Bibliotheek

Filter

602 resultaten

Zwerfafval? Niet in mijn gebied! Tips voor schone natuur en recreatie

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 41 pagina's

Dit boekje biedt eigenaren en beheerders van bos, natuur- en recreatieterreinen tips hoe zij samen met bezoekers en belanghebbenden hun gebied schoon kunnen...

Inspiratie en tips

Meetformulier monitoring zwerfafval

 • Januari 2009
 • SenterNovem
 • 2 pagina's

Met behulp van dit meetformulier kan per gebiedstype aangegeven worden wat de schoongraad is van een gebied door voor drie meetvakken binnen dit gebied de...

Plan van aanpak

Onderzoek preventie kauwgom op straat

 • Juli 2008
 • Reclaim Systems
 • 58 pagina's

Dit onderzoek biedt inzicht in wat Nederlandse gemeenten aan kauwgomvervuiling kunnen doen. Het beslaat: - het product, de product- en marktontwikkelingen...

Onderzoek
Praktijkvoorbeeld

In de wereld van jongeren en zwerfafval

 • April 2008
 • Beautiful Lives
 • 46 pagina's

Dit onderzoek geeft inzicht in de achterliggende redenen voor het veroorzaken van zwerfafval door jongeren en biedt handvatten voor het ontwikkelen van...

Onderzoek

Werkwijze meten in het veld

 • Januari 2008
 • SenterNovem
 • 6 pagina's

Met behulp van vijf stappen wordt de werkwijze voor meten in het veld toegelicht. Deze werkwijze bestaat uit het zoeken van een meetlocatie, het bepalen van...

Plan van aanpak

Handreiking resultaatgericht reinigen

 • Januari 2008
 • Nederland Schoon
 • 34 pagina's

Deze handreiking laat stap voor stap zien hoe gemeenten kunnen overschakelen naar resultaatgericht reinigen. Deze stappen bieden een weg naar een effectief,...

Plan van aanpak

Handreiking uniforme monitoring zwerfafval voor gemeenten

 • Januari 2008
 • SenterNovem
 • 50 pagina's

Deze handreiking, opgesteld door NederlandSchoon, wijst gemeenten de weg naar een goed bruikbare uniforme monitoringsmethodiek. Door de zwerfafvalsituatie...

Plan van aanpak

Handreiking communicatie zwerfafval

 • Januari 2008
 • SenterNovem
 • 52 pagina's

Deze handreiking geeft via zeven stappen verschillende handvatten aan gemeenten om via communicatie begrip, draagvlak en medewerking van burgers met betrekking...

Inspiratie en tips

Voorkom rokengerelateerd afval

 • Januari 2008
 • SenterNovem
 • 2 pagina's

Deze folder biedt gemeenten handvatten om rokengerelateerd zwerfafval aan te pakken. In twee simpele stappen kan een aanpak worden opgesteld. Eerst dient de...

Inspiratie en tips

Effects of deposits on beverage packaging in Germany

 • November 2007
 • Prognos
 • 92 pagina's

Dit rapport brengt de resultaten van de invoer van verplicht statiegeld/verpakkingsbelasting op niet navulbare drinkverpakkingen in Duitsland in kaart...

Onderzoek

Europees Verpakkingsbeleid; de gevolgen van een statiegeldsysteem voor eenmalige verpakkingen naar Duits voorbeeld

 • Juni 2007
 • AGVU & Roland Berger
 • 40 pagina's

Met Duitsland als voorbeeld illustreert dit onderzoek wat de invloed is van het invoeren van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen. Het model van verplicht...

Onderzoek

Groene kwaliteit voor Haagse evenementen

 • Januari 2007
 • DHV B.V.
 • 33 pagina's

De Haagse Hogeschool heeft onderzocht hoe op een efficiënte en evenementvriendelijke manier een ‘vergroening’ van de Haagse evenementen kan worden doorgevoerd...

Inspiratie en tips

Blikjes en flesjes in het zwerfafval 2006

 • Oktober 2006
 • Trendbox
 • 17 pagina's

In deze rapportage van Trendbox is het gepercipieerde gedrag van Nederlanders ten aanzien van eenmalige drankverpakkingen (flesjes en blikjes) onderzocht. De...

Onderzoek

Reinigen openbare ruimte op basis van beeldbestek, een stapsgewijze invoering op basis van ervaring in Nederlandse gemeenten

 • Juli 2006
 • Tauw
 • 49 pagina's

Dit stappenplan toont hoe gemeenten en reinigingsdiensten in vier stappen kunnen overstappen van frequentie gestuurd reinigen naar beeldgestuurd reinigen. De...

Plan van aanpak

Effecten van Ecotax op blikjes en flesjes

 • Januari 2006
 • CE
 • 80 pagina's

In dit onderzoek worden de effecten van een ecotax op blikjes en flesjes in kaart gebracht. In een dergelijk systeem betalen producenten of de detailhandel een...

Onderzoek

Onderzoek naar de oorzaken van zwerfafval

 • April 2005
 • Tauw
 • 85 pagina's

Deze studie probeert de factoren die zwerfafval veroorzaken in kaart te brengen. Op basis van verschillende type afval en verschillende type locaties worden...

Onderzoek

Leidraad Afvalbakken in de openbare ruimte

 • Maart 2005
 • CROW
 • 64 pagina's

Deze leidraad helpt per situatie om de optimale hoeveelheid, soort en positionering van afvalbakken te vinden. De strategieën vindbaarheid, gebruiksgemak,...

Inspiratie en tips

Een schoonmaakactie langs rijkswegen

 • Februari 2005
 • Tauw
 • 16 pagina's

Door Tauw is een opschoon actie langs de Nederlandse Rijkswegen georganiseerd om het zwerfafval op deze locaties in kaart te brengen. Dit verslag geeft inzicht...

Onderzoek

Literatuuronderzoek naar vergankelijkheid van kauwgom

 • Mei 2004
 • TNO
 • 9 pagina's

Dit document is een literatuurverkenning naar de vergankelijkheid van kauwgom. De samenstelling van kauwgom en de effecten die het heeft op het afbraakproces...

Achtergrondinformatie

Zwerfafval en verpakkingsontwerp; tool voor verpakkingsinnovaties ter vermindering van zwerfafval

 • April 2004
 • TU Delft
 • 176 pagina's

Dit onderzoek geeft richtlijnen voor het ontwerpen van verpakkingen om (zwerf)afval te voorkomen. Het onderzoek maakt eerst onderzoek in 6 gedragstypen en...

Onderzoek