Gouden tips:  Parken

In een schoon park is het prettiger wandelen, spelen, sporten en ontspannen. Met deze Gouden Tips kun je jouw park nog schoner en aangenamer maken. Niet alleen voor en met bezoekers, maar ook met de gemeente, omwonenden en buurtondernemers.

1 Zet de juiste afvalbak op de juiste plek

2 Toon en stimuleer gastheerschap

Bezoekers die het gevoel hebben dat ze te gast zijn in het park nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen afval. Heet uw bezoekers daarom welkom bij de ingang. Dat kan met een bord of ‘deurmat’ en wellicht ook door uzelf, medewerkers of andere betrokkenen die in het park aanwezig zijn. Wijs ze dan natuurlijk ook gelijk op de positief geformuleerde ‘huisregels’. Laat deze huisregels duidelijk zichtbaar zien op verschillende plekken in het park.

Gastheer voor schoon Vondelpark Amsterdam

Toon alle documenten

3 Communiceer duidelijk en positief

Positieve boodschappen die benadrukken wat wel mag, hebben vaak veel meer effect dan boodschappen die aangeven wat niet wenselijk is. Wie bijvoorbeeld een bord ziet met ‘85% van de bezoekers gooit zijn afval hier in de bak’ is eerder geneigd dat zelf ook te doen. Positieve communicatie via borden, bakken en eventueel social media is daarom een laagdrempelig middel om een park schoner te houden.
Dit soort boodschappen in parken is het meest effectief op het moment dat iemand zijn afval kwijt wil. Denk daarom aan stickers of kleine posters op of in de buurt van afvalbakken of plaatsen waar afval ontstaat, zoals picknickveldjes of bbq-plaatsen. Zo maak je de afvalbakken ook tot een deel van je visitekaartje.

Gastheer voor schoon Vondelpark Amsterdam

Toon alle documenten

4 Houd handhaving achter de hand

Soms is het nodig om vermanend op te treden. Bijvoorbeeld op drukke dagen, als veel bezoekers dicht op elkaar zitten en er vaak alcohol in het spel is. Een boete uitdelen is voor een gemeente vaak een middel dat als laatste wordt ingezet nadat verzoeken en waarschuwingen geen resultaat opleveren. Zorg dat dit altijd in de goede volgorde verloopt en blijf altijd rustig.

Toon alle documenten

5 Zorg voor extra maatregelen op drukke dagen

Bij mooi weer zijn parken extra druk. Daarnaast vinden in de lente en zomer in parken meer activiteiten plaats zoals buurt-bbq’s, sportdagen, concerten, et cetera. Zorg daarom dat je op deze drukke dagen extra inspanning kunt leveren. Stel bijvoorbeeld een zomer- of tropenrooster in dat automatisch ingaat in een bepaalde periode of bij een bepaalde temperatuur. Zorg ook dat je weet wanneer activiteiten plaatsvinden die voor meer bezoekers en extra afval zorgen.
Zet op de piekmomenten extra (mobiele) bakken in en maak duidelijk waar mensen hun afval kwijt kunnen. Leeg de afvalbakken vaker en op tijd, zodat ze niet overvol raken en mensen hun afval ernaast en op andere plekken weggooien. Deel afvalzakjes of speciale picknickkleedjes uit waar bezoekers het afval in kunnen verzamelen. Laat medewerkers of vrijwilligers ook zichtbaar aanwezig zijn voor recreanten. Zo zien ze dat je werk maakt van schoon en dat werkt aanstekelijk.

Afvalkelders in recreatiegebieden RGV

Toon alle documenten

6 Betrek vaste bezoekers, omwonenden en ondernemers

Vaste bezoekers, omwonenden en ondernemers in de buurt van het park hebben hier vaak meer een ‘band’ mee dan dagjesmensen. Hoe groter hun betrokkenheid is, hoe groter de eigen verantwoordelijkheid én de bereidheid om zelf actie te ondernemen om het park schoon te houden. Het wordt dan ook steeds meer ‘hun’ park. Dit kost tijd, maar je kunt een handje helpen.
Betrokkenheid werkt stimulerend. Zorg daarom dat de betrokkenheid bij jouw park goed zichtbaar is. Niet alleen via communicatie in het park zelf, maar ook online en via social media. Dit biedt het park ook de kans om nog meer ‘fans’ te krijgen en medewerking te vragen bij opruimacties.

Gastheer voor schoon Vondelpark Amsterdam

Toon alle documenten

7 Organiseer gezamenlijke opruimacties

Met een opruimactie in je park bereik je verschillende dingen in een keer: 1) je krijgt positieve aandacht voor je park, 2) je betrekt betrokkenen bij jouw park, 3) je park wordt schoon en 4) je bouwt aan een netwerk van gelijkgestemden die het beste voor hebben met je park.
Benader vrijwilligers enthousiast, wees goed bereikbaar voor geïnteresseerden en toon je waardering (tijdens en na). Vergeet niet contactgegevens van nieuwe ‘fans’ te verzamelen.

Menukaart participatie: stimuleren en vasthouden Burgerparticipatie in de praktijk - Schimmelplein

Toon alle documenten

8 Houd de regie in handen

Lukt het om met verschillende partijen afspraken te maken om het park schoon te houden? Houd dan wel het overzicht over wie wat en wanneer doet. Zo ontstaan geen misverstanden en kun je zelf aangeven wanneer het tijd is voor bepaalde werkzaamheden, zoals snoeien, planten of een kikkertrek-begeleiding. Ook bij de aanschaf van middelen en voorzieningen kun je kijken of het mogelijk is om schaalvoordelen te behalen.

Handhavers samen tegen illegale dump Drentsche Aa

Toon alle documenten

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.