Bibliotheek

Filter

599 resultaten

Factsheet project PortiekPortiers

 • Januari 2011
 • Stichting de Bakkerij
 • 6 pagina's

Deze factsheet geeft aan hoe het project PortiekPortiers kinderen van 8 – 12 jaar een rol geeft in het schoon en netjes houden van hun portiek. Dit project is...

Praktijkvoorbeeld

Opruimactie vuurwerk met bewoners Westland

 • Januari 2011
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon vertelt coördinator reiniging Tim van der Noll van gemeente Westland over zijn ervaringen na de geslaagde vuurwerk-...

Praktijkvoorbeeld

Communicatieplan zwerfafval Soest

 • Januari 2011
 • Gemeente Soest
 • 15 pagina's

Dit communicatieplan van gemeente Soest geeft inzicht in hoe een gemeente met beheer, voorzieningen, monitoring en communicatie de beleving en participatie van...

Plan van aanpak

Samenvatting BeestenBende onderzoek

 • Januari 2011
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • 3 pagina's

De BeestenBende is een leefbaarheidsproject dat basisschool kinderen pakkend aanspreekt op de problematiek rondom zwerfafval. De Radboud Universiteit Nijmegen...

Onderzoek

The effectiveness of enforcement on behaviour change

 • Januari 2011
 • Keep Britain Tidy
 • 16 pagina's

Deze studie onderzoekt de effectiviteit van het inzetten van handhaving voor preventie van milieuvervuiling. Zorgen waarschuwingen voor geldboetes voor de...

Onderzoek

Whose reality is it anyway? Understanding the impact of deprivation on perceptions of place

 • Januari 2011
 • Keep Britain Tidy
 • 86 pagina's

In dit rapport doet Keep Britain Tidy onderzoek naar het effect van achterstandsniveau op de perceptie van de omgeving. Op basis van de resultaten zijn twee...

Onderzoek

Article 'The reversal effect of prohibition signs'

 • December 2010
 • Kees Keizer, Siegwart Lindenberg and Linda Steg
 • 8 pagina's

Het artikel 'The reversal effect of prohibition' beschrijft de resultaten van twee veldexperimenten over het negatieve normsupport mechanisme, en het...

Onderzoek

Brondocument Zwerfafval

 • December 2010
 • Milieu Centraal
 • 29 pagina's

Dit rapport biedt inzicht in de zwerfafvalproblematiek in Nederland. De kosten, de hoeveelheden, de betrokkenen en het overheidsbeleid ten aanzien van...

Onderzoek

Young Mentality en Duurzaamheid

 • Oktober 2010
 • Motivaction
 • 58 pagina's

Dit rapport van Motivaction biedt handvatten voor iedereen die met jongeren wil communiceren over duurzaamheidsthema's. Aan de hand van zes typen jongeren...

Inspiratie en tips

Voorbij Bijplaatsingen

 • September 2010
 • Dijksterhuis & van Baaren, Tabula Rasa en IPR Normag
 • 44 pagina's

In 8 grotere steden zijn interventies toegepast om afval bijplaatsingen bij verzamelcontainers te voorkomen. De resultaten waren zeer positief. Anders dan...

Onderzoek

Werkdocument Samenwerkingscreator Leefbaarheid

 • Augustus 2010
 • StadNetwerk
 • 40 pagina's

De Samenwerkingscreator Leefbaarheid is een instrument voor de aanpak van zwerfafval en andere leefbaarheidsthema’s. Uitgangspunten zijn focus op specifieke...

Plan van aanpak

De milieueffecten van de verpakkingenbelasting

 • Augustus 2010
 • CE Delft
 • 129 pagina's

Dit onderzoek geeft een eerste inzicht in de milieueffecten (broeikas-emissies) die zich hebben voorgedaan als gevolg van de invoering van de...

Onderzoek

Procesnotitie Samenwerkingscreator Leefbaarheid

 • Augustus 2010
 • Gemeente Schoon
 • 40 pagina's

De Samenwerkingscreator Leefbaarheid van Stadsnetwerk is een instrument voor de aanpak van zwerfafval en andere leefbaarheidsthema’s. Uitgangspunten zijn focus...

Plan van aanpak

Promoting sustainable behavior. A guide to successful communication

 • Augustus 2010
 • Berkeley Bright Green
 • 19 pagina's

Dit handboek van Berkeley Bright Green beschrijft methoden en stappen om duurzaam gedrag bij mensen te promoten, door succesvol te communiceren. Deze...

Plan van aanpak

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland

 • Juni 2010
 • Deloitte
 • 101 pagina's

Dit rapport (2010) brengt de totale kosten van gemeenten en overige organisaties voor de preventie, het opruimen en verwerken van zwerfafval in kaart. Voor het...

Onderzoek

Interventierapport Bijplaatsingsgedrag

 • Mei 2010
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • 39 pagina's

In dit rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van Tabula Rasa, wordt een onderzoek beschreven wat betrekking heeft op het terugdringen van...

Onderzoek

Ondernemers betrekken bij schone winkelcentra in Deventer

 • Mei 2010
 • Gemeente Deventer
 • 37 pagina's

Deze eindevaluatie van het proeftuinproject Winkelhart Schoon (2008-2010) laat zien hoe Deventer schonere winkelgebieden kreeg door ondernemers te laten...

Praktijkvoorbeeld

Smakelijke recepten voor een schone wijk

 • April 2010
 • Gemeente Schoon
 • 42 pagina's

Aan de hand van recepten worden projecten geïntroduceerd om zwerfafval te reduceren. Daarbij is gekozen voor projecten die zich richten op preventie en...

Inspiratie en tips

Werkdocument Wijkcreator Zwerfafval

 • April 2010
 • Gemeente Schoon
 • 40 pagina's

Met de Wijkcreator Zwerfafval hebben gemeenten een handig instrument in handen voor een wijkgerichte aanpak van zwerfafval. Uitgangspunten van de Wijkcreator (...

Plan van aanpak

Draaiboek Beheer Stationspleinen. Van niemandsland naar een gedeelde openbare ruimte

 • April 2010
 • DHV
 • 43 pagina's

Het draaiboek beheer stationspleinen is bruikbaar voor gemeente en NS in het tot stand brengen van een gezamenlijk beheer om zo een schone stationsomgeving te...

Inspiratie en tips