Terug naar overzicht

Zwerven door de stad

Downloaden 1 maart 2013 | Royal HaskoningDHV | 76 pagina's | 25.11 MB | PPTX

Omschrijving

In opdracht van de gemeente Den Haag en Gemeente Schoon heeft Royal Haskoning DHV een presentatie opgesteld over methoden om zwerfafval te bestrijden. Hierin wordt ingegaan op gedragsbeïnvloeding, civil society (participatie, samenwerking), inrichting en gedrag. Specifiek behandeld de presentatie methoden voor het terugdringen van anonimiteit (via identiteit, gebruiker en placemaking), het benutten van affordance (de relatie tussen de omgeving en onze acties), en het effectief toepassen van gedragsbeïnvloeding (o.b.v. korte en lange termijn effecten).

Kernmerken

Onderwerp:
Gedragsbeïnvloeding
Soort informatie:
Inspiratie en tips

Pilot Schoon Belonen

Aan de slag met beloningssystemen voor de pilot Schoon Belonen? Op zoek naar het beste beloningssysteem om afvalscheiding te stimuleren en zwerfafval te verminderen?

Op de Kenniswijzer vindt u relevante kennisdocumenten en voorbeelden over het toepassen van belonen.

Bezoek ook de website

Kennisbijeenkomst

Dinsdag 10 oktober vond de Kennisbijeenkomst Schone Snoeproutes plaats.

De kennis die is uitgewisseld tijdens deze bijeenkomst, delen wij graag ook met u. Daarom hebben we alle informatie en documenten voor u online gezet.

Naar de website

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan nu op de digitale nieuwsbrief van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (een initiatief van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD).

Blijf hiermee maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws over zwerfafval, nieuwe bijeenkomsten en interessante documenten op de kenniswijzer.

Meld je aan