Terug naar overzicht

Hoeveelheden en kosten van zwerfvuil in Vlaanderen

Downloaden 1 februari 2015 | OVAM | 69 pagina's | 1.11 MB | PDF

Omschrijving

Dit onderzoek in opdracht van de Openbare Vlaamse Afval Maatschappij (OVAM) laat zien hoeveel zwerfafval in Vlaanderen is opgeruimd in een heel jaar (2013) en wat de geschatte kosten hiervan zijn. Daarbij is onderzoek gedaan naar de hoeveelheden afval die worden ingezameld via de verschillende reinigingsmethoden (lediging straat afvalbakken, machinaal vegen, handmatig vegen, vrijwilligers, groenbeheer) en wat de respectievelijke kosten daarvan zijn. Ook is gekeken naar de verdeling van deze kosten onder de verschillende partijen (lokale besturen, agentschappen, wegenbeheerders) en is een verdeling gemaakt van de kosten per inwoner binnen specifieke woongebieden. Na verschillende werksessies, een uitgewerkt kostenmodel en een representatieve steekproef blijkt onder meer dat in 2013 ruim 25.000 ton zwerfafval is opgeruimd en dat dit ruim € 60 miljoen per jaar kost (bijna € 10 per inwoner).

Kernmerken

Onderwerp:
Financiering en kosten, Monitoren
Soort informatie:
Onderzoek

Pilot Schoon Belonen

Aan de slag met beloningssystemen voor de pilot Schoon Belonen? Op zoek naar het beste beloningssysteem om afvalscheiding te stimuleren en zwerfafval te verminderen?

Op de Kenniswijzer vindt u relevante kennisdocumenten en voorbeelden over het toepassen van belonen.

Bezoek ook de website

Kennisbijeenkomst

Dinsdag 10 oktober vond de Kennisbijeenkomst Schone Snoeproutes plaats.

De kennis die is uitgewisseld tijdens deze bijeenkomst, delen wij graag ook met u. Daarom hebben we alle informatie en documenten voor u online gezet.

Naar de website

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan nu op de digitale nieuwsbrief van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (een initiatief van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD).

Blijf hiermee maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws over zwerfafval, nieuwe bijeenkomsten en interessante documenten op de kenniswijzer.

Meld je aan