Gouden tips:  Winkelgebieden

In een schoon en opgeruimd winkelgebied voelt iedereen zich prettiger. Deze Gouden Tips vertellen je hoe je met een klein beetje meer moeite samen een wereld van verschil kunt maken.

1 Toon eigen betrokkenheid en stimuleer deze onder bezoekers

Als je als ondernemers en gemeente laat zien dat je samen betrokken bent bij een schoon winkelgebied, zullen bezoekers zich beter gedragen. Ook geven ze er dan eerder gehoor aan als je hen vraagt om mee te helpen aan een schoon winkelgebied. Deze betrokkenheid kun je communiceren via een poster, etalagesticker of bordje, maar ook op de website en via social media. Een afvalbak sticker met ‘Zo houden we het hier schoon’ of een vergelijkbare uiting is ook een manier om bezoekers te vragen hun bijdrage te leveren.

Ondernemers betrekken bij schone winkelcentra in Deventer Schoonste Winkelgebieden onderzoek 2016

Toon alle documenten

2 Breng de 25-meter regel in de praktijk

Elke ondernemer is verplicht om het gebied van 25 meter vanuit de gevel schoon en vrij van afval te houden. Dit is vaak nog te weinig bekend. Ligt iedereen daarom goed in over deze regel en maak met ondernemers duidelijke afspraken over de naleving ervan. Dit kan via een folder of poster, maar ook door een vergadering te organiseren. Leg actiepunten schriftelijk vast in notulen of een convenant en controleer hierop. Zo kom je samen sneller tot een schoner winkelgebied met een prettige uitstraling.

De 25-meter regel. Achtergrond en toepassingen in de praktijk

Toon alle documenten

3 Stimuleer schoon gedrag met voorzieningen

Goede afvalvoorzieningen stimuleren schoon gedrag. Zorg daarom dat de afvalbakken in een winkelgebied goed opvallen, groot genoeg zijn en op de juiste plaats staan. Houd ze ook schoon aan de buitenkant. Let op overgangsgebieden en plekken zoals bij bankjes en gevels, waar het winkelpubliek vaak producten consumeert. Denk aan gescheiden afvalbakken als er veel flesjes en blikjes worden verkocht. Motiveer eet- en drinkgelegenheden om een eigen afvalbak voor de deur te plaatsen en zelf te beheren, door hier afspraken over te maken en de ondernemers te faciliteren met bakken, zakken en een speciale ophaal regeling.

Plaatsingsplan afvalbakken Stadshart Hoge Zijde (Alphen aan den Rijn) Leidraad Afvalbakken in de openbare ruimte

Toon alle documenten

4 Denk na over peuken- en kauwgomvoorzieningen

Kauwgom en peuken zijn lastig op te ruimen als je ze niet in een bak kunt opvangen. Rokers willen voor ze ergens naar binnen gaan van hun peuk af. Een goed zichtbare en herkenbare bak of paal voorkomt dat ze op de grond belanden. Zorg daarnaast voor voorzieningen met een goed gevormde en gepositioneerde opening waarin mensen hun kauwgom kunnen uitspugen.

Samenvatting peuken onderzoek Lijnbaan Rotterdam 2015

Toon alle documenten

5 Stimuleer onderlinge samenwerking van ondernemers in een gebied

Een schoonaanpak in een winkelgebied is vaak succesvoller als ondernemers formeel of informeel georganiseerd zijn en een eenduidig aanspreekpunt hebben. Een ondernemersvereniging of BIZ (bedrijfsinvesteringszone) geeft ondernemers zelf ook een aantal schaalvoordelen. Zo heb je meer mogelijkheden door gecombineerde budgetten en kun je kosten delen voor gezamenlijke inspanningen. Verder ontstaat door onderling overleg een beter beeld van ieders wensen en verwachtingen.

Handreiking 'Ondernemers en beheer van de openbare ruimte' Presentatie BIZ-wetgeving door Joost Menger

Toon alle documenten

6 Doe eens samen een rondje

Mensen voelen zich prettiger en veiliger in een schoon winkelgebied. Met elkaar zorg je daar het beste voor. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld afspreken om regelmatig met elkaar een ronde te lopen en te kijken waar het schoner kan, waar zich eventuele ‘hot spots’ bevinden en wat de belangrijkste oorzaken zijn van het afval. De gemeente, maar ook andere betrokken partijen zoals bewoners en woningbouwverenigingen kunnen hierbij worden betrokken. Zo kan het beste met elkaar bepaald worden wie welke activiteiten het beste kan oppakken.
Bepaalde keurmerken kunnen helpen om beter in kaart te brengen wat er moet gebeuren, zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen of het Keurmerk Beeldschoon. Met een app als BuitenBeter kunnen vervuilde locaties direct gemeld worden bij de gemeente.

Keurmerk Beeldschoon voor beeldgericht werken

Toon alle documenten

7 Betrek gebruikers bij de inrichting van een gebied

Een goed ingericht winkelgebied scheelt aanzienlijk in de reinigingskosten. Bij veel winkelgebieden is bij de inrichting helaas te weinig nagedacht over een efficiënte reiniging. Denk aan verhogingen, fietsenrekken of onhandig geplaatste afvalbakken. De inrichting bepaalt ook de uitstraling van het winkelgebied en die is zeer bepalend voor de schoonbeleving. Let daarom op zaken als verlichting, bestrating, groenvoorziening en een gevel die er aantrekkelijk uitziet. Betrek bij een (her)ontwerp van een winkelgebied alle partijen die van de ruimte gebruik maken en neem nadrukkelijk hun ervaringen mee.

Tips voor schone winkelgebieden Schoonste Winkelgebieden onderzoek 2016

Toon alle documenten

8 Houd bij reiniging en onderhoud rekening met de drukte

In winkelgebieden is doordeweeks en vooral in het weekend meerdere keren sprake van een piekbelasting. Met de vele consumenten raken de afvalbakken dan vol en kunnen niet makkelijk worden geleegd, omdat het zo druk is. Pas de reiniging hier op aan. Overweeg handmatig reinigen bij drukte. Leeg afvalbakken regelmatig en op het moment dat de drukte in het gebied niet hoog is. Plan verschillende onderhoudswerkzaamheden ook zo veel mogelijk gelijktijdig en in rustige periodes.

Onderzoek naar piekbelasting van zwerfafval

Toon alle documenten

9 Maak goede afspraken rond afval en inzamelingstijden

Maak met ondernemers goede afspraken over het gebruik van de buitenruimte. Zorg zo dat afval en voorraden maar kort op straat hoeven te staan. Dat geeft een schoner beeld en minder verwaaiing van het afval. In het geval van een markt kan het zwerfafval worden teruggedrongen door goede afspraken met marktkooplieden en de marktmeester te maken. Zorg bijvoorbeeld dat de marktkooplieden het afval op een centrale plek verzamelen.

Ondernemers betrekken bij schone winkelcentra in Deventer Tips voor schone winkelgebieden

Toon alle documenten

10 Ga met elkaar in gesprek over snoeproutes

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.