Terug naar overzicht

Kritieke succesfactoren resultaatgericht reinigen

Downloaden 1 januari 2009 | SenterNovem | 18 pagina's | 1.21 MB | PDF

Omschrijving

In deze handreiking herkennen ervaringsdeskundigen zes kritieke succesfactoren voor de implementatie van resultaatgericht reinigen binnen gemeenten. Kritieke succesfactoren zijn doelstellingen bepalen, passende en heldere werkinstructies, politiek bewustzijn, meten, draagvlak creëren, en management en sturing. Per factor wordt toegelicht wat deze inhoudt, welke knelpunten er zijn en waarom de factor van belang is, gevolgd door tips over welke maatregelen men kan ondernemen om de factor tot een succes te maken.

Bekijk ook de Handreiking resultaatgericht reinigen.

Kernmerken

Onderwerp:
Reinigen
Soort informatie:
Inspiratie en tips
Labels:
Beeldgericht reinigen

Pilot Schoon Belonen

Aan de slag met beloningssystemen voor de pilot Schoon Belonen? Op zoek naar het beste beloningssysteem om afvalscheiding te stimuleren en zwerfafval te verminderen?

Op de Kenniswijzer vindt u relevante kennisdocumenten en voorbeelden over het toepassen van belonen.

Bezoek ook de website

Kennisbijeenkomst

Dinsdag 10 oktober vond de Kennisbijeenkomst Schone Snoeproutes plaats.

De kennis die is uitgewisseld tijdens deze bijeenkomst, delen wij graag ook met u. Daarom hebben we alle informatie en documenten voor u online gezet.

Naar de website

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan nu op de digitale nieuwsbrief van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (een initiatief van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD).

Blijf hiermee maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws over zwerfafval, nieuwe bijeenkomsten en interessante documenten op de kenniswijzer.

Meld je aan