Bibliotheek

Filter

610 resultaten

Blikjes en flesjes in het zwerfafval 2006

 • Oktober 2006
 • Trendbox
 • 17 pagina's

In deze rapportage van Trendbox is het gepercipieerde gedrag van Nederlanders ten aanzien van eenmalige drankverpakkingen (flesjes en blikjes) onderzocht. De...

Onderzoek

Reinigen openbare ruimte op basis van beeldbestek, een stapsgewijze invoering op basis van ervaring in Nederlandse gemeenten

 • Juli 2006
 • Tauw
 • 49 pagina's

Dit stappenplan toont hoe gemeenten en reinigingsdiensten in vier stappen kunnen overstappen van frequentie gestuurd reinigen naar beeldgestuurd reinigen. De...

Plan van aanpak

Effecten van Ecotax op blikjes en flesjes

 • Januari 2006
 • CE
 • 80 pagina's

In dit onderzoek worden de effecten van een ecotax op blikjes en flesjes in kaart gebracht. In een dergelijk systeem betalen producenten of de detailhandel een...

Onderzoek

Onderzoek naar de oorzaken van zwerfafval

 • April 2005
 • Tauw
 • 85 pagina's

Deze studie probeert de factoren die zwerfafval veroorzaken in kaart te brengen. Op basis van verschillende type afval en verschillende type locaties worden...

Onderzoek

Leidraad Afvalbakken in de openbare ruimte

 • Maart 2005
 • CROW
 • 64 pagina's

Deze leidraad helpt per situatie om de optimale hoeveelheid, soort en positionering van afvalbakken te vinden. De strategieën vindbaarheid, gebruiksgemak,...

Inspiratie en tips

Een schoonmaakactie langs rijkswegen

 • Februari 2005
 • Tauw
 • 16 pagina's

Door Tauw is een opschoon actie langs de Nederlandse Rijkswegen georganiseerd om het zwerfafval op deze locaties in kaart te brengen. Dit verslag geeft inzicht...

Onderzoek

Literatuuronderzoek naar vergankelijkheid van kauwgom

 • Mei 2004
 • TNO
 • 9 pagina's

Dit document is een literatuurverkenning naar de vergankelijkheid van kauwgom. De samenstelling van kauwgom en de effecten die het heeft op het afbraakproces...

Achtergrondinformatie

Zwerfafval en verpakkingsontwerp; tool voor verpakkingsinnovaties ter vermindering van zwerfafval

 • April 2004
 • TU Delft
 • 176 pagina's

Dit onderzoek geeft richtlijnen voor het ontwerpen van verpakkingen om (zwerf)afval te voorkomen. Het onderzoek maakt eerst onderzoek in 6 gedragstypen en...

Onderzoek

Gum droppers segmentation study

 • Januari 2004
 • The Marketing Works
 • 162 pagina's

Dit engelse onderzoek maakt onderscheid in verschillende type kauwgomdumpers (mensen die zwerfafval veroorzaken door kauwgom op de grond te gooien). In 3 delen...

Onderzoek

Understanding littering behaviour

 • Juni 1997
 • Beverage Industry Environment Council
 • 89 pagina's

In dit onderzoek uit Australië is op grote schaal onderzoek gedaan naar waarom mensen zwerfafval veroorzaken. Er is namelijk een groot verschil tussen wat...

Onderzoek