Terug naar overzicht

Draaiboek Beheer Stationspleinen. Van niemandsland naar een gedeelde openbare ruimte

Downloaden 1 april 2010 | DHV | 43 pagina's | 1094 kb | PDF

Omschrijving

Het draaiboek beheer stationspleinen is bruikbaar voor gemeente en NS in het tot stand brengen van een gezamenlijk beheer om zo een schone stationsomgeving te realiseren. In de samenwerking is het van belang op gelijkwaardig niveau te communiceren en afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld in een beheerconvenant. De aanpak van de stationsomgeving kan op twee niveaus worden ingestoken, op bestuurlijk- en uitvoerend niveau. Aanpak op bestuurlijk niveau komt neer op het maken van beleid en helder krijgen van doelstellingen, prioriteiten, partijen en afspraken. Op uitvoerend niveau wordt een praktische aanpak geformuleerd en ter uitvoering gebracht. Praktische maatregelen zijn preventie en communicatie, reiniging, invoering fietsenbeleid, handhaving en herinrichting. Praktische tips over fietsenstallingen, peukenproblematiek, graffiti en wildplakken, en afvalbakken worden gegeven. In de bijlagen zijn ter voorbeeld een beheerconvenant en een plan van aanpak opgenomen.

Kernmerken

Onderwerp:
Participatie en samenwerking
Focus gebied:
OV en stations
Soort informatie:
Inspiratie en tips

Gedragstool Zwerfafval

Ben jij als beheerder van de openbare ruimte op zoek naar een oplossing voor jouw zwerfafvalprobleem? Probeer dan de Gedragstool Zwerfafval. 

Via een aantal vragen leidt deze tool je naar een advies bestaand uit praktische interventies, goede praktijkvoorbeelden en handige documenten passend bij jouw zwerfafvalsituatie.

Start de tool

Winkelgebied Verkiezing

De Schoonste Winkelgebied Verkiezing gaat weer van start. Dit jaar beginnen we de verkiezing met een interactief webinar op 8 mei en een mooi startpakket.

Lees op onze website precies wat jij kunt doen voor schone winkelgebieden én om je aan te melden voor het webinar.

Naar de website

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan nu op de digitale nieuwsbrief van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (een initiatief van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD).

Blijf hiermee maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws over zwerfafval, nieuwe bijeenkomsten en interessante documenten op de kenniswijzer.

Meld je aan