Bibliotheek

Filter

602 resultaten

Parkenaanpak zwerfafval: Onderzoek naar het tegengaan van zwerfafval in het Rotterdamse Zuiderpark

 • November 2017
 • Maverick i.o.v. Gemeente Rotterdam
 • 8 pagina's

De gemeente Rotterdam wil een leefbare en schone stad bieden aan haar burgers. Ze is hiermee al goed op weg en faciliteert burgers om bij te dragen aan dit...

Onderzoek

Onderzoek schone OV gebieden. Inventarisatie inzet en behoeften

 • November 2017
 • Nederland Schoon
 • 10 pagina's

NederlandSchoon heeft bij gemeenten en provincies onderzoek gedaan naar hun zwerfafval aanpak in Openbaar Vervoer gebieden. Hierbij is geïnventariseerd wat...

Onderzoek

Infographic Schoon Belonen Intrinsiek en Extrinsiek

 • Oktober 2017
 • Nederland Schoon
 • 3 pagina's

Deze infographic geeft een overzichtelijk beeld van hoe belonen werkt bij positieve gedragsbeïnvloeding. Deze verkorte versie van de Handleiding Schoon Belonen...

Infographic

Toolkit waterrecreatie. Maatregelen en tips voor in de praktijk

 • Oktober 2017
 • Nederland Schoon
 • 9 pagina's

Deze toolkit van NederlandSchoon is bedoeld voor beheerders en exploitanten van waterrecreatiegebieden. Het geeft een overzicht van te ondernemen stappen voor...

Inspiratie en tips

Maatregelenkaart vuurwerkafval

 • Oktober 2017
 • Rijkswaterstaat Leefomgeving
 • 4 pagina's

Deze maatregelenkaart, opgesteld door Rijkswaterstaat, geeft tips voor de aanpak van vuurwerk afval. Jaarlijks steken 1 miljoen Nederlanders voor miljoenen...

Inspiratie en tips

Magazine Landelijke Aanpak Zwerfafval 2017

 • Oktober 2017
 • Nederland Schoon, Rijkswaterstaat en NVRD
 • 13 pagina's

Vanaf 2016 werken heel veel burgers, bedrijven en overheden aan een schoon Nederland in de Landelijke Aanpak Zwerfafval. In dit magazine kunt u lezen hoe trots...

Achtergrondinformatie

Invloed op afvalscheiding in de hoogbouw

 • Oktober 2017
 • VANG huishoudelijk
 • 20 pagina's

Dit document van VANG huishoudelijk biedt 12 instrumenten om afvalscheiding in de hoogbouw te bevorderen. Deze interventies zijn veelal van toepassing op...

Kennisoverzicht

Adviesrapport Aanpak bijplaatsingen Den Haag

 • Oktober 2017
 • Dijksterhuis & Van Baaren
 • 31 pagina's

In het kader van de 'aanpak bijplaatsingen' (2015) zijn in Den Haag vijftien probleemlocaties (‘hotspots’) rondom ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) in...

Praktijkvoorbeeld

Analyse zwerfafval langs rivieren

 • September 2017
 • De AfvalSpiegel
 • 68 pagina's

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft De AfvalSpiegel onderzoek gedaan naar (zwerf)afval langs 5 rivieren in Nederland. Dit rapport bevat een overzicht de...

Onderzoek

Handreiking sturen op beleving

 • September 2017
 • Nederland Schoon, Rijkswaterstaat en NVRD
 • 12 pagina's

Na sturen op frequentie en sturen op beeldkwaliteit is er in de laatste jaren in het beheer van de openbare ruimte steeds meer aandacht voor sturen op beleving...

Inspiratie en tips

Menukaart peukenaanpak in uw gemeente

 • Augustus 2017
 • Rijkswaterstaat
 • 3 pagina's

Deze menukaart geeft een kort overzicht van de stappen en mogelijkheden om peuken aan te pakken. Het bevat verschillende interventies en geeft inzicht in het...

Kennisoverzicht

Keurmerk Beeldschoon voor beeldgericht werken

 • Augustus 2017
 • NVRD

Deze website van het NVRD geeft meer informatie over het Keurmerk Beeldschoon. Werken met kwaliteitsbeelden of ambitieniveaus zijn voor gemeenten effectieve...

Productoverzicht

Onderzoeksrapport Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes

 • Augustus 2017
 • CE Delft
 • 131 pagina's

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heef CE Delft onderzoek gedaan naar de kosten en (milieu)effecten van invoering van statiegeld op...

Onderzoek

Zwerfafval en evenementenvergunningen

 • Juli 2017
 • Tauw
 • 16 pagina's

Dit document, opgesteld door Tauw, geeft de uitkomsten van een kort onderzoek naar hoe de aanpak van zwerfafval bij evenementen kan worden geborgd in...

Onderzoek

Richtlijn herkenbare afvalscheiding

 • Juni 2017
 • Rijkswaterstaat Leefomgeving
 • 14 pagina's

In de Richtlijn herkenbare afvalscheiding staat informatie over het gebruik van de Pictogrammen afvalscheiding in de (semi)openbare ruimte, organisaties en bij...

Kennisoverzicht

Afvalscheiding Pictogrammen

 • Juni 2017
 • Rijkswaterstaat

Document met standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. De pictogrammen zijn rechtenvrij. De sets zijn ontwikkeld met het...

Productoverzicht

Journal of litter and environmental quality: volume 1, nummer 1

 • Juni 2017
 • Keep Britain Tidy
 • 42 pagina's

Het Journal of Litter en Environmental Quality is een wetenschappelijk tijdschrift van Keep Britain Tidy met focus op het zwerfafvalprobleem en milieukwaliteit...

Onderzoek

Litter prevention in a European perspective

 • Juni 2017
 • Clean Europe Network
 • 26 pagina's

Dit rapport, samengesteld door de leden van het Clean Europe Network, bevat een vergelijking tussen de methoden waarop verschillende Europese landen zwerfafval...

Achtergrondinformatie

Afvalscheiding in de openbare ruimte: tips en ervaringen

 • Juni 2017
 • Planterra
 • 14 pagina's

Dit document bestaat uit een afvalschema, een aantal bijbehorende informatiebladen over afvalscheiding in de openbare ruimte en een poster met gesprekspunten...

Kennisoverzicht

Handreiking voorkomen van bijplaatsingen

 • Mei 2017
 • Novi Mores
 • 44 pagina's

Bijgeplaatst afval naast ondergrondse containers is een lastig probleem. De Handreiking voorkomen van bijplaatsingen biedt handvatten voor de aanpak van...

Plan van aanpak