Bibliotheek

Filter

602 resultaten

Het Klokhuis over plastic afval (deel 1)

 • Maart 2014
 • ntr:

Speciale Klokhuisaflevering in het kader van de Zapp Your Planet Plasticweek. Presentatrice Nienke reist af naar Australië om te zien wat de gevolgen zijn van...

Achtergrondinformatie

Model participatieladder

 • Maart 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Deze participatieladder geeft verschillende posities van de gemeente en burgers aan in de vorm van een piramide. Daarbij is de piramide opgedeeld in...

Productoverzicht

De verleiding weerstaan. Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid

 • Maart 2014
 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • 156 pagina's

Deze publicatie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling gaat in op de vraag in hoeverre de overheid (en overheidsinstanties) nudging kunnen gebruiken in...

Inspiratie en tips

ROC pilot Zeeland - Verminderen van zwerfvuil op het schoolplein

 • Maart 2014
 • Novi Mores
 • 26 pagina's

Dit onderzoek verhaalt over de pilot op het ROC Scalda in Middelburg en Terneuzen (Zeeland). Hier is gekeken naar het verminderen van zwerfafval op het...

Onderzoek

Kosten statiegeldsystemen voor grote PET-flessen

 • Maart 2014
 • CE Delft
 • 27 pagina's

CE Delft heeft in 2014 in opdracht van Tomra Systems onderzoek gedaan naar de kosten van het statiegeldsysteem. Het rapport van CE Delft gaat in op de kosten...

Onderzoek

Gedragstransitie: via agendasetting, verleiden naar regulering?

 • Maart 2014
 • TNS Nipo
 • 22 pagina's

In dit document geeft TNS Nipo een aanbeveling hoe gedragsbeïnvloeding aangepakt moet worden. Door de omgeving te veranderen, stimuleer je dat goed gedrag...

Inspiratie en tips

Exploring the indirect cost of litter in England

 • Maart 2014
 • Eunomia
 • 92 pagina's

Dit onderzoek door Eunomia, in opdracht van Keep Britain Tidy, maakt een gedetailleerde analyse van de indirecte kosten van zwerfafval. Het gaat dus niet om de...

Onderzoek

Plastics in rivieren: een uitdaging voor alle waterbeheerders

 • Februari 2014
 • Land+Water
 • 3 pagina's

Dit artikel in vakblad Land+Water is een pleidooi om waterbeheerders te betrekken bij de problematiek op zee en plastics in het milieu. De stelling wordt...

Praktijkvoorbeeld

Draaiboek en tips opschoondag

 • Februari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 11 pagina's

Gemeente Schoon biedt een draaiboek met tips voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van een landelijke opschoondag of lokale opruimacties. Qua...

Inspiratie en tips

Litter Prevention Community Engagement: Options Paper

 • Februari 2014
 • Eunomia
 • 45 pagina's

In dit document, in opdracht van Zero Waste Scotland, heeft Eunomia een inventarisatie gemaakt van methoden waarmee burger initiatieven en activiteiten het...

Onderzoek

Stappenplan voor gedragsverandering

 • Januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 10 pagina's

Met dit stappenplan kunnen gemeenten een doelmatige aanpak voor gedragsverandering ontwikkelen. Het plan bestaat uit een omschrijving van het gewenste- en...

Plan van aanpak

Infographic 'CleanPicnic aanpak Westerpark'

 • Januari 2014
 • CleanPicnic
 • 1 pagina

Deze infographic laat kort en bondig zien hoe CleanPicnic werkt aan een oplossing voor zwerfafval in parken. Het idee? Enthousiasmeer parkbezoekers om hun...

Praktijkvoorbeeld

Evaluatievideo CleanPicnic Westerpark Amsterdam

 • Januari 2014
 • CleanPicnic

Deze evaluatievideo laat kort en bondig zien hoe de CleanPicnic-aanpak werkt aan een oplossing voor zwerfafval in het Westerpark in Amsterdam. Het idee?...

Praktijkvoorbeeld

Toolbox bijplaatsingen Rotterdam

 • Januari 2014
 • Gemeente Rotterdam
 • 4 pagina's

De Toolbox Bijplaatsingen van de gemeente Rotterdam biedt een praktische adviezen voor positieve gedragsbeïnvloeding en tips voor de effectieve plaatsing van...

Inspiratie en tips

Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen

 • Januari 2014
 • Jose Kerstholt
 • 3 pagina's

In dit artikel van Jose Kerstholt, onderzoeker bij TNO en hoogleraar aan de Universiteit Twente, wordt het beslisgedrag van burgers nader toegelicht...

Praktijkvoorbeeld

Evaluatievideo CleanPicnic Sarphatipark Amsterdam

 • Januari 2014
 • CleanPicnic

Deze evaluatievideo laat kort en bondig zien hoe de CleanPicnic-aanpak werkt aan een oplossing voor zwerfafval in het Sarphatipark in Amsterdam. Het idee?...

Praktijkvoorbeeld

Rapport Aanpak zwerfafval in water

 • Januari 2014
 • Antea Group
 • 28 pagina's

Dit rapport geeft waterbeheerders en waterschappen der inzicht in de huidige mogelijkheden voor het voorkomen van zwerfafval in water. Het document (van Antea...

Inspiratie en tips
Onderzoek

Handleiding toezichthouder voor gesprek met publiek

 • Januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Deze checklist biedt inzicht in hoe de gemeente de burger op een positieve manier kennis kan laten maken met de regels over zwerfafval. De gemeente signaleert...

Inspiratie en tips

Participatie stimuleren met aanhanger vol gereedschap

 • Januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe Veghel haar inwoners stimuleert om te helpen de buurt schoon te houden: met een gratis klussenaanhanger...

Praktijkvoorbeeld

Samen zwerfafval aanpakken rond de Belgische grens

 • Januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe grensgemeenten Breda en Hoogstraten en de bedrijvenvereniging een gezamenlijke zwerfafvalaanpak voor het...

Praktijkvoorbeeld