo kan iedereen inzien en vergelijken...

Achtergrondinformatie

Praktijkvoorbeeld afvalaanpak De Pijp

 • November 2017
 • Seinpost Adviesbureau
 • 10 pagina's

In dit praktijkvoorbeeld heeft Seinpost Adviesbureau, in opdracht van NederlandSchoon, de afvalaanpak van De Pijp uitgwerkt. De Pijp en het winkelgebied rondom...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafvalaanpak in uitgaansgebieden

 • November 2017
 • Seinpost Adviesbureau
 • 10 pagina's

Seinpost Adviesbureau heeft, in opdracht van Stichting Nederland Schoon, een inventarisatie gedaan naar de specifieke rol van actoren die in de huidige...

Inspiratie en tips

Groene afvalbakken voor een schoner Amsterdam

 • November 2017
 • D&B in opdracht van gemeente Amsterdam
 • 28 pagina's

Dit rapport beschrijft de resultaten van de pilot met groene afvalbakken in Amsterdam, uitgevoerd door Dijksterhuis&Van Baaren. Het onderzoek toont aan dat...

Onderzoek

Infographic aanpak korte snoeproutes

 • November 2017
 • Nederland Schoon
 • 1 pagina

Deze infographic biedt inzicht in hoe zwerfafval op een korte snoeproute aangepakt kan worden.

Inspiratie en tips

Notitie vislood als zwerfafval

 • November 2017
 • Nederland Schoon
 • 1 pagina

Naar aanleiding van vragen over vislood als zwerfafval is deze notitie geschreven waarin een toelichting wordt gegeven op de aanpak van vislood vanuit de Green...

Achtergrondinformatie