Gouden tips:  Participatie

De overgang naar meer participatie vraagt nogal wat aanpassingen van overheid, bewoners, medewerkers en andere betrokkenen in de wijk. Deze Gouden Tips helpen dit proces te versoepelen.

1 Gebruik zwerfafval als opstap naar meer sociale cohesie

Veel bewoners en gemeenten willen graag een grotere betrokkenheid (sociale cohesie) in de buurt. De aanpak van zwerfafval is daarbij een goede eerste stap. Het vergt weinig kennis en vaardigheden en is door een grote groep te doen, met een snel en zichtbaar resultaat.

Toon alle documenten

2 Ontwikkel als gemeente een visie

Nu participatie belangrijker wordt, heeft een gemeente een duidelijke visie nodig: hoe staat de gemeente tegenover beheer-initiatieven van burgers, bedrijven en organisaties? Welke rol speelt de gemeente zelf? Hoe richt een gemeente de interne organisatie daar op in? Is dat duidelijk, dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Een stappenmodel helpt om naar de gewenste rol te komen.

Handleiding Social Media bij het bestrijden van zwerfafval De zwerfafvalcoördinator in Katwijk

Toon alle documenten

3 Stel je in op nieuwe vaardigheden

De frontoffice (ambtenaren in contact met burgers) en backoffice (specialisten en beleidsambtenaren) moeten hun nieuwe rol kennen. Dit geeft een beter resultaat en soepeler proces. Voor de frontoffice betekent dit: van inhoud naar proces (vasthoudend in visie) en communicatief vaardig zijn als aanspreekpunt. Voor de backoffice: met burgers als partner optrekken in de uitvoering, met vertrouwen in het resultaat.

Toon alle documenten

4 Ken de wijk

Houd rekening met een verschil in aanpak en rollen per wijk. Door de wijk en haar bewoners, bedrijven en organisaties te analyseren zie je wie je voor wat kan benaderen. Iedereen heeft een eigen doel, sterkte, status, bereidheid en mogelijkheid tot participatie. Stimuleer dat er meerdere rollen zijn in een participatietraject, zoals de planvormer, verbinder, organisator, opruimer en faciliteerder.

Samen met bedrijven, instellingen en burgers zwerfafval aanpakken

Toon alle documenten

5 Maak werk wijkbewoners zichtbaar

Zichtbaarheid werkt motiverend voor de vrijwilligers. Bovendien heeft dit een aanzuigend effect op de andere buurtbewoners. Deze zichtbaarheid breng je met betrekkelijk weinig middelen tot stand. Bijvoorbeeld met digitale participatiekaarten, aandacht van bestuurders en een goede relatie met de pers. Dit is feitelijk ook een vorm van beloning en borging. Maak ieders werk ook zichtbaar door participanten samen te brengen. Dan kunnen ze ook kennismaken en kennis uitwisselen. Samenbrengen kan bijvoorbeeld op start-, belonings- en vieringsmomenten.

Toon alle documenten

6 Maak afspraken over facilitering, resultaten en beloning

Leg gewenste resultaten en wederzijdse diensten vast met bewoners en bedrijven in schone deals, convenanten of resultaatverplichtingen. Zo zorg je dat de basiskwaliteit geborgd is. Bovendien maakt het zichtbaar wat andere partijen doen. Dit zorgt voor een betere afstemming en versterkt de betrokkenheid. Zorg dat een deel van de besparing door participatie ten goede komt aan de wijk en haar (actieve) bewoners. Vermijd echter overmatige beloning: daarmee verminder je de zo belangrijke intrinsieke motivatie. Mensen moeten met name participeren omdat ze het zelf belangrijk vinden.

Samen met bedrijven, instellingen en burgers zwerfafval aanpakken

Toon alle documenten

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.