Terug naar overzicht

Handreiking resultaatgericht reinigen

Downloaden 1 januari 2008 | NederlandSchoon | 34 pagina's | 1.51 MB | PDF

Omschrijving

In deze handreiking van NederlandSchoon is stap voor stap uiteengezet hoe gemeenten kunnen overstappen naar resultaatgericht reinigen. Deze stappen bieden een weg naar een effectief, flexibel en een (kosten)efficiënt systeem voor resultaatgericht reinigen. Voor de overstap naar resultaatgericht reinigen is noodzakelijk om een uitgebreide meting te doen, moeten de ambities worden bepaald, dient het resultaatgericht reinigen een plaats in de organisatie te krijgen en is goede communicatie met burgers en andere bestuurders van belang. In de uitvoering moeten de resultaten regelmatig gemonitord worden.

Bekijk ook de Kritische succesfactoren resultaatgericht reinigen.

Kernmerken

Onderwerp:
Reinigen
Soort informatie:
Plan van aanpak
Labels:
Beeldgericht reinigen

Pilot Schoon Belonen

Aan de slag met beloningssystemen voor de pilot Schoon Belonen? Op zoek naar het beste beloningssysteem om afvalscheiding te stimuleren en zwerfafval te verminderen?

Op de Kenniswijzer vindt u relevante kennisdocumenten en voorbeelden over het toepassen van belonen.

Bezoek ook de website

Kennisbijeenkomst

Dinsdag 10 oktober vond de Kennisbijeenkomst Schone Snoeproutes plaats.

De kennis die is uitgewisseld tijdens deze bijeenkomst, delen wij graag ook met u. Daarom hebben we alle informatie en documenten voor u online gezet.

Naar de website

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan nu op de digitale nieuwsbrief van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (een initiatief van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD).

Blijf hiermee maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws over zwerfafval, nieuwe bijeenkomsten en interessante documenten op de kenniswijzer.

Meld je aan