Bibliotheek

Filter

604 resultaten

Interventierapport Bijplaatsingsgedrag

 • Mei 2010
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • 39 pagina's

In dit rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van Tabula Rasa, wordt een onderzoek beschreven wat betrekking heeft op het terugdringen van...

Onderzoek

Ondernemers betrekken bij schone winkelcentra in Deventer

 • Mei 2010
 • Gemeente Deventer
 • 37 pagina's

Deze eindevaluatie van het proeftuinproject Winkelhart Schoon (2008-2010) laat zien hoe Deventer schonere winkelgebieden kreeg door ondernemers te laten...

Praktijkvoorbeeld

Smakelijke recepten voor een schone wijk

 • April 2010
 • Gemeente Schoon
 • 42 pagina's

Aan de hand van recepten worden projecten geïntroduceerd om zwerfafval te reduceren. Daarbij is gekozen voor projecten die zich richten op preventie en...

Inspiratie en tips

Werkdocument Wijkcreator Zwerfafval

 • April 2010
 • Gemeente Schoon
 • 40 pagina's

Met de Wijkcreator Zwerfafval hebben gemeenten een handig instrument in handen voor een wijkgerichte aanpak van zwerfafval. Uitgangspunten van de Wijkcreator (...

Plan van aanpak

Draaiboek Beheer Stationspleinen. Van niemandsland naar een gedeelde openbare ruimte

 • April 2010
 • DHV
 • 43 pagina's

Het draaiboek beheer stationspleinen is bruikbaar voor gemeente en NS in het tot stand brengen van een gezamenlijk beheer om zo een schone stationsomgeving te...

Inspiratie en tips

Zwerfafval: Met automatisch gemak gooi je het in de afvalbak

 • April 2010
 • TU Eindhoven
 • 81 pagina's

Dit rapport van de TU Eindhoven biedt een overzicht van mogelijkheden om automatisch gedrag te doorbreken en te beïnvloeden. De technieken gaan over geur,...

Onderzoek

Evaluatie Impulsprogramma Zwerfafval 2007-2009

 • Maart 2010
 • CSTM
 • 49 pagina's

De Universiteit van Twente heeft het evaluatie onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het Impulsprogramma Zwerfafval, waarbij preventie, handhaving en...

Onderzoek

Onderzoek kosten zwerfafval

 • Maart 2010
 • CROW
 • 38 pagina's

Dit rapport geeft de resultaten van het onderzoek naar kostenkengetallen voor het schoonmaken/schoonhouden van de openbare ruimte bij gemeenten. Doel van het...

Onderzoek

Zichtbaar reinigen in Nederland

 • Februari 2010
 • Giraf Results
 • 77 pagina's

Dit onderzoeksrapport brengt de mechanismen achter zichtbaar reinigen in kaart en presenteert mogelijkheden van deze methode aan de hand van 12 actuele...

Onderzoek

Monitoringsboekje zwerfafval (2008/2009): Nederland steeds schoner

 • Januari 2010
 • Gemeente Schoon
 • 45 pagina's

Dit boekje van Gemeente Schoon geeft een overzicht van de zwerfafval situatie in 2008 en 2009. Hierin wordt ingegaan op aandachtsgebieden: winkelgebieden, OV-...

Achtergrondinformatie

Onderzoek naar piekbelasting van zwerfafval

 • Januari 2010
 • Nederland Schoon i.s.m. Gemeente Schoon
 • 19 pagina's

Dit rapport bevat een analyse van piekbelastingen met zwerfafval in Nederland en biedt oplossingen om piekbelasting tegen te gaan. Op basis van de analyse en...

Inspiratie en tips
Onderzoek

Literatuurstudie bij de verkenning wijkondernemingen en zwerfafval

 • Januari 2010
 • Public Result
 • 54 pagina's

Dit document geeft inzicht in de actuele ontwikkelingen van wijkondernemingen en burgerinitiatieven (bijvoorbeeld voor de aanpak van zwerfafval). Met deze...

Achtergrondinformatie
Onderzoek

Bijplaatsing van afval

 • Oktober 2009
 • Reclaim Systems
 • 69 pagina's

Bijplaatsing wordt gezien als een oorzaak voor het ontstaan van zwerfafval. Dit document geeft antwoord de vragen: wat verstaan we onder bijplaatsen, wat zijn...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek

Handleiding interviews WijkCreator Zwerfafval Wassenaar

 • Juni 2009
 • Public Result
 • 4 pagina's

Deze handleiding is een hulpmiddel voor gemeente Wassenaar om bij hun aanpak van zwerfafval op het strand gestructureerd gesprekken te gaan voeren met '...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Wordt Nederland schoner? Beleving zwerfafval door burgers (2-meting)

 • Mei 2009
 • Motivaction
 • 71 pagina's

In 2007 is het impulsprogramma zwerfafval van start gegaan om Nederland binnen drie jaar objectief en subjectief schoner te maken. In deze rapportage staan de...

Onderzoek

Studie van de sociologische, psychologische en andere motivatoren van zwerfvuilgedrag

 • April 2009
 • OVAM
 • 81 pagina's

Dit onderzoek van OVAM geeft een diagnose van de psychologische, sociologische en andere factoren die zwerfvuilgedrag sturen en verklaren in Vlaanderen...

Onderzoek

Kennisgids jongeren en zwerfafval. Jongerenkennis net zo dynamisch als jongeren zelf

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 42 pagina's

Deze gids is een hulpmiddel bij het realiseren van een respectvolle omgang tussen overheid, buurtbewoners en jongeren met als gevolg dat de hoeveelheid (zwerf)...

Inspiratie en tips

Zwerfafval? Niet in mijn gebied! Tips voor schone natuur en recreatie

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 41 pagina's

Dit boekje biedt eigenaren en beheerders van bos, natuur- en recreatieterreinen tips hoe zij samen met bezoekers en belanghebbenden hun gebied schoon kunnen...

Inspiratie en tips

Meetformulier monitoring zwerfafval

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 2 pagina's

Met behulp van dit meetformulier kan per gebiedstype aangegeven worden wat de schoongraad is van een gebied door voor drie meetvakken binnen dit gebied de...

Plan van aanpak

Vuurwerkafval, niet in mijn gemeente! Praktische ideeëngids voor gemeenten in de strijd tegen vuurwerkafval

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 14 pagina's

Deze praktische ideeëngids biedt gemeenten zes instrumenten om in te zetten in de strijd tegen vuurwerkafval. Per instrument worden mogelijke maatregelen en...

Inspiratie en tips