Bibliotheek

Filter

599 resultaten

HTM pilot station Leidschenveen

 • November 2014
 • Nederland Schoon

Onderzoekspilot op station Leidschenveen (Den Haag). Er is gekeken hoe de hoeveelheid zwerfafval verminderd kan worden en de beleving verbeterd. In het kader...

Achtergrondinformatie

Peuken pilot 't Wed Utrecht

 • November 2014
 • Nederland Schoon

Filmpje over de peukenpilot op 't Wed in Utrecht (2014). Er is een interventie gedaan waarbij asbakken en peukenpalen zijn ingezet om voorbijgangers te...

Onderzoek

Convenant SBO De Schakel en gemeente Amstelveen

 • November 2014
 • Gemeente Amstelveen
 • 1 pagina

Dit convenant van OBS De Schakel en gemeente Amstelveen bevestigt de samenwerking met het doel om kinderen bewust en medeverantwoordelijk te maken voor het...

Praktijkvoorbeeld

Peukenaanpak horeca (Rotterdam en Groningen)

 • November 2014
 • Cyclus Management
 • 29 pagina's

Dit document, samengesteld door Cyclus Management, bevat een samenvatting van de peukenpilot horeca van Stichting Nederland Schoon. In 2014 heeft Stichting...

Onderzoek

Disgust leads people to lie and cheat; cleanliness promotes ethical behavior

 • November 2014
 • Organizational Behavior and Human Decision Processes
 • 46 pagina's

Dit onderzoek toont aan dat wanneer iemand wordt geconfronteerd met iets vies, en dus gevoelens van walging (disgust) krijgt, deze persoon ook minder ethisch...

Onderzoek

Majority of Americans More Likely to Support Sustainability After Engaging on Social Media

 • November 2014
 • Cone Communications
 • 15 pagina's

Voor dit artikel heeft Cone Communications onderzoek gedaan in Amerika naar naar het effect van het gebruik van social media. Hieruit blijkt dat social media...

Onderzoek

Adviesrapport pilot bus- en tramhalte op station Leidschenveen. Verminderen van zwerfafval op een OV halte

 • Oktober 2014
 • Novi Mores
 • 32 pagina's

Dit rapport geeft de resultaten weer van de pilot op ov halte Leidschenveen in 2014. In opdracht van Stichting Nederland Schoon is in samenwerking met HTM en...

Onderzoek

Eindrapport 'Spreeuwenpark schoon en heel'

 • Oktober 2014
 • Public Result
 • 34 pagina's

Dit eindrapport beschrijft het advies aan stadsdeel Amsterdam-Noord om de commitment en de betrokkenheid van ondernemers en winkeliers rond het Spreeuwenpark...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek

Gesprekshandleiding interviews WijkCreator Zwerfafval Zaanstad

 • Oktober 2014
 • Public Result
 • 4 pagina's

Deze handleiding is een hulpmiddel voor gemeente Zaanstad om bij hun aanpak van zwerfafval gestructureerd gesprekken te gaan voeren met behulp van...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Theater tot Genoegen

 • Oktober 2014
 • Theater tot Genoegen
 • 1 pagina

Deze brochure gaat over de strandjutters act van Jut en Jul. Jut en Jul zijn twee zussen met het (strand)jutten in hun bloed. De kunstzinnige zussen creëren de...

Productoverzicht

How clean is England? The Local Environmental Quality Survey of England 2013-2014

 • Oktober 2014
 • Keep Britain Tidy
 • 32 pagina's

In dit rapport worden de resultaten getoond van de Local Environmental Quality Survey onderzoek van Keep Britain Tidy over 2013-2014. Jaarlijks onderzoekt Keep...

Onderzoek

Evaluatieonderzoek: Laat je peuk niet alleen! Verzamel ze in de asbak!

 • September 2014
 • Narrato
 • 36 pagina's

In deze rapportage worden de effecten beschreven van de 'Laat je peuk niet alleen! Verzamel ze in de asbak!' campagne. Deze campagne is een initiatief van JTI...

Onderzoek

Spelregels adoptie afvalbak

 • September 2014
 • Gemeente Houten
 • 2 pagina's

In deze handreiking van de gemeente Houten wordt praktische informatie gegeven voor het adopteren van een afvalbak in de buurt. Ook worden enkele spelregels...

Inspiratie en tips

Minder reinigen leidt tot meer participatie

 • September 2014
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe in Venlo minder reinigen heeft geleid tot meer participatie onder inwoners. Sinds 2012 ruimt de gemeente...

Praktijkvoorbeeld

Achtergrondfeiten over zwerfafval op het strand

 • Augustus 2014
 • Nederland Schoon en Stichting De Noordzee
 • 4 pagina's

Deze factsheet geeft informatie over de hoeveelheid zwerfafval op de stranden en de verschillende manieren waarop dit wordt gemeten. Ook is informatie te...

Achtergrondinformatie

Handreiking aanpak zwerfafval in water

 • Augustus 2014
 • Gemeente Schoon
 • 5 pagina's

Deze handreiking helpt lokale waterbeheerders zoals gemeentes en waterschappen met tips en voorbeelden uit de praktijk bij een lokale aanpak voor zwerfafval in...

Inspiratie en tips

Beach litter analysis in The Netherlands using citizen scientists

 • Juli 2014
 • Stichting De Noordzee
 • 52 pagina's

Dit document is het stageverslag van Christa Blokhuis (student aan de Universiteit Wageningen), waarin zij bij Stichting De Noordzee onderzoek heeft gedaan...

Onderzoek

Overeenkomst Adoptie afvalbak gemeente Rheden

 • Juli 2014
 • Gemeente Rheden
 • 1 pagina

Deze 'Overeenkomst adoptie afvalbak' van de gemeente Rheden is een voorbeeld van vastgelegde afspraken tussen inwoner en de gemeente voor het adopteren van een...

Praktijkvoorbeeld

Limburgs Mooiste: een schoon wielerevenement

 • Juli 2014
 • Nederland Schoon

Filmpje over het schone wielerevenement Limburgs Mooiste. Aan de hand van tips wordt getoond hoe het evenement schoon en zwerfafvalvrij wordt gehouden.

Praktijkvoorbeeld

The Power of a Bad Example: A Field Experiment in Household Garbage Disposal

 • Juli 2014
 • Robert Dur & Ben Vollaard
 • 31 pagina's

Dit onderzoek door de universiteit van Tilburg gaat in op het effect van 'schoon houdt schoon'. In eerder onderzoek werd het effect 'schoon houdt schoon' en '...

Onderzoek