Gouden tips:  Stranden

Iedereen houdt van een schoon strand. Bezoekers blijven er langer en komen vaker terug. Deze Gouden Tips helpen je om samen voor een schoner strand te gaan.

1 Wees met zijn allen gastheer op het strand

2 Werk samen aan een schoon strand

Iedereen houdt van een schoon strand. Schoon versterkt de uitstraling van het strand, bezoekers blijven langer en de zee wordt schoner. Bovendien geven de verkiezingen van het Schoonste Strand en het Beste Paviljoen van Nederland kans op extra publiciteit.
Het is belangrijk om al in het laagseizoen afspraken te maken over zaken als een schone opgang, het plaatsen en legen van afvalbakken en het uitdelen van afvalzakjes. MyBeach, ontwikkeld door Stichting de Noordzee in samenwerking met Nederland Schoon, is een mooi voorbeeld. Met MyBeach laat je aan bezoekers zien dat ze op “hun” strand komen en daarom samen met de andere bezoekers zelf verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van dit strand. Maak bij de voorbereiding van evenementen op het strand gebruik van de Stappenplan evenementen en de gouden tips voor evenementen.

Grondstofjutters - Van strandafval naar grondstof

Toon alle documenten

3 Plaats afvalbakken zichtbaar, logisch en toegankelijk

Wijs badgasten op het 'Schone strand' en maak het makkelijk om afval en peuken weg te gooien. Zorg voor goed zichtbare afvalbakken op logische plekken, zoals bij de parkeerplaatsen, de strandopgangen en -afgangen. Reinig de bakken regelmatig. Zorg ook dat er op drukke momenten voldoende capaciteit is, bijvoorbeeld door tijdig de zakken te wisselen. Zorg ook voor oplossingen die mensen 'op hun handdoek' kunnen gebruiken, zoals afvalzakjes en -tasjes. Zo blijft het strand zo schoon mogelijk, ook op drukke tijdstippen.

Evaluatie peukenaanpak op de stranden van Walcheren Benchmark strandbeheer schoon

Toon alle documenten

4 Laat zien dat je samen voor schoon gaat

5 Faciliteer met ‘mobiele’ voorzieningen, zoals afvalzakjes

Met "mobiele" afvalvoorzieningen breng je een schoon strand binnen handbereik en versterk je de samenwerking tussen gemeente, paviljoenhouders en andere lokale betrokkenen. Door asbakjes, tafelbakjes, en afvalzakjes ter beschikking te stellen faciliteer je je gasten en straal je extra het belang van een schoon strand uit. Een boodschap op de voorzieningen, zoals "Bent u ook een supporter van een schoon strand?" versterkt het effect.

Evaluatie peukenaanpak op de stranden van Walcheren Benchmark strandbeheer schoon

Toon alle documenten

6 Benut de routes naar het strand

Als je niet alleen op het strand, maar ook op alle routes naar het strand al duidelijk laat zien dat je gaat voor een schoon strand, komt die boodschap beter over. Ga na welke route badgasten afleggen. Leg op campings, in hotels, bij het openbaar vervoer, in winkels, bij mobiele verkooppunten, surfscholen en de verhuur van stoelen al de nadruk op een schoon strand. Zorg op deze routes ook voor voldoende en zichtbare afvalbakken.

Onderzoek naar interventies om zwerfafval op stranden te verminderen Duurzaam strandbeheer. Voor een schoon en natuurlijk strand

Toon alle documenten

7 Zorg voor goede peukenvoorzieningen

Zwerfafval op het strand bestaat voor een groot deel uit peuken. Deze zijn lastig te verwijderen uit het zand, maar badgasten gebruiken het strandzand juist om hun peuk te doven. Het loont daarom om langs de strandopgangen en op het strand te investeren in goede voorzieningen (bijvoorbeeld DropPits of Barkadera’s) waarmee mensen hun peuk kwijt kunnen raken. Zo bied je mensen de mogelijkheid om hun peuk niet in het zand te hoeven doven en daarnaast worden ze zich zo meer bewust dat een peuk afval is die niet in het zand hoort.

Evaluatieonderzoek: Laat je peuk niet alleen! Verzamel ze in de asbak! Evaluatie peukenaanpak op de stranden van Walcheren

Toon alle documenten

8 Betrek de bezoekers bij het schoonhouden

De meeste bezoekers helpen graag mee om het strand schoon te houden als ze zich betrokken voelen. Het werkt daarom goed om bezoekers te informeren en verder te betrekken door ze de kans te geven om mee te helpen het strand schoonmaken en -houden. Verschillende methoden en middelen zijn beschikbaar om ze actief bij te laten dragen aan een schoon strand, bijvoorbeeld door gebruik te maken van MyBeach. Ook kun je bezoekers betrekken door ze te vragen om de schoonheid van het strand te waarderen. Dit kan bijvoorbeeld door te vragen of ze stemmen op jouw strand in het kader van de verkiezing Schoonste Strand van Nederland of door je bezoekers te betrekken bij het monitoren en schouwen van het strand.

Onderzoek naar interventies om zwerfafval op stranden te verminderen Uitkomsten metingen MyBeach, conclusies en aanbevelingen

Toon alle documenten

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.