34 resultaten gevonden

Zoekresultaten

Afval scheiden bij de bron: triobakken en priksystemen

 • 1 januari 2014
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 678.17 KB
 • PDF

In dit artikel in Gemeente Schoon vertellen de vooruitrevende zwerfafvalaanpakkers Bronckhorst en Deventer hoe zij experimenteren met afval scheiden in de...

(Zwerf)afval is grondstof - rapport

 • 30 oktober 2013
 • PLAN terra
 • 36 pagina's
 • 2.39 MB
 • PDF

In het pilottraject zwerfafval = grondstof van PLAN Terra zijn drie proeven uitgevoerd. Doelstelling van de proeven is om te onderzoeken of uit het afval in de...

Mysteryland (evaluatie)

 • 10 oktober 2013
 • ID&T & Sustainability
 • 14 pagina's
 • 10.40 MB
 • PDF

Dit rapport toont de resultaten van Mysteryland 2013, waarbij is ingezet op minder zwerfafval, minder afval en meer recycling. Om deze doelen te verwezenlijken...

Sorteeranalyse; prullenbakken openbare ruimte

 • 1 oktober 2013
 • Eureco
 • 9 pagina's
 • 446.81 KB
 • PDF

Dit rapport geeft de conclusies weer van de sorteeranalyse die Eureco heeft uitgevoerd voor de gemeente Bronckhorst, om de mogelijkheden voor afvalscheiding in...

Bureaustudie 'Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte'

 • 20 september 2013
 • Bureau Milieu & Werk
 • 24 pagina's
 • 3.70 MB
 • PDF

In mei 2012 heeft Gemeente Schoon in het kader van de voorbereiding van een proef met gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte in de gemeenten Huizen...

Zwerfafval = grondstof en gescheiden inzameling

 • 1 september 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 546.98 KB
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon gaat in op de thema's 'Zwerfafval is grondstof’ en de circulaire economie. Aanleiding: met GAD Gooi- en Vechtstreek...

Nascheiding afval openbare ruimte Alphen aan de Rijn

 • 1 augustus 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 76.61 KB
 • PDF

In dit praktijkvoorbeeld vergeleek Alphen aan de Rijn op welke manier ze afval uit de openbare ruimte het beste kunnen recyclen. Ze kozen voor het nascheiden...

Gescheiden afvalbakken Huizen en Weesp

 • 1 augustus 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 77.25 KB
 • PDF

In dit praktijkvoorbeeld experimenteren de gemeenten Huizen en Weesp met gescheiden afvalbakken voor papier, kunststof en restafval in openbare ruimten. Het...

Gescheiden afvalbakken in Huizen en Weesp

 • 14 mei 2013
 • GAD Gooi en Vechtstreek
 • 7 pagina's
 • 840.22 KB
 • PDF

Deze presentatie van Inger van Gelderen van de GAD Gooi en Vechtstreek tijdens de bijeenkomst Zwerfafval = Grondstof van Gemeente Schoon toont de resultaten...

Presentatie 'De stad van morgen, begint vandaag' (zwerfafvalvisie Alphen aan den Rijn

 • 11 april 2013
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • 7 pagina's
 • 2.77 MB
 • PDF

Deze presentatie toont de visie op zwerfafval van de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente heeft gekozen voor gemengd inzamelen en nascheiden op basis van...

Zwerfafval op straat: ook recyclen

 • 1 april 2013
 • Gemeente Schoon
 • 1 pagina's
 • 488.02 KB
 • PDF

Dit artikel in magazine Gemeente Schoon beschrijft de verkenningen van het kenniscentrum naar recyclen van afval uit de openbare ruimte.

Project ‘Gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte’ (evaluatie)

 • 4 maart 2013
 • Bureau Milieu & Werk
 • 33 pagina's
 • 371.79 KB
 • PDF

Dit rapport geeft de conclusies weer van de proef die Rijkswaterstaat en de GAD met gemeenten Huizen en Weesp hebben uitgevoerd met gescheiden afvalinzameling...

Mysteryland Footprint 2013

 • 1 januari 2013
 • Mysteryland
 • 15 pagina's
 • 5.87 MB
 • PDF

In dit document wordt de ecologische footprint (voetafdruk) van Mysteryland 2013 toegelicht. Mysterlyland werkt er hard aan om ieder jaar milieuvervuiling te...

Rapport Gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimte Alphen aan den Rijn

 • 21 december 2012
 • PLAN terra
 • 19 pagina's
 • 1.32 MB
 • PDF

Deze rapportage toont het advies aan de gemeente hoe het beste om te gaan met het afval uit de afvalbakken in de openbare ruimte. Centraal in dit advies van...

Pilot Schoon Belonen

Aan de slag met beloningssystemen voor de pilot Schoon Belonen? Op zoek naar het beste beloningssysteem om afvalscheiding te stimuleren en zwerfafval te verminderen?

Op de Kenniswijzer vindt u relevante kennisdocumenten en voorbeelden over het toepassen van belonen.

Bezoek ook de website

Kennisbijeenkomst

Dinsdag 10 oktober vond de Kennisbijeenkomst Schone Snoeproutes plaats.

De kennis die is uitgewisseld tijdens deze bijeenkomst, delen wij graag ook met u. Daarom hebben we alle informatie en documenten voor u online gezet.

Naar de website

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan nu op de digitale nieuwsbrief van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (een initiatief van NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en NVRD).

Blijf hiermee maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws over zwerfafval, nieuwe bijeenkomsten en interessante documenten op de kenniswijzer.

Meld je aan