Bibliotheek

Filter

599 resultaten

Schoon Belonen - bijlage 2. Praktijkvoorbeelden

 • Juni 2015
 • RWS Leefomgeving
 • 71 pagina's

Dit rapport is onderdeel van de Handreiking Schoon Belonen . In dit rapport worden praktijkvoorbeelden gegeven van vier beloningssystemen: financiële...

Praktijkvoorbeeld

Zwerfafval rapport Milieu Centraal

 • Juni 2015
 • Milieu Centraal
 • 99 pagina's

Dit rapport bevat een beschrijving van beleid, uitvoering en monitoring op het gebied van zwerfafval in Nederland en in het omringende buitenland. Daarnaast...

Onderzoek

Schoon Belonen - bijlage 3. Matrix beloningssystemen

 • Juni 2015
 • RWS Leefomgeving
 • 4 pagina's

Dit rapport is onderdeel van de Handreiking Schoon Belonen . Deze matrix toont een scala aan Nederlandse en internationale voorbeelden van beloningssystemen...

Inspiratie en tips

Aanpak plastic soep Maas Limburg voorbeeld voor Nederland

 • Juni 2015
 • Het Waterschap
 • 2 pagina's

Dit artikel in magazine Het Waterschap vertelt over de succesfactoren van het unieke samenwerkingsverband tegen zwerfafval Schone Maas Limburg. Waterschap Roer...

Praktijkvoorbeeld

Kosten en omvang zwerfafval

 • Juni 2015
 • KplusV
 • 10 pagina's

In deze notitie geeft KplusV een overzicht van de kennis over de hoeveelheden zwerfafval in Nederland en de kosten die dit met zich mee brengt. Specifiek wordt...

Inspiratie en tips

Grondstofwaarde zwerfafval

 • Juni 2015
 • KplusV
 • 2 pagina's

Deze notitie van KplusV dient ter aanvulling op de notitie Kosten en omvang zwerfafval . De notitie spitst zich toe op de grondstofwaarde van de plastic...

Inspiratie en tips

Presentatie BIZ-wetgeving door Joost Menger

 • Mei 2015
 • Joost Menger

Tijdens de kennis- en netwerkbijeenkomst winkelgebieden (21-5-2015) gaf Joost Menger een presentatie over de BIZ-wetgeving, de toepassing hiervan en de...

Achtergrondinformatie

Zwerfafvalbakkenbeleidsplan Gemeente Bergen op Zoom

 • Mei 2015
 • De Jonge Milieu Advies
 • 24 pagina's

Dit afvalbakkenbeleidsplan biedt richtlijnen voor het plaatsen van afvalbakken, het ledigingsbeleid en het tegengaan van misbruik. Het plan is geschreven in...

Beleidsplan

Participatiekaart.nl website voor initiatief deling

 • Mei 2015
 • PLAN terra

Het online platform Participatiekaart.nl van PLAN terra biedt gemeenten de mogelijkheid om participatie initiatieven in hun gemeente in kaart te brengen en te...

Productoverzicht

Brochure zwerfafvalvergoeding

 • April 2015
 • Afvalfonds Verpakkingen
 • 13 pagina's

In deze brochure van het Afvalfonds Verpakkingen wordt uitgelegd wat de zwerfafvalvergoeding is en wat gemeenten er mee kunnen. De zwerfafvalvergoeding is een...

Achtergrondinformatie

Plaatsingscriteria afvalbakken gemeente Tynaarlo

 • Maart 2015
 • Cyber Adviseurs
 • 18 pagina's

In dit rapport vind je plaatsingsrichtlijnen voor afvalbakken waarmee je kunt onderbouwen waarom bakken wel of niet geplaatst worden. De communicatieleidraad...

Praktijkvoorbeeld

Plan van Aanpak Schijndel en Veghel

 • Maart 2015
 • Aico Visschers,onsburo
 • 17 pagina's

Dit Plan van aanpak van Schijndel en Veghel beschrijft projecten om nieuw zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan en die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding...

Plan van aanpak

Evaluatie aanpak snoeproutes Het Bildt

 • Maart 2015
 • Antea Group
 • 26 pagina's

Deze evaluatie van gemeente Het Bildt geeft inzicht in de voortgang rond de zwerfafvalaanpak rond een aantal snoeproutes langs fietspaden in het buitengebied...

Praktijkvoorbeeld
Onderzoek

Infographic 25-meter regel

 • Maart 2015
 • In60Seconds
 • 1 pagina

Deze poster van NederlandSchoon geeft inzicht in de 25-meter regel. Een straal van 25-meter rondom de winkel of horecagelegenheid zwerfafvalvrij. Dat is de...

Inspiratie en tips

Serious Game zwerfafval

 • Maart 2015
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina

In dit document laten we zien hoe je er als beleidsambtenaar voor zorgt dat je die andere partijen bij je zwerfafvalbeleid betrekt en tot...

Inspiratie en tips

Dalfsen zichtbaar schoon - Aanpak van zwerfafval met Clean Team

 • Februari 2015
 • Cyber Adviseurs
 • 26 pagina's

Deze rapportage, opgesteld door Cyber Adviseurs, beschrijft de mogelijkheden van een Clean Team en hoe de gemeente Dalfsen hier praktisch en financieel...

Praktijkvoorbeeld

Hoeveelheden en kosten van zwerfvuil in Vlaanderen

 • Februari 2015
 • OVAM
 • 69 pagina's

Dit onderzoek in opdracht van de Openbare Vlaamse Afval Maatschappij (OVAM) laat zien hoeveel zwerfafval in Vlaanderen is opgeruimd in een heel jaar (2013) en...

Onderzoek

Microplastics zijn nog giftiger voor mens en milieu dan gedacht

 • Februari 2015
 • Deltares
 • 4 pagina's

Uit dit onderzoek van Deltares blijkt dat plastics mogelijk schadelijker zijn dan gedacht. De overheid is zich er nog te weinig van bewust dat bij de afbraak...

Onderzoek

Effective Interventions on littering behaviour of youngsters: What are the ingredients?

 • Januari 2015
 • WUR Studenten, MSc-programma
 • 58 pagina's

Dit document bevat een checklist, richtlijnen en een monitoringtool voor een effectiever ontwerp en een betere evaluatie van interventies gericht op de aanpak...

Inspiratie en tips

Draaiboek landelijke opschoondag

 • Januari 2015
 • Nederland Schoon
 • 5 pagina's

Elk jaar tijdens de Landelijke Opschoondag zetten duizenden Nederlanders zich alleen of in groepsverband in om het land via opschoonacties zwerfafvalvrij te...

Plan van aanpak