Bibliotheek

Filter

599 resultaten

Evaluatie campagnes Focusprogramma zwerfafval 2010-2012

 • Augustus 2012
 • TNS NIPO
 • 27 pagina's

In deze presentatie evalueert TNS NIPO de effecten van de campagnes uitgevoerd door NederlandSchoon onder het Focusprogramma zwerfafval 2010-2012. Uit deze...

Onderzoek

Handleiding 'Een beloningssysteem tegen zwerfafval'

 • Augustus 2012
 • Oranjewoud
 • 56 pagina's

Deze handleiding biedt gemeenten en andere partijen kennis en tools om aan de slag te gaan met een beloningssysteem voor het inleveren van afval. Uit onderzoek...

Inspiratie en tips

Handleiding Social Media bij het bestrijden van zwerfafval

 • Juli 2012
 • Gemeente Schoon
 • 22 pagina's

Met een factsheet dat bestaat uit de zender, de boodschap, het middel en de ontvanger wordt u geholpen bij het maken van de juiste keuzes en bereidt u(w...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Maatwerkplan zwerfafval 2012 gemeente Smallingerland

 • Juli 2012
 • De Jonge Milieu Advies
 • 26 pagina's

Maatwerkplan beschrijft een structurelere en actieve manier waarop zwerfafval in het onderwijsprogramma van het voortgezetde kan worden opgenomen met als doel...

Plan van aanpak

Rol gemeente verschuift van beheerder naar regisseur

 • Juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe Rotterdam burgers, bedrijven en anderen volop bertrekt bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte...

Praktijkvoorbeeld

Regie openbare ruimte: vrijheid en verantwoordelijkheid

 • Juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in Gemeente Schoon geeft inzicht in de maatschappelijke trend dat gemeenten ook bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte steeds meer...

Achtergrondinformatie

Zelfbeheer inwoners bevordert leefbaarheid

 • Juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in Gemeente Schoon toont hoe plattelandsgemeente Bronckhorst op lange termijn goede leefbaarheid wil waarborgen, ondanks de bevolkingskrimp,...

Praktijkvoorbeeld

Paul Schnabel: 'Participatie kun je niet forceren'

 • Juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon een interview met Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Onderhoud en beheer in de wijk aan...

Achtergrondinformatie

Ruim twintig partijen werken samen aan Schone Maas

 • Juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in Gemeente Schoon laat de opzet zien van het project Schone Maas Limburg. Opruimacties langs de oevers, preventie en educatie zijn belangrijke...

Praktijkvoorbeeld

'Veilige Buurten Teams' vergroten leefbaarheid

 • Juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

In dit artikel in magazine Gemeente Schoon wordt het succes verklaard van de aanpak met drie Veilige Buurten Teams (VBT’s) in Maastricht. In drie wijken...

Praktijkvoorbeeld

Samenwerken met corporaties voor betrokken huurders

 • Juni 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in het magazine van Gemeente Schoon laat zien hoe Vlissingen samenwerkt met twee woningbouwverenigingen om meer huurders bij hun omgeving te...

Praktijkvoorbeeld

Baten van de openbare ruimte

 • Mei 2012
 • CROW
 • 21 pagina's

Deze presentatie van het CROW gaat in op de baten van een schone en verzorgde openbare ruimte. Via de MKBA methode kunnen baten en kosten van interventies in...

Achtergrondinformatie

Eindrapport uitvoering gebiedstraject schoolomgeving - Gemeente Delft 2011-2012

 • April 2012
 • MWH B.V.
 • 23 pagina's

Eindrapportage beschrijft het uitvoeringstraject met evaluatie en uitbouw maatschappelijke stage zwerfafval, ontwikkeling gerichte aanpak voor handhaving op...

Plan van aanpak

Inventarisatie- en Maatwerkplan Aanpak van Zwerfafval Gemeente Etten-Leur

 • April 2012
 • N. Heuvver, De Zakenpartner
 • 25 pagina's

Maatwerkplan met handvatten ter verminderen van de overlast door zwerfafval langs snoeproutes in het buitengebied van de Gemeente Etten-Leur.

Plan van aanpak

Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen

 • April 2012
 • WUR
 • 58 pagina's

De WUR heeft in 2012 een analyse uitgevoerd van het statiegeldsysteem van PET-flessen groter dan 0.5 liter. De kosten van het statiegeldsysteem blijken te...

Onderzoek

Eindrapport 'Schone Ridders strijden tegen zwerfafval'

 • April 2012
 • Public Result
 • 24 pagina's

Dit eindrapport biedt gemeente RIdderkerk adviezen voor een geslaagde Landelijke Opschoondag waarbij leerlingen in het basisonderwijs meer betrokken zijn...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Handreiking voor effectieve burgerparticipatie zwerfafvalaanpak in Dordt

 • April 2012
 • Public Result
 • 30 pagina's

Deze handreiking voor een wijkschouw geeft gemeente Dordrecht ondersteuning bij de intensivering van burgerparticipatie. Een analyse en brainstormsessie hebben...

Praktijkvoorbeeld

Eindrapport 'Thematraject participatie Lisse' (jongeren en zwerfafval: MAS)

 • April 2012
 • Public Result
 • 33 pagina's

Deze eindrapportage van het Thematraject participatie dat gemeente Lisse volgde bij Gemeente Schoon, toont de voorstellen van adviesbureau Public Result die...

Praktijkvoorbeeld

Sportclubs en scholen voor schone sporthalomgeving

 • April 2012
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe de gemeente Houten sinds 2009 burgers succesvol actief betrekt bij het schoonhouden van de gemeente...

Praktijkvoorbeeld

Participatie zwerfafval gemeente Ooststellingwerf

 • Maart 2012
 • B.J. Boerema
 • 13 pagina's

Onderzoeksrapport met als doel is om leerlingen van het voortgezet onderwijs actief te betrekken bij het terugdringen en voorkomen van zwerfafval op de route...

Onderzoek