Gouden tips:  Vuurwerk

Vuurwerkafval moet snel van straat af. Het is gevaarlijk voor kinderen, slecht voor het milieu en het maakt mensen rommeliger. Alle reden om bewoners op te ruimen het vuurwerk snel op te ruimen en als gemeente in te zetten op extra in te zetten op het voorkomen en opruimen van vuurwerkafval. Deze gouden tips kunnen je hierbij helpen.

1 Reinig snel en zichtbaar

Zorg dat je snel en zichtbaar schoonmaakt. Dat heeft een positieve uitstraling op bewoners en bezoekers en laat zien dat de gemeente schoon belangrijk vindt. Communiceer als gemeente over waar er wel en niet gereinigd en informeer specifiek bewoners op plekken waar veel auto’s geparkeerd staan.

Keurmerk Beeldschoon voor beeldgericht werken

Toon alle documenten

2 Faciliteer het wegbrengen van vuurwerkafval

Containers en afvalbakken worden vanwege brand- en vernielgevaar vaak weggehaald of afgesloten. Daarom is het belangrijk om het wegbrengen van vuurwerkafval goed te faciliteren. Bijvoorbeeld door speciale inzamelplekken in te richten op parkeerplaatsen of speciale inzamelcontainers neer te zetten bij bijvoorbeeld verenigingen of vuurwerkverkooppunten. Verbind er ter aanmoediging een sociale beloning aan, zoals een donatie aan een lokaal doel.

Maatregelenkaart vuurwerkafval

Toon alle documenten

3 Communiceer! Begin op tijd, doe het helder en gericht

Normaal gesproken is afval op straat weggooien niet de bedoeling is, maar bij vuurwerk is de boodschap anders: snel en zelf opruimen. Het ligt er nu eenmaal al. Maak onderscheid in de doelgroepen afstekers, verkopers, ouders, buurtgenoten en pas de boodschap hierop aan. Begin na sinterklaas, dan is er voldoende aanlooptijd om de communicatieboodschap te herhalen. Geef concreet aan wat er van iemand wordt verwacht en wees positief. Zorg dat actieve bewoners, vuurwerkverkopers, verenigingen en andere partijen die betrokken zijn, communicatiemiddelen krijgen die ze kunnen verspreiden naar hun ‘achterban’.

Maatregelenkaart vuurwerkafval Inspiratielijst voorkomen zwerfafval in de openbare ruimte

Toon alle documenten

4 Betrek verenigingen en actieve bewoners om samen op te ruimen

Zwerfafvalambassadeurs, scholen, sportclubs, buurtverenigingen andere sleutelfiguren kunnen goed helpen bij het aanmoedigen van opruimacties. Benader ze persoonlijk, betrek ze bij jouw aanpak en faciliteer ze met communicatiemateriaal en andere hulpmiddelen. Stimuleer bewoners om op te ruimen met opruimmateriaal en sociale beloningen. Bijvoorbeeld voor elke ingeleverde volle zak een stempel voor een bijdrage aan een buurtactiviteit. Betrek ook scholen door ze te wijzen op het gratis lesmateriaal van 4 vuurwerkveilig (www.veiligheid/vuurwerk) en zorg bijvoorbeeld voor een brief van de burgemeester met een boodschap voor de kinderen.

Menukaart participatie: stimuleren en vasthouden

Toon alle documenten

5 Handhaaf ook op het vuurwerkafval zelf

Handhaving wordt in de periode van oud- en nieuw vooral ingezet om het illegale bezit van vuurwerk, het illegaal afsteken en het veroorzaken van vernielingen tegen te gaan. Toch is er ook wat te doen aan vuurwerkafval. Bijvoorbeeld door HALT-jongeren die betrapt zijn op het illegaal afsteken van vuurwerk in te zetten bij het opruimen. Of door het gevoel van de pakkans te vergroten door te communiceren over acties, controles en bekeuringen. Door zichtbaar aanwezig te zijn met uniform en dienstwagen laat je zien dat ongewenst gedrag niet geaccepteerd wordt. Horeca kan gewezen worden op de 25-meterregel.

Routeplanner handhaving op zwerfafval - De kortste route naar handhaving die werkt

Toon alle documenten

6 Leer voor volgend jaar

Schoonheidsgraden zijn niet echt toe te passen bij vuurwerkafval. Toch is het goed om te weten wat het effect van de aanpak is voor volgend jaar. Meet het resultaat van een actie. Tel bijvoorbeeld het aantal ingeleverde zakken en hoeveel bewoners, ondernemers, scholen hebben deelgenomen. Tijdens de reiniging kun je bijhouden welke buurten wel of niet actief zijn met opruimen. Dat kun je gebruiken als feedback in de communicatie. Ook kun je de hoeveelheid bij elkaar geveegd vuurwerkafval wegen.

Maatregelenkaart vuurwerkafval Standaardprotocol monitoring gedragsmaatregelen

Toon alle documenten

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.