Gouden tips:  Water en oevers

Je geniet meer van de natuur als de oevers van sloten, rivieren en recreatieplassen zwerfafvalvrij zijn. Bovendien zorgt dat voor minder plastic soep in de zeeën en oceanen. Deze Gouden Tips helpen om dit afval in binnenwateren en langs oevers te voorkomen en te bestrijden.

1 Kijk eerst waar het afval vandaan komt

Gerichte maatregelen nemen tegen afval in water begint bij meer weten over de oorzaken. Achterhaal daarom eerst de bron van het probleem voordat je actie gaat ondernemen. Vind antwoord op vragen als: wie laat het afval achter? Om welk afval gaat het? Op welk moment ontstaat het?

Aanpak plastic soep en drijfvuil in Kampen

Toon alle documenten

2 Toon en stimuleer gastheerschap

Een recreant die zich een welkome gast voelt laat geen rommel achter. Zorg daarom dat iedereen zich opstelt als gastheer: van paviljoenhouder tot waterbeheerder en natuurvereniging of recreant. Deel bezoekers afvalzakken uit, vraag of ze mee willen werken en misschien zelfs om een stuk oever te adopteren. Geef het goede voorbeeld en help ook zelf mee met opruimen.

Toon alle documenten

3 Zorg voor extra maatregelen op drukke dagen

Bij mooi weer zijn rivieroevers en waterrecreatiegebieden extra druk. Zorg dat je organisatie dan extra inspanningen kan leveren. Zet tijdelijk extra (mobiele) bakken in en maak duidelijk waar mensen hun afval kwijt kunnen. Leeg de afvalbakken of -containers deze dagen vaker en op tijd. Deel afvalzakjes of speciale picknickkleedjes uit waar bezoekers het afval in kunnen verzamelen. Laat medewerkers zichtbaar aanwezig zijn voor recreanten, zodat ze zien dat je werk maakt van schoon.

Toon alle documenten

4 Werk samen op grote trajecten

Kilometerslange trajecten zoals rivieroevers houd je niet in je eentje schoon. Bovendien is afval in water niet de verantwoordelijkheid van één specifieke partij. Betrek bij een opruimactie daarom zoveel mogelijk water- en terreinbeheerders en andere betrokken partijen. Laat iedereen hierbij zijn eigen rol oppakken en doen waar hij het beste in is.

Plastics in rivieren: een uitdaging voor alle waterbeheerders

Toon alle documenten

5 Maak goed zichtbaar dat je werkt aan schoon water

Zet het onderwerp ‘schoon water’ via verschillende media duidelijk op de kaart en laat aan je doelgroep zien wat je doet om dat te bereiken. Het maakt mensen bewuster van het onderwerp en motiveert ze tot schoner gedrag. Communiceer na een actie duidelijk wat de resultaten zijn. Spreek daarbij als organisator je waardering uit, zo creëer je een goed gevoel onder de deelnemers.

Rapport Aanpak zwerfafval in water

Toon alle documenten

6 Betrek zoveel mogelijk vrijwilligers bij de opruimacties

Veel mensen in Nederland houden van mooie natuur en schoon water. Zeker in hun eigen omgeving zijn ze vaak bereid om daar als vrijwilliger aan mee te helpen. Werk daarom voor opruimacties in de regio samen met organisaties als natuur-, wandel- en watersportverenigingen. Ook kun je lokale horeca en omwonenden bij de acties betrekken. Benader ze enthousiast en toon je waardering.

Projectaanpak Schone Maas Limburg 2014-2018

Toon alle documenten

7 Plan opruimacties op het juiste moment

Maak gebruik van het juiste moment om een actie onder de aandacht van vrijwilligers te brengen. Bij rivieroevers is dat (na de hoogwaterperiode), in het vroege voorjaar. Het is nog geen broedseizoen en de begroeiing is laag zodat je afval goed ziet liggen. Bij recreatiegebieden kun je het beste opruimen tijdens de zomer, in het hoogseizoen.
Zoek daarnaast zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande acties zoals de Landelijke Opschoondag, Burendag of Wereldwaterdag. Profiteer mee van hun bekendheid, publiciteit en (sociale) platforms.

Handreiking aanpak zwerfafval in water Aanpak plastic soep en drijfvuil in Teylingen

Toon alle documenten

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.