Gouden tips:  Beeldgericht reinigen

Door beeldgericht te reinigen kom je met minder middelen tot een beter resultaat. Het vraagt echter wel wat van alle betrokken. Deze Gouden Tips helpen bij de overgang naar deze nieuwe werkwijze.

1 Stel duidelijke ambities en betrek burgers

Beeldgericht werken gaat uit van beeldvorming en houdt rekening met de verwachtingen die burgers en politiek hebben bij de kwaliteit van hun leefomgeving. Zorg er daarom voor dat collega's, politiek en burgers deze aanpak begrijpen. Zorg voor een goede communicatie en betrek ze bij veranderingen. Ga met politici en burgers naar buiten en bespreek wat je ziet. Daardoor ontstaat heel snel inzicht en begrip.

Lees meer hierover in de documentatie. De meest relevante documenten zijn:

Handreiking resultaatgericht reinigen Kritieke succesfactoren resultaatgericht reinigen

Toon alle documenten

2 Werk met standaard schoonheidsgraden

Bij beeldgericht werken ga je uit van het gewenste straatbeeld. Verschillende straatbeelden zijn vertaald in schoonheidsgraden, variërend van A+ (zeer schoon) tot D (zeer vuil) en zijn opgenomen in de CROW Kwaliteitscatalogus. Groot voordeel van het gebruik van deze schoonheidsgraden is dat bijna alle organisaties en ondersteunende systemen ermee werken. Je kunt de beelden ook inzetten bij bijvoorbeeld de communicatie met burgers of instructies voor uitvoerend personeel.

De CROW Kwaliteitscatalogus 2013 kun je hier bestellen: http://www.crow.nl/publicaties/kwaliteitscatalogus-openbare-ruimte-2013. In de documentatie vind je meer informatie over het toepassen van dit normeringssysteem. De meest relevante documenten zijn:

Eindverslag Deventer gaat voor schoon Handreiking resultaatgericht reinigen

Toon alle documenten

3 Train medewerkers in beeldgericht werken

Beeldgericht werken vraagt om een omslag van cultuur en werkwijze bij de medewerkers. Die zijn vaak gewend om altijd overal zwerfafval weg te halen, ook waar minder ligt. Laat medewerkers altijd eerst de buurt verkennen en dan pas opruimen. Om te beginnen daar waar het meeste vuil ligt. Stimuleer dit door regelmatig mee te gaan en samen de aanpak te bespreken.

In de documentatie vind je meer informatie over het invoeren van beeldgericht reinigen in de organisatie. De meest relevante documenten zijn:

Handreiking resultaatgericht reinigen

Toon alle documenten

4 Geef medewerkers verantwoordelijkheid

Een voordeel van beeldgericht werken is dat het de betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers versterkt. Ze mogen grotendeels zelf bepalen waar ze opruimen. Zo wordt op natuurlijke wijze kennis opgebouwd over het schoonmaakgebied en de beste reinigingsmethode. Stimuleer betrokkenheid door bijvoorbeeld iemand tot voorman te benoemen en alle medewerkers trots te maken op 'hun' wijk.

In de documentatie vind je tips over hoe je de medewerkers meer kunt betrekken. De meest relevante documenten zijn:

Handreiking resultaatgericht reinigen Kritieke succesfactoren resultaatgericht reinigen

Toon alle documenten

5 Leg afspraken over kwaliteit vast

Bij beeldgericht werken draait het om het behalen van vooraf afgesproken resultaten, vastgelegd in schoonheidsgraden (A+, A, B, C, D). Leg deze afspraken vast in een contract, leg ook vast wie dit controleert en hoeveel afwijkingen acceptabel zijn. Een goede manier hiervoor is de meet- en verrekenmethodiek uit de RAW-systematiek van CROW.

In de documentatie vind je meer informatie over deze methodiek. De meest relevante documenten zijn:

Handreiking resultaatgericht reinigen Reinigen openbare ruimte op basis van beeldbestek, een stapsgewijze invoering op basis van ervaring in Nederlandse gemeenten

Toon alle documenten

6 Beheers en waarborg kwaliteit

Beeldgericht werken vraagt om goed opgeleid personeel en een goed georganiseerde aansturing. Zij moeten immers zelf bepalen waar ze reinigen en wanneer het schoon genoeg is. Met het certificaat ‘beeldgericht werken’ (gecontroleerd door een certificatie-instelling) kan een uitvoerende partij aantonen dat zij ook daadwerkelijk beeldgericht werken.

In de documentatie vind je meer informatie over het certificaat. Het meest relevante document is:

Reinigen openbare ruimte op basis van beeldbestek, een stapsgewijze invoering op basis van ervaring in Nederlandse gemeenten

Toon alle documenten

7 Monitor en gebruik resultaten voor aansturing

Meten is weten. Door frequent te monitoren of en hoe goed is schoongemaakt, kan een gemeente beter aansturen en capaciteit optimaal inzetten: scoort een plek altijd erg hoog, dan kan de inzet daar misschien iets lager ten gunste van gebieden die laag scoren. De schoonheidsgraden en schaalbalken zijn een goede manier om de hoeveelheid zwerfafval vast te stellen.

Zie de documentatie voor meer informatie over monitoring en sturing. De meest relevante documenten zijn:

Handreiking resultaatgericht reinigen Landelijke Monitoring Zwerfafval - Monitoringprotocol Objectieve Monitoring

Toon alle documenten

Nieuwe Gouden Tips: Gedragsbeïnvloeding

Gedragsbeïnvloeding is heel actueel en wordt door diverse partijen ingezet in de strijd tegen zwerfafval. Op basis van onze kennis en ervaring hebben we daarom Gouden Tips Gedragsbeïnvloeding geschreven.
Direct aan de slag? Lees dan ook ons Stappenplan voor gedragsverandering.

Vernieuwde Gouden Tips: Winkelgebieden

Er komt steeds meer kennis bij over hoe we zwerfafval het beste kunnen aanpakken. Deze nieuwe kennis verwerking wij in de Gouden Tips.
Daarom zijn de Gouden Tips Winkelgebieden recent helemaal vernieuwd!
Meer tips voor winkelgebieden? Raadpleeg dan de Tips voor schone winkelgebieden.

 

Gouden Tips in de maak: Bijplaatsingen

Er zijn al heel veel Gouden Tips, maar er komen er nog meer bij!
Momenteel wordt hard gewerkt aan Gouden Tips Bijplaatsingen, om ook voor dit probleem enkele handige tips en handvatten te kunnen bieden.
Kun je hier niet op wachten? Lees dan alvast onze Handreiking voorkomen bijplaatsingen.