Bibliotheek

Filter

602 resultaten

Afvalscheiding in openbare ruimte in Zoetermeer

 • Mei 2017
 • Nederland Schoon

Dit filmpje geeft inzicht in de resultaten van een proef van de gemeente Zoetermeer met afvalscheiding. De gemeente Zoetermeer heeft in diverse winkelgebieden...

Praktijkvoorbeeld

Toolkit Fastfood: inrichting openbare ruimte bij drive-in fastfoodrestaurants

 • Mei 2017
 • Nederland Schoon
 • 11 pagina's

De Toolkit Fastfood biedt een aanpak voor het schoonhouden van de omgeving van drive-in fastfood restaurants. De kern van de aanpak zit in een goede...

Plan van aanpak

Toolkit Fastfood: binnenstedelijke aanpak

 • Mei 2017
 • Nederland Schoon
 • 11 pagina's

De Toolkit Fastfood Binnenstedelijke aanpak helpt gemeenten, lokale ondernemers en beheerders zwerfafval van fastfood- en To Go restaurants in binnenstedelijke...

Plan van aanpak

Inspiratiegids containerstickers

 • April 2017
 • Rijkswaterstaat
 • 25 pagina's

Deze gids helpt bij het ontwerpen van een containersticker die inwoners beïnvloedt. Het is belangrijk dat de informatie die op de sticker staat aansluit bij de...

Inspiratie en tips

Handreiking optimalisatie afvalbakken

 • April 2017
 • Gemeente Schoon
 • 33 pagina's

Afvalbakken zijn ambassadeurs én gedragsbeïnvloeders voor een schone leefomgeving. Deze handreiking helpt gemeenten in zes stappen op weg naar een beter...

Inspiratie en tips

Checklist schone evenementen voor gemeenten

 • Maart 2017
 • Nederland Schoon
 • 1 pagina

Deze checklist voor gemeenten dient als een inspiratie- en afvinklijst voor het in samenwerking met organisatoren tot stand brengen van schone evenementen...

Inspiratie en tips

Plastic soep op de stoep; Hoe kan lesmateriaal over zwerfafval bijdragen aan waardenontwikkeling en gedragsverandering

 • Maart 2017
 • Wageningen University & Research
 • 47 pagina's

Deze publicatie geeft meer inzicht in de effectiviteit van lesmateriaal over zwerfafval voor het basisonderwijs. Een checklist in deze publicatie kan gebruikt...

Onderzoek

Resultaten inventarisatie zwerfafvalaanpak gemeenten 2016-2017

 • Maart 2017
 • Nederland Schoon
 • 22 pagina's

Dit rapport is samenvatting van de resultaten van de Inventarisatie zwerfafvalaanpak 2016-2017. Voor dit onderzoek onder gemeenten is geïnventariseerd is wat...

Onderzoek

Tips voor inzet Supporter van Schoon door gemeenten en bedrijven

 • Februari 2017
 • Nederland Schoon
 • 8 pagina's

Dit document biedt tips en inspiratie om Supporter van Schoon in te zetten voor een gemeente of bedrijf. En informatie over wat Supporter van Schoon is en hoe...

Inspiratie en tips

Checklist voor gedragsverandering rond (zwerf)afval voor educatie

 • Februari 2017
 • Lichte Bries
 • 26 pagina's

In dit document tref je een checklist met aandachtspunten om een duurzame gedragsverandering bij jongeren rond (zwerf)afval te bereiken. Waar moet je op letten...

Inspiratie en tips

Pilot gedragsinterventies bij de Kraaijenbergse plassen

 • Januari 2017
 • Novi Mores
 • 21 pagina's

Een onderzoek naar het effect van gedragsinterventies op de mate van schoon op stranden. Voor het onderzoek zijn er gedragsinterventies toegepast in het gebied...

Praktijkvoorbeeld

Monitoring rivier zwerfafval. Opties en aanbevelingen vanuit de Europese Commissie

 • Januari 2017
 • European Commission
 • 52 pagina's

In dit rapport, opgesteld door de Europese Commissie, worden methoden uiteengezet om zwerfafval in rivieren te meten en hoe deze gegevens vervolgens beoordeeld...

Inspiratie en tips

Benchmark Schoon

 • Januari 2017
 • NVRD

De Benchmark Schoon, een initiatief van de NVRD, is een benchmark waarmee gemeenten onderling de inrichting en kosten van hun zwerfafval en afval beleid kunnen...

Onderzoek

Swedisch report on cleanliness 2017

 • Januari 2017
 • Hall Sverige Rent
 • 49 pagina's

Dit rapport is het jaarlijks zwerfafval monitoring rapport van het Zweedse Hall Sverige Rent (Houd Zweden Schoon) voor de monitoring resultaten 2016. Het...

Onderzoek

Zwerfafvalvergoeding magazine 2016

 • November 2016
 • Nederland Schoon
 • 36 pagina's

Magazine over de Zwerfafvalvergoeding met tips en aansprekende voorbeelden over het inzetten van deze vergoeding.

Inspiratie en tips
Praktijkvoorbeeld

Effectmonitoring Green Deal Schone Stranden

 • November 2016
 • Rijkwaterstaat
 • 20 pagina's

Deze rapportage, in opdracht van Rijkswaterstaat, gaat in op de Green Deal Schone Stranden en rapporteert de status van de samenwerking, de samenstelling van...

Onderzoek

Veiligheidsverleiding

 • November 2016
 • Het CCV
 • 114 pagina's

Dit boekje van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) behandeld verschillende typen verkeerd gedrag (waaronder zwerfafval veroorzaken,...

Inspiratie en tips

Lessen over zwerfafval en duurzaamheid op het voortgezet onderwijs Amsterdam

 • November 2016
 • Gemeente Amsterdam
 • 21 pagina's

Dit jaarverslag biedt een overzicht van lessen over zwerfvuil en duurzaamheid die afgelopen jaar zijn georganiseerd op 13 Amsterdamse middelbare scholen. Het...

Onderzoek

Aanvalsplan Schoon Amsterdam 2017

 • November 2016
 • Gemeente Amsterdam
 • 28 pagina's

Dit aanvalsplan van de gemeente Amsterdam beschrijft 10 maatregelen die de gemeente gaat nemen om Amsterdam in 2017 schoner te krijgen. De 10 maatregelen zijn...

Praktijkvoorbeeld

Minder bijplaatsing en kosten door gedragskennis

 • Oktober 2016
 • OMOOC

In dit filmpje van OMOOC geeft Addie Weenk van Rijkswaterstaat Leefomgeving inzicht in succesvolle gedragsbeïnvloeding interventies. Deze interventies hebben...

Inspiratie en tips