Gouden tips:  OV gebieden

Een schoon OV-gebied zorgt voor tevreden reizigers en vergt minder onderhoud. Deze Gouden Tips vertellen je hoe je samen met alle betrokken partijen tot een schonere omgeving komt.

1 Maak gezamenlijke afspraken over reiniging en beheer

Een ov-gebied bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het perron, de wachtruimte, het voorplein en de parkeerplaats. Vaak heeft ieder onderdeel een andere eigenaar of beheerder. Toch ziet de reiziger deze gebieden als één geheel. Als een deelgebied niet schoon is heeft dat effect op de beleving van het hele ov-gebied. Afstemming over het beheer van deze gebieden is daarom voor iedereen belangrijk. Kijk of je de uitvoering kunt beleggen bij een centrale partij. Denk ook aan afspraken over flyers en gratis kranten, wie verantwoordelijk is voor zwerffietsen en de rol van winkeliers en andere ondernemers in het ov-gebied.

Tips voor schone OV-gebieden Draaiboek Beheer Stationspleinen. Van niemandsland naar een gedeelde openbare ruimte

Toon alle documenten

2 Plaats afvalbakken op overgangslocaties en looproutes

Gebruikers van ov-gebieden hebben regelmatig enige haast. Ze zullen daarom niet altijd uitgebreid op zoek gaan naar een afvalbak. Daarom is het extra belangrijk dat afvalvoorzieningen hier opvallen en op logische plekken staan. Een aantal logische plekken waarop mensen hun afval kwijt willen: bij het overstappen, bij het betreden van een overdekte ruimte, als iets gekocht of geconsumeerd is of bij wachtplekken. Spoor deze plekken op en zorg er voor voldoende en opvallende voorzieningen.

Beleving openbaar vervoer

Toon alle documenten

3 Zorg dat de hele omgeving er schoon en verzorgd uitziet

Bij ‘schoon’ gaat het altijd om een totaalplaatje. Niet alleen de hoeveelheid zwerfafval is van belang. Ook hoe schoon afvalbakken en gevels zijn, de aanwezigheid van graffiti, vandalisme, onkruid, achterstallig onderhoud en de aankleding van het gebied spelen mee. Het totaalplaatje moet kloppen. Dit betekent ook dat alle objecten, zoals bankjes, informatieborden en servicelocaties op de juiste plek staan en goed onderhouden zijn. Een schone en nette omgeving zet de toon voor het gedrag van bezoekers. Tevens verbetert het de sociale veiligheid, de mate waarin mensen zich veilig voelen in een gebied.

Beleving openbaar vervoer Tips voor schone OV-gebieden

Toon alle documenten

4 Verbeter de beleving en ruimtelijke kwaliteit

Op een aantrekkelijke locatie is het eenvoudiger om de schoonbeleving op een hoog niveau te krijgen. De vormgeving en inrichting heeft direct invloed op hoe prettig men een locatie vindt. In het openbaar vervoer is daarbij de wachtervaring erg belangrijk. Je wilt dat de wachttijd als prettig en kort ervaren wordt. Sfeer kun je op allerlei manieren creëren: via planten, een muurschildering/foto, verlichting, geur, kleur, kunst of bijvoorbeeld muziek. Zorg uiteraard ook dat er een mooie afvalbak staat. Zo worden voorzieningen onderdeel van de prettige aankleding. Met een verbeterde ruimtelijke kwaliteit neemt ook het gevoel van anonimiteit af en voelen mensen zich prettiger en veiliger.

Adviesrapport pilot bus- en tramhalte op station Leidschenveen. Verminderen van zwerfafval op een OV halte Schone OV-locaties; wat doet dat met de reizigersbeleving?

Toon alle documenten

5 Toon gastheerschap

Al het personeel in het ov-gebied wordt door de reiziger onbewust beschouwd als ambassadeur van het gebied. Als deze mensen zich schoon gedragen, vriendelijk en behulpzaam zijn, voelt de reiziger zich meer welkom en prettiger. Stimuleer het aanwezige personeel ook om zich gastheer te voelen en zich als gastheer te gedragen en zo de beleving van de voorbijgangers positief te beïnvloeden. Dit kan gaan om zichtbare schoonmakers, toiletdames, conducteurs, buschauffeurs, enz. Zij kunnen zich als gastheer gedragen door bijvoorbeeld het goede voorbeeld te geven met het weggooien van afval en peuken, af en toe wat op te rapen, reizigers te begroeten en hen een prettige reis te wensen, of reizigers de weg te wijzen. Gastheerschap kan ook uitgedragen worden door mensen welkom te heten op het station, dit kan ook middels borden en posters.

Schone OV-locaties; wat doet dat met de reizigersbeleving? Beleving openbaar vervoer

Toon alle documenten

6 Zorg voor specifieke voorzieningen voor roken

Peuken veroorzaken veel afvaloverlast. Een typisch moment om te roken is wanneer men staat te wachten op de trein, metro of bus en men wil dan vaak net voor het instappen van zijn of haar peuk af. Een plek waar veel peuken gedoofd worden is voor de ingang van een overdekte stationshal of een perron. Zorg daarom voor voldoende opvallende peukenvoorzieningen op deze locaties, zodat peuken niet op de grond worden gegooid. Roken gebeurt veel rond de plek van de peukenvoorziening. De peukenvoorzieningen slim positioneren is daarom een goede manier om roken te clusteren en overlast voor andere reizigers te beperken. Zorg dat deze voorzieningen op een logische plek staan, zodat de weg ernaartoe steeds duidelijk en makkelijk te vinden is.

Peukenonderzoek stations Vleuten en Terwijde

Toon alle documenten

7 Betrek ondernemers in het ov-gebied bij de samenwerking

In ov-gebieden zitten vaak winkels en horecagelegenheden. Zij hebben ook belang bij een schoon gebied, omdat mensen daar dan langer verblijven en meer uitgeven. Toch zijn ze ook een belangrijke bron van afval. De aanwezigheid van ondernemers heeft daarnaast een positieve uitwerking op het veiligheidsgevoel in een ov- gebied. Hun betrokkenheid is daarom belangrijk. Laat ze bijvoorbeeld een deel van de reiniging op zich nemen (via de 25-meter regel), een afvalbak voor de deur zetten of aandacht schenken aan communicatie. Of vraag ze eens rekening te houden met afval bij de uitgifte van producten (zoals minder servetjes en dekseltjes meegeven).

De 25-meter regel. Achtergrond en toepassingen in de praktijk

Toon alle documenten

8 Communiceer positief

Om het gedrag van reizigers en bezoekers positief te beïnvloeden kun je diverse communicatiemiddelen inzetten. Afvalbakken zijn de meest effectieve dragers voor communicatie en gedragsbeïnvloeding. Daarnaast kunnen posters, de grond en borden in ov-gebieden en in vervoersmiddelen worden ingezet. Posters of beelden op grote, lege muren kunnen de beleving en ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeteren. Niet alleen communiceren over het weggooien van afval kan, maar ook bezoekers Welkom heten werkt goed. Dit vermindert het gevoel van anonimiteit. De positieve beleving die hieruit ontstaat, zorgt niet alleen voor schoner gedrag, maar ook voor een hoger veiligheidsgevoel.

Adviesrapport pilot bus- en tramhalte op station Leidschenveen. Verminderen van zwerfafval op een OV halte

Toon alle documenten

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.