Bibliotheek

Filter

604 resultaten

Schoonmaakhelden (presentatie)

 • September 2011
 • Gemeente Amsterdam
 • 12 pagina's

Deze presentatie van de Gemeente Amsterdam gaat in op de resultaten en succesfactoren van het project Schoonmaakhelden in 2011. Bij 'Schoonmaakhelden' wordt...

Inspiratie en tips

Onderzoek afstemming beheer buitenruimte. ‘Voor een effectieve aanpak van zwerfafval’

 • September 2011
 • KplusV
 • 39 pagina's

Dit document beschrijft het onderzoek naar hoe afstemming tussen beheerpartijen in de praktijk werkt, waar knelpunten voorkomen en kansen blijven liggen...

Inspiratie en tips

Uitkomsten metingen MyBeach, conclusies en aanbevelingen

 • September 2011
 • Public Result
 • 12 pagina's

Een evaluatie van twee enquêtes onder vrijwilligers en strandbezoekers tijdens de openingsdag van de openingsdag van MyBeach (in 2011) met verschillende...

Achtergrondinformatie
Onderzoek

Quickscan en verbeterplan zwerfafval; zwerfafval op station Hillegom

 • Augustus 2011
 • Oranjewoud
 • 15 pagina's

De gemeente Hillegom voert een QuickScan uit op zoek naar praktische verbeterpunten in de aanpak van zwerfafval rondom station Hillegom. Per instrument uit de...

Praktijkvoorbeeld

Gebiedstraject Schoolomgeving Venlo – maatschappelijke stage

 • Juni 2011
 • MWH B.V.
 • 12 pagina's

Deze notitie door MWH B.V.beschrijft de mogelijkheid van het inzetten van een maatschappelijke stage waardoor leerlingen meer bewust worden van hun eigen...

Praktijkvoorbeeld

Oorzakenonderzoek zwerfafval

 • Juni 2011
 • IPR Normag
 • 123 pagina's

Dit onderzoek van IPR Normag geeft de belangrijkste oorzaken van zwerfafval, de achterliggende mechanismen en handvatten voor een doeltreffende aanpak...

Onderzoek

Literatuuronderzoek 'Gedragsverandering via campagnes'

 • Mei 2011
 • Dienst Publiek en Communicatie
 • 71 pagina's

Met deze literatuurstudie is onderzocht hoe de effectiviteit van (overheids)campagnes omhoog kan door meer gericht te sturen op gedrag. Uit het onderzoek van...

Onderzoek

Maatwerkplan Gebiedstraject Schoolomgevingen Rotterdam

 • April 2011
 • PLAN terra
 • 24 pagina's

Maatwerkplan beschrijft acties die nodig zijn om de maatschappelijke stage zwerfafval vorm te geven en die gericht is op participatie en samenwerking van de...

Plan van aanpak

Maatwerkplan voor de aanpak van zwerfafval bij scholen en winkelcentra in Groningen De Wijert-Noord

 • April 2011
 • Synthese adviesgroep en Active Professionals
 • 23 pagina's

Maatwerklan beschrijft het leggen van een structurele basis voor een integrale aanpak van de zwerfafvalproblematiek bij scholen en snoeproutes in de gehele...

Plan van aanpak

Zwerfafval in schoolomgeving gemeente Steenwijkerland

 • April 2011
 • Oranjewoud
 • 19 pagina's

Aanpak schoolomgeving beschrijft effectieve maatregelen waarmee de gemeente Steenwijkerland concreet aan de slag kan.

Plan van aanpak

Een blauwdruk voor schone en veilige verzorgingsplaatsen

 • April 2011
 • Nederland Schoon
 • 32 pagina's

Boekje met informatie over hoe je verzorgingsplaatsen aanmerkelijk schoner en veiliger kunt maken. Deze blauwdruk - geschreven n.a.v. een onderzoekspilot bij...

Inspiratie en tips

Maatwerkplan schoolomgeving gemeente Oosterhout

 • April 2011
 • PLAN Terra
 • 12 pagina's

Maatwerkplan beschrijft voorbeelden hoe middelbare scholen (blijvend) worden betrokken bij de Landelijke Opschoondag en hoe ze de zorg voor de schoolomgeving...

Plan van aanpak

Evaluatierapport Bijplaatsingen

 • April 2011
 • WoonFriesland, Omrin, Gemeente Leeuwarden & Elkien
 • 12 pagina's

Dit is een verslag van het interventieonderzoek naar bijplaatsingen in gemeente Leeuwarden (2010). Adviesbureau IP Normag heeft hierbij via verschillende...

Onderzoek

Maatwerkplan Witte de Withstraat e.o.

 • Maart 2011
 • Cyclusmanagement
 • 25 pagina's

Het maatwerkplan dient voor het verbeteren van de zwerfafvalaanpak in winkel- en uitgaansgebied Cool-zuid in Rotterdam en is onderdeel van een gebiedstraject...

Productoverzicht

Zwerfafval in schoolomgeving gemeente Purmerend

 • Maart 2011
 • Oranjewoud
 • 17 pagina's

Plan van aanpak beschrijft effectieve maatregelen voor de zwerfafvalaanpak op twee middelbare scholen waarmee de gemeente concreet aan de slag kan en die ook...

Plan van aanpak

Katwijk Burgerschouw 2010

 • Maart 2011
 • Gemeente Katwijk
 • 19 pagina's

In deze rapportage van de burgerschouw 2010 vergelijkt gemeente Katwijk de resultaten met de schouw in 2009, de opgestelde ambities van het gemeentebestuur en...

Onderzoek

Brede en structurele aanpak zwerfafval in Teylingen

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft de brede en structurele aanpak die gemeente Teylingen toepast om zwerfafval te bestrijden. In een stevig...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafval aanpakken met wijkgericht werken

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon vertelt voorzitter Willem Stam van het platform LPB over de aanpak van zwerfafval via het wijkgerichte werken. Hij...

Praktijkvoorbeeld

Beeldgericht reinigen > bewonersparticipatie

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon geeft antwoord op de vraag hoe gemeente Soest zorgt dat beeldgericht reinigen en bewonersparticipatie elkaar versterken...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafval, jongeren en social media in Enschede

 • Februari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft de resultaten van de online jongerencampagne #indeton die Enschede voerde in haar brede zwerfafvalaanpak...

Praktijkvoorbeeld