569 resultaten gevonden

Zoekresultaten

Model participatieladder

 • 6 maart 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 422.89 KB
 • PDF

Deze participatieladder geeft verschillende posities van de gemeente en burgers aan in de vorm van een piramide. Daarbij is de piramide opgedeeld in...

Klokhuis aflevering plastic (Het Kantoor 133)

 • 1 maart 2014
 • NTR, Het KLokhuis
 • 0 pagina's

Een aflevering van Het Klokhuis over plastic zwerfafval. Timo droomt over een wereld waarin hij zich geen enkele zorgen hoeft te maken over het afval dat hij...

ROC pilot Zeeland - Verminderen van zwerfvuil op het schoolplein

 • 1 maart 2014
 • Novi Mores
 • 26 pagina's
 • 1.02 MB
 • PDF

In dit onderzoek, uitgevoerd door Novi Mores, heeft Stichting Nederland Schoon via een pilot op het ROC Scalda in Middelburg en Terneuzen (Zeeland) gekeken...

Kosten statiegeldsystemen voor grote PET-flessen

 • 1 maart 2014
 • CE Delft
 • 27 pagina's
 • 527.82 KB
 • PDF

CE Delft heeft in 2014 in opdracht van Tomra Systems onderzoek gedaan naar de kosten van het statiegeldsysteem. Het rapport van CE Delft gaat in op de kosten...

De verleiding weerstaan. Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid

 • 1 maart 2014
 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • 156 pagina's
 • 1.96 MB
 • PDF

Deze publicatie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling gaat in op de vraag in hoeverre de overheid (en overheidsinstanties) nudging kunnen gebruiken in...

Exploring the indirect cost of litter in England

 • 1 maart 2014
 • Eunomia
 • 92 pagina's
 • 963.55 KB
 • PDF

Dit onderzoek door Eunomia, in opdracht van Keep Britain Tidy, maakt een gedetailleerde analyse van de indirecte kosten van zwerfafval. Het gaat dus niet om de...

Gedragstransitie: via agendasetting, verleiden naar regulering?

 • 1 maart 2014
 • TNS Nipo
 • 22 pagina's
 • 1.95 MB
 • PDF

In dit document geeft TNS Nipo een aanbeveling hoe gedragsbeïnvloeding aangepakt moet worden. Door de omgeving te veranderen, stimuleer je dat goed gedrag...

Plastics in rivieren: een uitdaging voor alle waterbeheerders

 • 1 februari 2014
 • Land+Water
 • 3 pagina's
 • 2.05 MB
 • PDF

Dit artikel in vakblad Land+Water is een pleidooi om waterbeheerders te betrekken bij de problematiek op zee en plastics in het milieu. De stelling wordt...

Litter Prevention Community Engagement: Options Paper

 • 1 februari 2014
 • Eunomia
 • 45 pagina's
 • 865.28 KB
 • PDF

In dit document, in opdracht van Zero Waste Scotland, heeft Eunomia een inventarisatie gemaakt van methoden waarmee burger initiatieven en activiteiten het...

Draaiboek en tips opschoondag

 • 1 februari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 11 pagina's
 • 486.47 KB
 • PDF

Gemeente Schoon biedt een draaiboek met tips voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van een landelijke opschoondag of lokale opruimacties. Qua...

Presentatie voorstel categorieën afvalbakken Zwolle

 • 13 januari 2014
 • Gemeente Zwolle
 • 24 pagina's
 • 4.92 MB
 • PDF

Gemeente Zwolle organiseerde een brainstorm met bewoners over de plaatsingscriteria van afvalbakken. De presentatie beschrijft het programma, het voorstel voor...

Handleiding toezichthouder voor gesprek met publiek

 • 1 januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 2 pagina's
 • 3.22 MB
 • PDF

Deze checklist biedt inzicht in hoe de gemeente de burger op een positieve manier kennis kan laten maken met de regels over zwerfafval. De gemeente signaleert...

Toolbox bijplaatsingen Rotterdam

 • 1 januari 2014
 • Gemeente Rotterdam
 • 4 pagina's
 • 54.44 KB
 • PDF

Deze Toolbox bijplaatsingen van gemeente Rotterdam geeft een overzicht van de acties die medewerkers kunnen inzetten om het gedrag van bewoners positief te...

Participatie stimuleren met aanhanger vol gereedschap

 • 1 januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 678.17 KB
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe Veghel haar inwoners stimuleert om te helpen de buurt schoon te houden: met een gratis klussenaanhanger...

Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen

 • 1 januari 2014
 • Jose Kerstholt
 • 3 pagina's
 • 239.73 KB
 • PDF

In dit artikel van Jose Kerstholt, onderzoeker bij TNO en hoogleraar aan de Universiteit Twente, wordt het beslisgedrag van burgers nader toegelicht...

Samen zwerfafval aanpakken rond de Belgische grens

 • 1 januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 589.49 KB
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon laat zien hoe grensgemeenten Breda en Hoogstraten en de bedrijvenvereniging een gezamenlijke zwerfafvalaanpak voor het...

Infographic 'CleanPicnic aanpak Westerpark'

 • 1 januari 2014
 • CleanPicnic
 • 1 pagina's
 • 1.66 MB
 • PDF

Deze infographic laat kort en bondig zien hoe CleanPicnic werkt aan een oplossing voor zwerfafval in parken. Het idee? Enthousiasmeer parkbezoekers om hun...

Afval scheiden bij de bron: triobakken en priksystemen

 • 1 januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 678.17 KB
 • PDF

In dit artikel in Gemeente Schoon vertellen de vooruitrevende zwerfafvalaanpakkers Bronckhorst en Deventer hoe zij experimenteren met afval scheiden in de...

Evaluatievideo CleanPicnic Westerpark Amsterdam

 • 1 januari 2014
 • CleanPicnic

Deze evaluatievideo laat kort en bondig zien hoe de CleanPicnic-aanpak werkt aan een oplossing voor zwerfafval in het Westerpark in Amsterdam. Het idee?...

Focus op hotspots bij aanpak drijfvuil

 • 1 januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 589.49 KB
 • PDF

Dit artikel in Gemeente Schoon laat de structurele aanpak zien die Kampen heeft ontwikkeld om zelf het zwerfafval in de IJssel, jachthaven en de stadsgrachten...

Pilot Schoon Belonen

Aan de slag met beloningssystemen voor de pilot Schoon Belonen? Op zoek naar het beste beloningssysteem om afvalscheiding te stimuleren en zwerfafval te verminderen?

Op de Kenniswijzer vindt u relevante kennisdocumenten en voorbeelden over het toepassen van belonen.

Bezoek ook de website

Kennisbijeenkomst

Dinsdag 10 oktober vond de Kennisbijeenkomst Schone Snoeproutes plaats.

De kennis die is uitgewisseld tijdens deze bijeenkomst, delen wij graag ook met u. Daarom hebben we alle informatie en documenten voor u online gezet.

Naar de website

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan nu op de digitale nieuwsbrief van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (een initiatief van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD).

Blijf hiermee maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws over zwerfafval, nieuwe bijeenkomsten en interessante documenten op de kenniswijzer.

Meld je aan