Bibliotheek

Filter

604 resultaten

Eindrapport 'Bewoners en ondernemers geactiveerd in Gentiaanbuurt'

  • Juni 2013
  • Public Result
  • 13 pagina's

Dit eindrapport bevat een analyse van de Gentiaanbuurt in Amsterdam-Noord. Verder staan in het rapport de stappen die gezet zijn in het traject dat het...

Praktijkvoorbeeld

Summary report. Plastic litter in Rhine, Meuse and Scheldt, contribution to plastic litter in the North Sea

  • Mei 2013
  • Deltares
  • 28 pagina's

Dit (verkorte) onderzoek (in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van infrastructuur en milieu) beschrijft de oorsprong en de transport routes van...

Onderzoek

Prullenbakkenplan Bronckhorst

  • Mei 2013
  • Gemeente Bronckhorst
  • 23 pagina's

Voor dit afvalbakkenplan heeft gemeente Bronckhorst heeft het prullenbakkenbestand onder de loep genomen om te bekijken welke bakken weg kunnen. Naast een...

Plan van aanpak

Participatiewet en sociaal akkoord: Kansen voor beheer openbare ruimte

  • Mei 2013
  • Gemeente Schoon, NVRD en RWS
  • 9 pagina's

Deze brochure informeert gemeenten over deze gevolgen en de kansen die de Participatiewet biedt voor het beheer van de openbare ruimte. Gemeenten kunnen zo...

Achtergrondinformatie

Unleashing the Power of the Circular Economy

  • April 2013
  • The Circle Economy
  • 48 pagina's

Dit rapport biedt het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap en NGO's een algemene richting en concrete stappen richting een circulaire economie - een...

Achtergrondinformatie

één campagne maakt alle schoonmaakacties zichtbaar

  • April 2013
  • Gemeente Schoon
  • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon vertelt de ins en outs van de campagne ‘Heel Apeldoorn is Rein’. Onder deze vlag heeft de gemeente alle...

Praktijkvoorbeeld

Heel Apeldoorn is rein

  • April 2013
  • Gemeente Schoon
  • 2 pagina's

In dit artikel van Gemeente Schoon laat de gemeente Apeldoorn zien hoe ze met de slogan 'Heel Apeldoorn is Rein' het zwerfafval aanpakken. Met 'Heel Apeldoorn...

Inspiratie en tips

Participatie jongeren: meedenken is meedoen

  • April 2013
  • Gemeente Schoon
  • 1 pagina

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat gemeente Ooststellingerwerf zien hoe ze jongeren écht betrekt bij de oplossing voor een snoeprouteprobleem...

Praktijkvoorbeeld

Gebiedsgerichte aanpak voor en door wijkbewoners

  • April 2013
  • Gemeente Schoon
  • 1 pagina

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat plattelandsgemeente Olst-Wijhe zien hoe ze de betrokkenheid van inwoners van de wijk Olst-Noord probeert te...

Praktijkvoorbeeld

'We stimuleren de opkomst van maatschappelijke initiatieven'

  • April 2013
  • Gemeente Schoon
  • 1 pagina

In dit artikel in Gemeente Schoon vertelt Bertine van Steenbergen van platform Kracht in NL hoe ze de opkomst van meer maatschappelijke initiatieven wil...

Achtergrondinformatie

Aanpak zwerfafval winkelgebied stadshagen Gemeente Zwolle

  • April 2013
  • De Zakenpartner B.V.
  • 31 pagina's

Uitvoeringsplan van de aanpak van zwerfafval in Stadshagen gericht op het verkrijgen van inzicht in de zwerfafvalproblematiek en jongerenoverlast.

Gemeente nodigt Amsterdammers uit grofvuil op straat te gooien

  • Maart 2013
  • SWOCC
  • 3 pagina's

In dit artikel van SWOCC bemerkt Camiel Beukeboom een verkeerd signaal in de grofvuil communicatie campagne van de gemeente Amsterdam. Om bijplaatsing te...

Praktijkvoorbeeld

Plan van Aanpak Thematraject Afvalbakken (concept) gemeente Oldenzaal

  • Maart 2013
  • Mariëlle Hoff, Jorien Spanjaard, Martin van der Zwan
  • 6 pagina's

Plan voor zwerfafvalaanpak in de gemeente Oldenzaal beschrijft hoe betrokken partijen aankijken tegen de situatie, soorten instrumenten die kunnen worden...

Plan van aanpak

Zicht op zwerfafval Maatschappelijke Stage gemeente Helmond

  • Maart 2013
  • PLAN Terra
  • 20 pagina's

Rapport beschrijft maatschappelijke stage Zwerfafval voor leerlingen van middelbare scholen in de gemeente Helmond met als doel de leerlingen inzicht te geven...

Plan van aanpak

Zwerven door de stad

  • Maart 2013
  • Royal HaskoningDHV
  • 76 pagina's

In opdracht van de gemeente Den Haag en Gemeente Schoon heeft Royal Haskoning DHV een presentatie opgesteld over methoden om zwerfafval te bestrijden. Hierin...

Inspiratie en tips

Met elkaar werken aan een schonere leefomgeving gemeente Nijkerk

  • Februari 2013
  • Gemeente Nijkerk
  • 4 pagina's

Aanpak om zwerfafval tegen te gaan in de gemeente Nijkerk d.m.v. (voorlichting)activiteiten met en voor leerlingen samen met andere andere partijen in de wijk.

Inspiratie en tips

Zwerfafval projectwaaier gemeente Kollumerland

  • Februari 2013
  • Oranjewoud
  • 14 pagina's

Projectwaaier geeft overzicht van projecten voor leerlingen in het kader van het thema zwerfafval met als doel om de bewustwording van de jeugd op het effect...

Inspiratie en tips

Bijplaatsingen bij afvalcontainers

  • Februari 2013
  • Gemeente Schoon
  • 2 pagina's

In dit artikel in Gemeente Schoon de resultaten van de veldexperimenten die Rotterdam liet doen (door EUR en KUB) in haar zoektocht naar oplossingen voor...

Inspiratie en tips

Opleidingen voor de professionele straatreiniger

  • Februari 2013
  • Gemeente Schoon
  • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon geeft informatie over nieuwe opleidingen die aansluiten bij de nieuwe vaardigheden die van straatreinigers worden...

Achtergrondinformatie

Goed monitoren: schoner resultaat, niet duurder

  • Februari 2013
  • Gemeente Schoon
  • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schonon beschrijft hoe Eindhoven, Dordrecht, Avri en Amsterdam Nieuw-West monitoren op hun eigen manier aanpakken. Deze...

Praktijkvoorbeeld