Bibliotheek

Filter

599 resultaten

Definitief draaiboek LOD 2015 Heechterp-Schieringen (Leeuwarden)

 • Januari 2015
 • Heechterp-Schieringen
 • 21 pagina's

Dit draaiboek voor de Landelijke Opschoondag 2015 van de wijk Heechterp-Schieringen in Leeuwarden kan als voorbeeld dienen voor gemeenten en inwoners die zelf...

Praktijkvoorbeeld

Factsheet Cameratoezicht bijplaatsingen en illegale dump afval

 • Januari 2015
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's

Deze factsheet 'Cameratoezicht bijplaatsingen en illegale dump afval' helpt u vast te stellen of cameratoezicht bij bijplaatsingen en illegale afvaldump in uw...

Plan van aanpak

Schoonste Stationsgebieden onderzoek 2014

 • Januari 2015
 • Nederland Schoon
 • 17 pagina's

In 2014 deed Nederland Schoon onderzoek naar de schoonheidsgraad van 44 stations in Nederland. Dit onderzoek gebeurde parallel aan het onderzoek van de...

Onderzoek

Peukenonderzoek stations Vleuten en Terwijde

 • Januari 2015
 • Tauw
 • 36 pagina's

In dit onderzoek van Tauw, in opdracht van NederlandSchoon, is onderzocht hoe peuken op treinstations konden worden verminderd. In het najaar van 2014 zijn op...

Onderzoek

Inspiratielijst voorkomen zwerfafval in de openbare ruimte

 • Januari 2015
 • Dijksterhuis & van Baaren
 • 57 pagina's

Dit onderzoek gaat over de belangrijkste prikkels voor automatische gedragsbeïnvloeding om zwerfafval te voorkomen, toegespitst op verschillende soorten...

Inspiratie en tips

Praktijkhandboek 'Een praktische gids voor een nette buurt'

 • Januari 2015
 • Lokale besturen België
 • 86 pagina's

Dit praktijkhandboek, samengesteld door Mooimakers, is een inspiratiebron voor Belgische gemeenten om zwerfafval te verminderen. Het document is gemaakt in...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Projectaanpak Schone Maas Limburg 2014-2018

 • Januari 2015
 • Projectgroep Schone Maas Limburg
 • 31 pagina's

Deze aanpak voor pilotproject Schone Maas helpt gemeenten die overwegen om een gezamenlijke aanpak te starten voor opruimacties langs overs van rivieren en...

Plan van aanpak
Praktijkvoorbeeld

Aanpak zwerfafval ROC, Film 'Samen schoon, heel gewoon!'

 • Januari 2015
 • De Jonge Milieu Advies
 • 11 pagina's

Dit rapport van De Jonge Milieu Advies beschrijft een deel van een snoeproute traject in Deventer. Sinds 2010 zetten de gemeente Deventer en ROC Aventus (...

Praktijkvoorbeeld

De 25-meter regel. Achtergrond en toepassingen in de praktijk

 • December 2014
 • Nederland Schoon
 • 7 pagina's

Notitie over de inhoud van de 25-meter regel. Hierin is vastgelegd dat een ondernemer, zo vaak als nodig, het zwerfafval (etenswaren, verpakkingen of andere...

Inspiratie en tips

Gedragsbeïnvloeding op snoeproutes

 • December 2014
 • Novi Mores
 • 29 pagina's

Dit document van Novi Mores is een handreiking om snoeproutes aan te pakkenen voor gemeenten, voortgezet onderwijs en winkeliers in de nabijheid van scholen...

Inspiratie en tips

Involving businesses. Best practice guide

 • December 2014
 • Clean Europe Network
 • 36 pagina's

In deze gids van het Clean Europe Network wordt de samenwerking tussen zwerfafval bestrijdende organisaties (NGO's) en bedrijven uitgewerkt. Hierbij wordt...

Praktijkvoorbeeld

Communication, how to ask citizens. Best practice guide

 • December 2014
 • Clean Europe Network
 • 48 pagina's

In deze gids van het Clean Europe Network worden handvaten gegeven voor het communiceren met verschillende doelgroepen. Hierin wordt aandacht besteed aan de...

Praktijkvoorbeeld
Inspiratie en tips

Inventarisatie publiek-private samenwerking voor schoon in centrumgebieden

 • December 2014
 • Stadsconcepten
 • 14 pagina's

Dit overzicht van Stadsconcepten bevat een inventarisatie van verschillende vormen van publiek-private samenwerking tussen partijen in winkelgebieden en...

Inspiratie en tips

Samenvatting: 15 jaar verkeer bij Nederland Schoon

 • December 2014
 • Nederland Schoon
 • 18 pagina's

Een samenvatting van 15 jaar initiatieven van Nederland Schoon om zwerfafval langs snelwegen te verminderen.

Achtergrondinformatie

Convenant Purmerend en Jan van Egmond lyceum

 • November 2014
 • Gemeente Purmerend
 • 3 pagina's

Dit convenant geeft de afspraken weer tussen gemeente Purmerend en het Jan van Egmond lyceum om bewstwording van de scholieren te vergroten op het gebied van...

Praktijkvoorbeeld

Oostzaan en Wormerland schoon - Structurele aanpak zwerfafval 2014-2023

 • November 2014
 • Cyber Adviseurs
 • 30 pagina's

Oostzaan en Wormerland (tezamen de Over-gemeenten) hebben een duidelijke, gezamenlijke missie voor de zwerfafvalaanpak. Namelijk het vergroten van bewustzijn...

Praktijkvoorbeeld

Ideeën van studenten voor Clean Parkies Breda

 • November 2014
 • Avans Hogeschool & Gemeente Breda
 • 18 pagina's

Dit boekje bevat een samenvatting van de ideeën die de studenten van de Avans Hogeschool hebben bedacht voor de gemeente Breda om het evenement Palm Parkies...

Inspiratie en tips

Afvalbakkenonderzoek McDonald's

 • November 2014
 • Nederland Schoon

Bij McDonald's is onderzocht hoe zwerfafval op het terrein van de fastfoodketen en in de directe omgeving verminderd kan worden. Hiervoor zijn afvalbakken...

Onderzoek

Samenvatting peukenonderzoek Utrecht 2014

 • November 2014
 • Nederland Schoon
 • 8 pagina's

Op 't Wed in Utrecht is onderzocht hoe je rokers kunt verleiden om hun peuk op de juiste manier weg te gooien. Hierbij zijn speciale asbakken en peukenpalen...

Onderzoek

HTM pilot station Leidschenveen

 • November 2014
 • Nederland Schoon

Onderzoekspilot op station Leidschenveen (Den Haag). Er is gekeken hoe de hoeveelheid zwerfafval verminderd kan worden en de beleving verbeterd. In het kader...

Achtergrondinformatie