Terug naar overzicht

Landelijke Monitoring Zwerfafval - Monitoringprotocol Objectieve Monitoring

Downloaden kerndocument 16 december 2015 | Rijkswaterstaat | 27 pagina's | 3.73 MB | PDF

Omschrijving

Dit Monitoringsprotocol Objectieve Monitoring, opgesteld door Rijkswaterstaat, vormt samen met het Monitoringprotocol Belevingsmonitor de Landelijke Monitoring Zwerfafval. Het bijgevoegde protocol is de meest recente versie die gebruikt wordt vanaf 2016.
De werkwijze is gebaseerd op vooronderzoek van Oranjewoud en steeds bijgewerkt op basis van ervaringen. De beeldmeetlatten zijn van CROW. Het wordt sinds 2007 gebruikt voor het meten van de objectieve schoonheid van Nederland en de trends die zich hierbij ontwikkelen. Met deze objectieve meting wordt het daadwerkelijk aangetroffen zwerfafval in de (semi-) openbare ruimte vastgesteld. De meetmethode gaat in op locatiekeuzes, kwaliteitsniveaus, invloedfactoren, achtergrondvariabelen en verstorende elementen. Het monitoringsprotocol beschrijft ook hoe de kwaliteit van de meetresultaten moet worden geborgd.

Kernmerken

Onderwerp:
Monitoren
Soort informatie:
Plan van aanpak

Pilot Schoon Belonen

Aan de slag met beloningssystemen voor de pilot Schoon Belonen? Op zoek naar het beste beloningssysteem om afvalscheiding te stimuleren en zwerfafval te verminderen?

Op de Kenniswijzer vindt u relevante kennisdocumenten en voorbeelden over het toepassen van belonen.

Bezoek ook de website

Kennisbijeenkomst

Dinsdag 10 oktober vond de Kennisbijeenkomst Schone Snoeproutes plaats.

De kennis die is uitgewisseld tijdens deze bijeenkomst, delen wij graag ook met u. Daarom hebben we alle informatie en documenten voor u online gezet.

Naar de website

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan nu op de digitale nieuwsbrief van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (een initiatief van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD).

Blijf hiermee maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws over zwerfafval, nieuwe bijeenkomsten en interessante documenten op de kenniswijzer.

Meld je aan