Terug naar overzicht

Draaiboek Beheer Stationspleinen. Van niemandsland naar een gedeelde openbare ruimte

Downloaden 1 april 2010 | DHV | 43 pagina's | 1094 kb | PDF

Omschrijving

Het draaiboek beheer stationspleinen is bruikbaar voor gemeente en NS in het tot stand brengen van een gezamenlijk beheer om zo een schone stationsomgeving te realiseren. In de samenwerking is het van belang op gelijkwaardig niveau te communiceren en afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld in een beheerconvenant. De aanpak van de stationsomgeving kan op twee niveaus worden ingestoken, op bestuurlijk- en uitvoerend niveau. Aanpak op bestuurlijk niveau komt neer op het maken van beleid en helder krijgen van doelstellingen, prioriteiten, partijen en afspraken. Op uitvoerend niveau wordt een praktische aanpak geformuleerd en ter uitvoering gebracht. Praktische maatregelen zijn preventie en communicatie, reiniging, invoering fietsenbeleid, handhaving en herinrichting. Praktische tips over fietsenstallingen, peukenproblematiek, graffiti en wildplakken, en afvalbakken worden gegeven. In de bijlagen zijn ter voorbeeld een beheerconvenant en een plan van aanpak opgenomen.

Kernmerken

Onderwerp:
Participatie en samenwerking
Focus gebied:
OV en stations
Soort informatie:
Inspiratie en tips

Pilot Schoon Belonen

Aan de slag met beloningssystemen voor de pilot Schoon Belonen? Op zoek naar het beste beloningssysteem om afvalscheiding te stimuleren en zwerfafval te verminderen?

Op de Kenniswijzer vindt u relevante kennisdocumenten en voorbeelden over het toepassen van belonen.

Bezoek ook de website

Kennisbijeenkomst

Dinsdag 10 oktober vond de Kennisbijeenkomst Schone Snoeproutes plaats.

De kennis die is uitgewisseld tijdens deze bijeenkomst, delen wij graag ook met u. Daarom hebben we alle informatie en documenten voor u online gezet.

Naar de website

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan nu op de digitale nieuwsbrief van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (een initiatief van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD).

Blijf hiermee maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws over zwerfafval, nieuwe bijeenkomsten en interessante documenten op de kenniswijzer.

Meld je aan