Bibliotheek

Filter

599 resultaten

Keuzewijzer Onderwijsaanbod (zwerf)afval

 • Januari 2018
 • SME in opdracht van Rijkswaterstaat
 • 38 pagina's

Deze keuzewijzer bevat een scala aan educatief materiaal, projecten, gastlessen, excursies enz voor basis-en voortgezet onderwijs. Deze Keuzewijzer...

Productoverzicht

Postercampagne Shit uit de Maaspoort

 • Januari 2018
 • Gemeente Den Bosch
 • 6 pagina's

De gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangt regelmatig meldingen en klachten over hondenpoep in de wijk Maaspoort. Om de overlast van hondenpoep zoveel mogelijk te...

Praktijkvoorbeeld

Onderwijsaanbod afval en zwerfafval

 • Januari 2018
 • Rijkswaterstaat
 • 37 pagina's

In dit document is een scala aan educatief materiaal, projecten, gastlessen, excursies enz. voor basis-en voortgezet onderwijs opgenomen. Er zijn in totaal 13...

Productoverzicht

Toolkit stadionaanpak. Maatregelen en tips voor in de praktijk

 • Januari 2018
 • Nederland Schoon
 • 7 pagina's

Net als andere grootschalige evenementen, vormen ook sportwedstrijden een uitdaging op het gebied van zwerfafval. Door de grote aanloop van mensen en de mate...

Inspiratie en tips

Afvaleducatie hoger op de agenda in het onderwijs

 • December 2017
 • Kantar Public
 • 55 pagina's

Dit document is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs en geeft inzicht in de behoeften van...

Onderzoek

Aspect schoon in openbaar vervoer aanbestedingen

 • December 2017
 • Tauw
 • 21 pagina's

Goed beheer van de openbare (OV)ruimte kan niet zonder een goed contract en een zorgvuldig aanbestedingsproces. Dit adviesrapport biedt handvatten om tot een...

Plan van aanpak

Quickscan bezems en inzamelingszakken, gebruikt bij straatreiniging

 • December 2017
 • CE Delft
 • 33 pagina's

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft CE Delft milieukundige informatie verzameld over duurzame bezems en afvalzakken, die de gemeente helpt om een goede...

Onderzoek

Afvalbakken voor afvalscheiding op scholen

 • December 2017
 • Rijkswaterstaat
 • 7 pagina's

Dit productoverzicht laat diverse afvalbakken zien die geschikt zijn voor afvalscheiding op scholen. Het biedt ook inzicht in de plus- en minpunten van de...

Productoverzicht

Scorebord Schone Winkelgebieden

 • November 2017
 • Nederland Schoon

De resultaten van de Verkiezing Schoonste Winkelgebied van NederlandSchoon worden in dit online dashboard weergegeven. Zo kan iedereen inzien en vergelijken...

Achtergrondinformatie

Praktijkvoorbeeld afvalaanpak De Pijp

 • November 2017
 • Seinpost Adviesbureau
 • 10 pagina's

In dit praktijkvoorbeeld heeft Seinpost Adviesbureau, in opdracht van NederlandSchoon, de afvalaanpak van De Pijp uitgwerkt. De Pijp en het winkelgebied rondom...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafvalaanpak in uitgaansgebieden

 • November 2017
 • Seinpost Adviesbureau
 • 10 pagina's

Seinpost Adviesbureau heeft, in opdracht van Stichting Nederland Schoon, een inventarisatie gedaan naar de specifieke rol van actoren die in de huidige...

Inspiratie en tips

Notitie vislood als zwerfafval

 • November 2017
 • Nederland Schoon
 • 1 pagina

Naar aanleiding van vragen over vislood als zwerfafval is deze notitie geschreven waarin een toelichting wordt gegeven op de aanpak van vislood vanuit de Green...

Achtergrondinformatie

Groene afvalbakken voor een schoner Amsterdam

 • November 2017
 • D&B in opdracht van gemeente Amsterdam
 • 28 pagina's

Dit rapport beschrijft de resultaten van de pilot met groene afvalbakken in Amsterdam, uitgevoerd door Dijksterhuis&Van Baaren. Het onderzoek toont aan dat...

Onderzoek

Infographic aanpak korte snoeproutes

 • November 2017
 • Nederland Schoon
 • 1 pagina

Deze infographic biedt inzicht in hoe zwerfafval op een korte snoeproute aangepakt kan worden.

Inspiratie en tips

Parkenaanpak zwerfafval: Onderzoek naar het tegengaan van zwerfafval in het Rotterdamse Zuiderpark

 • November 2017
 • Maverick i.o.v. Gemeente Rotterdam
 • 8 pagina's

De gemeente Rotterdam wil een leefbare en schone stad bieden aan haar burgers. Ze is hiermee al goed op weg en faciliteert burgers om bij te dragen aan dit...

Onderzoek

Onderzoek schone OV gebieden. Inventarisatie inzet en behoeften

 • November 2017
 • Nederland Schoon
 • 10 pagina's

NederlandSchoon heeft bij gemeenten en provincies onderzoek gedaan naar hun zwerfafval aanpak in Openbaar Vervoer gebieden. Hierbij is geïnventariseerd wat...

Onderzoek

Infographic Schoon Belonen Intrinsiek en Extrinsiek

 • Oktober 2017
 • Nederland Schoon
 • 3 pagina's

Deze infographic geeft een overzichtelijk beeld van hoe belonen werkt bij positieve gedragsbeïnvloeding. Deze verkorte versie van de Handleiding Schoon Belonen...

Infographic

Toolkit waterrecreatie. Maatregelen en tips voor in de praktijk

 • Oktober 2017
 • Nederland Schoon
 • 9 pagina's

Deze toolkit van NederlandSchoon is bedoeld voor beheerders en exploitanten van waterrecreatiegebieden. Het geeft een overzicht van te ondernemen stappen voor...

Inspiratie en tips

Maatregelenkaart vuurwerkafval

 • Oktober 2017
 • Rijkswaterstaat Leefomgeving
 • 4 pagina's

Deze maatregelenkaart, opgesteld door Rijkswaterstaat, geeft tips voor de aanpak van vuurwerk afval. Jaarlijks steken 1 miljoen Nederlanders voor miljoenen...

Inspiratie en tips

Magazine Landelijke Aanpak Zwerfafval 2017

 • Oktober 2017
 • Nederland Schoon, Rijkswaterstaat en NVRD
 • 13 pagina's

Vanaf 2016 werken heel veel burgers, bedrijven en overheden aan een schoon Nederland in de Landelijke Aanpak Zwerfafval. In dit magazine kunt u lezen hoe trots...

Achtergrondinformatie