Bibliotheek

Filter

602 resultaten

Infographic samenstelling zwerfafval 2019

 • November 2019
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

Deze infographic toont de samenstelling van zwerfafval op hoofd- en subonderdelen. De cijfers uit de Zwerfafvalmonitor 2019 van Rijkswaterstaat vormen de basis...

Infographic

Kennisoverzicht Beleving van Schoon

 • November 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 1 pagina

Na sturen op frequentie en sturen op beeldkwaliteit is er in de laatste jaren in het beheer van de openbare ruimte steeds meer aandacht voor sturen op beleving...

Kennisoverzicht

Kennisdossier Gedrag op scholen rondom afval

 • November 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 6 pagina's

Op school aan de slag met afvalscheiding en minder zwerfafval op en rond school. In dit kennisdossier vind je informatie over gedrag en afval, weerstand tegen...

Kennisoverzicht

Afval op straat te lijf met de schone buurt coach

 • Oktober 2019
 • GRAM - Gemeente Alphen aan de Rijn
 • 1 pagina

In de strijd tegen zwerfafval en bijplaatsingen bij containers kunnen gemeenten tegenwoordig putten uit een arsenaal aan innovatieve oplossingen. Maar de...

Onderzoek
Praktijkvoorbeeld

Belevingsonderzoek Zaandam

 • Oktober 2019
 • Kees Keizer & Peter van Welsum in opdracht van Gemeente Zaandam
 • 44 pagina's

De gemeente Zaanstad is geïnteresseerd in de tevredenheid van haar bewoners en vraagt zich af of deze niet de regie over het beheer kan voeren. Hoe wijkt een...

Onderzoek

Routeplanner Samenwerken tegen zwerfafval

 • September 2019
 • Experts in Media en Maatschappij
 • 24 pagina's

Een goed onderbouwd zwerfafvalbeleid bestaat uit een effectieve mix van preventie en handhaving. Deze routeplanner wijst je de kortste werd naar de beste...

Plan van aanpak

De Zwerfafvalvergoeding Handleiding 2021

 • September 2019
 • Nederland Schoon / NedVang
 • 17 pagina's

De Zwerfafvalvergoeding Handleiding 2021 beschrijft onder andere de verdeelsleutel, de rolverdeling, de uitkering van de Zwerfafvalvergoeding en het aanvraag-...

Achtergrondinformatie

Tips effectmeting in de praktijk

 • Augustus 2019
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

In dit document vind je 9 tips om invloedsfactoren te beperken, als je het effect wil meten van je zwerfafval-interventie. Bekijk ook het Kennisdocument:...

Inspiratie en tips

Handreiking effectmeting fastfoodaanpak

 • Augustus 2019
 • Nederland Schoon
 • 2 pagina's

Aan de hand van dit stappenplan kun je het effect meten van je fastfoodaanpak. Wat is het nut van een effectmeting? Met het uitvoeren van een effectmeting kun...

Plan van aanpak

Hoe regelt u de 25 meter regel?

 • Augustus 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 2 pagina's

Als de nieuwe Omgevingswet in werking wordt gesteld vervalt de huidige 25-meter regel. Gemeenten mogen handhavend optreden tegen bedrijven die zwerfafval...

Achtergrondinformatie

Analyse bronaanpak schone rivieroevers

 • Augustus 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 77 pagina's

Dit onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste veroorzakers van zwerfafval op en langs de rivieren een overzicht van natte zwerfafvalhotspots in en langs de...

Onderzoek

Kennisoverzicht Schone Doorgaande Wegen

 • Juni 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 1 pagina

Ook langs doorgaande wegen, buiten de bebouwde kom, ligt zwerfafval. Dat is zowel langs provinciale, gemeentelijke als rijkswegen het geval. In dit...

Kennisoverzicht

Kennisoverzicht: Communicatie, gedrag en zwerfafval

 • Mei 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 1 pagina

Communicatie is een belangrijk instrument om gedrag van inwoners op een positieve manier te veranderen. Denk hierbij aan het motiveren van mensen om mee te...

Kennisoverzicht

Journal of litter and environmental quality: volume 3, nummer 1

 • Mei 2019
 • Keep Britain Tidy
 • 21-5-2019 pagina's

Het Journal of Litter en Environmental Quality is een wetenschappelijk tijdschrift van Keep Britain Tidy met focus op het zwerfafvalprobleem en milieukwaliteit...

Onderzoek

10 tips voor effectieve schooncommunicatie

 • Mei 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 3 pagina's

Communicatie is een belangrijk instrument om gedrag van inwoners op een positieve manier te veranderen. In dit document vind je 10 tips voor mensen die via...

Inspiratie en tips

Stappenplan Aan de slag met afval op jouw school

 • Mei 2019
 • Acardis en SME
 • 21 pagina's

Het stappenplan 'Aan de slag met afval op jouw school' biedt een praktische invulling voor scholen van het primair en voortgezet onderwijs bij het opzetten en...

Plan van aanpak

Routeboek Schone School

 • Mei 2019
 • SME en Bovenkamers
 • 23 pagina's

Steeds meer scholen willen meer afvalscheiding en minder zwerfafval op en rond school. Hiervoor is een verandering in het gedrag van leerlingen en medewerkers...

Plan van aanpak

OSPAR Beach Litter Monitoring in the Netherlands 2012-2017

 • April 2019
 • M. Boonstra & M. Hougee, Stichting de Noordzee
 • 35 pagina's

Dit Engelstalige jaarverslag geeft een overzicht van de resultaten uit de monitoring en analyse van Nederlandse stranden van 2012 tot en met 2017. In deze...

Kennisoverzicht: Afval op school

 • April 2019

Wat kun je als school, gemeente en afvalinzamelaar doen aan zwerfafval rondom een school? En waar begin je als je afvalscheiding op scholen wilt invoeren of...

Checklist schone stranden gemeenten

 • April 2019
 • Rijkswaterstaat
 • 3 pagina's

Veel gemeenten hebben de taak om hun stranden schoon te maken en houden. Zwerfafval op stranden voorkomen bespaart tijd en geld. Daarnaast leidt het tot meer...